Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 561 - 574 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve görevdeki öğretmenlerin demokratik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülmüş bu araştırmada Gözütok (1995) tarafından geliştirilen Demokratik Tutum Ölçeği , 2010-2011eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı ile Mamak ilçesinde ilköğretimde görev yapan 200 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, demokratik tutumların öğretmen adayı ve öğretmen olma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarında cinsiyet değişkeni demokratik tutum üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken öğretmenlerde kadınların lehine anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Gelir düzeyi yüksek olan öğretmenlerin demokratik tutumları, gelir düzeyi düşük olan öğretmenlere göre daha olumlu iken öğretmen adaylarında gelir düzeyinin yükselmesi demokratik tutumlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmamıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Psikoloji

Analysis of the democratlc attitudes of pre-service teachers and teachers in terms of some variables

Öz:
This study is a descriptive research in the scanning model. As for data collection, Democratic Attitude Scale developed by Gözütok (1995) has been used. This scale is applied to 200 pre-service teachers studying at Faculty of Education in Gazi University in the 2010- 2011 academic year and to 200 teachers teaching at a primary school in Mamak district in Ankara. As a result of this study, democratic attitudes of pre-service teachers and teachers do not vary significantly. Also, it has been found that pre-service teachers and teachers have midlevel democratic attitudes. While there is not any significant difference in democratic attitudes of pre-service teachers in terms of the sex variable, the sex variable has constituted a noticeable difference on democratic attitudes of teachers in favor of women. While democratic attitudes of teachers who have high-income are more positive than those who have low-income, high level of income has not had any positive effect on democratic attitudes among pre-service teachers.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA karatekin k, MEREY Z, KUŞ Z (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. , 561 - 574.
Chicago karatekin kadir,MEREY Zihni,KUŞ Zafer Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (2013): 561 - 574.
MLA karatekin kadir,MEREY Zihni,KUŞ Zafer Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. , 2013, ss.561 - 574.
AMA karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. . 2013; 561 - 574.
Vancouver karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. . 2013; 561 - 574.
IEEE karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z "Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi." , ss.561 - 574, 2013.
ISNAD karatekin, kadir vd. "Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi". (2013), 561-574.
APA karatekin k, MEREY Z, KUŞ Z (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 561 - 574.
Chicago karatekin kadir,MEREY Zihni,KUŞ Zafer Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21, no.2 (2013): 561 - 574.
MLA karatekin kadir,MEREY Zihni,KUŞ Zafer Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.2, 2013, ss.561 - 574.
AMA karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 561 - 574.
Vancouver karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2013; 21(2): 561 - 574.
IEEE karatekin k,MEREY Z,KUŞ Z "Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, ss.561 - 574, 2013.
ISNAD karatekin, kadir vd. "Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21/2 (2013), 561-574.