Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1929 - 1950 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar

Öz:
Bu çalışmada on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik öğrenmek üzerine oluşturdukları metaforlar betimsel olarak araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan anket Denizli il merkezinde bulunan iki Anadolu Lisesi ile iki meslek lisesinde on ikinci sınıf öğrencisi olan 317 kız, 352 erkek, toplam 669 öğrenci üzerinde uygulanmış ve aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır. Öğrenciler matematik öğrenmeyi ne tür metaforlarla ifade etmektedirler? Öğrencilerin kullandıkları metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? Kavramsal kategoriler ile öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türleri arasında bir ilişki var mıdır? Kavramsal kategoriler ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında bir ilişki var mıdır? Elde edilen verilerin nitel ve nicel metotlar kullanılarak yapılan metafor analizleri sonucunda; öğrencilerin matematik öğrenmeyi; bilinmeyeni keşfetmek, yeni bir beceri kazanmak, bilmece çözmek, bir oyunun kurallarını öğrenerek oynamak, bir araç kullanmak, matematik öğrenmenin zorluğu, matematik öğrenmekten keyif almak ve eziyet çekmek gibi kavramsal kategoriler altında gruplandırılan 76 farklı metafor kullanarak tanımladıkları görülmüştür. Bunun dışında, yapılan Pearson Ki kare testi ile kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre, Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerin ise meslek liselerinde okuyan öğrencilere göre matematikten keyif almakla ilgili daha çok metafor ürettikleri görülmüştür. Erkek öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri ise matematik öğrenmenin zorluğu ve eziyet çekmek kavramsal kategorilerinde kız öğrencilere ve Anadolu lisesi öğrencilerine göre daha fazla metafor üretmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Allen, B., & Shiu, C. (1997). Learning mathematics is like...’- views of tutors and students beginning a distance taught undergraduate course. In Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics (pp. 8-11). University of Oxford.
 • Balcı, A. F. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers, and parents from four selected school in Ankara (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Balcı, A. F. (2011). Metaphorical images of school: School perception of primary education supervisors. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 51-70.
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N., & Kron, F. W. (2003). How teachers in different education contexts view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-290.
 • Cassel, D., & Vincent, D. (2011). Methaphors reveal preservice elementary teachers’ views of mathematics and science teaching. School Science and Mathematics, 111(7), 319-324.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Creswell, C. W. (2007). Qualitative inquiry and research desing. Choosing among five approaches. London: Sage.
 • Delil, H. (2006). An analysis of geometry problems in 6-8 grades Turkish mathematics textbooks (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Demir, C. E. (2007). Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school. A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation, 13(2), 89-107.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2008). TIMSS 2007 Türkiye raporu. Ankara: MEB.
 • Fleener, M. J., Pourdavood, R. G., & Fry, P. G. (1995). A study of preservice teachers’ metaphors for the different roles of the mathematics teachers. In The Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 2-7). Columbus, OH.
 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E., & Güveli, H. (2011). Prospective primary teachers’ metaphorical perceptions towards mathematics. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.
 • Inbar, D. E. (1996). The free education prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we lived by. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Lim, C. S. (1999). Using metaphor analysis to explore adults’ images of mathematics. Philosophy of Mathematics Education, 12. Retrieved from http://people.exeter.ac.uk/ PErnest/pome12/article9.htm
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17, 965-977.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • Noyes, A. (2006). Using metaphor in mathematics teacher preparation. Teaching and Teacher Education, 22, 898-909.
 • Oflaz, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik ve matematik öğretmeni kavramlarına ilişkin metaforik algıları. In the 2nd International Conferance on New Trends in Education and Their Implications (pp. 884-893). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Olkun, S., & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning. Retrieved from http://www.cimt.plymouth.ac.uk/ journals/ default.htm.
 • Reeder, S., Utley, J., & Cassel, D. (2009). Using metaphors as a tool for examining preservice elementary teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning. School Science and Mathematics, 109(5), 290-297.
 • Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers’ metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24, 617-635.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). An investigation of the concept of theacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Science Theory and Practice, 6, 461-522.
 • Schinck, A. G., Neale, H. W., Pugalee, D. K., & Cifarelli, V. V. (2008). Using metaphors to unpack student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 108(7), 326- 333.
 • Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage.
 • Sterenberg, G. (2008). Investigating teachers’ images of mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 89-105.
 • Wood, L. N. (2008). Engineering mathematics-what do students think? ANZIAM Journal, 49, 513-525.
APA GÜNER N (2013). Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. , 1929 - 1950.
Chicago GÜNER Necdet Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. (2013): 1929 - 1950.
MLA GÜNER Necdet Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. , 2013, ss.1929 - 1950.
AMA GÜNER N Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. . 2013; 1929 - 1950.
Vancouver GÜNER N Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. . 2013; 1929 - 1950.
IEEE GÜNER N "Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar." , ss.1929 - 1950, 2013.
ISNAD GÜNER, Necdet. "Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar". (2013), 1929-1950.
APA GÜNER N (2013). Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1929 - 1950.
Chicago GÜNER Necdet Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13, no.3 (2013): 1929 - 1950.
MLA GÜNER Necdet Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.13, no.3, 2013, ss.1929 - 1950.
AMA GÜNER N Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1929 - 1950.
Vancouver GÜNER N Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2013; 13(3): 1929 - 1950.
IEEE GÜNER N "Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, ss.1929 - 1950, 2013.
ISNAD GÜNER, Necdet. "Bir labirentte çıkış aramak mı? Yoksa yeni ufuklara yelken açmak mı? On ikinci sınıf öğrencilerinden matematik öğrenmek ile ilgili metaforlar". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13/3 (2013), 1929-1950.