Yıl: 2013 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 38 - 42 Metin Dili: Türkçe

Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Sağlıklı, genç bireylerde optik koherens tomografi (OKT) cihazının hızlı maküla kalınlığı ölçüm modu ve arka kutup analiz (PPA) ölçüm modu ile elde edilen maküla kalınlığı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu geriye dönük çalışmaya Mart 2012-Ağustos 2012 tarihleri arasında göz polikliniğine başvuran, yaşları 20-30 arası değişen, daha önce geçirilmiş kronik bir göz hastalığı hikayesi olmayan 70 sağlıklı, genç birey dahil edildi. Hastaların 35'i (%50) erkek ve 35'i (%50) kadındı. Çalışmaya olguların sadece sağ gözlerinin maküla kalınlığı ve PPA ölçümleri dahil edildi. OKT cihazı ile hızlı maküla kalınlığı ve PPA ölçüm modlarının çekim ayarları değiştirilmeksizin rastgele sırayla ölçümler alındı. Ölçümler tek seansta, aynı deneyimli doktor tarafından ve pupil dilatasyonu uygulanmaksızın gerçekleştirildi. Hızlı maküla kalınlığı ve PPA modları ile alınan ölçümler arasındaki farkın istatistiksel analizi eşleştirilmiş örneklem t-testi ile yapıldı. Bu çekim modlarında alınan ölçümlerin uyumu sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), ölçüm sonuçlarının dağılımını belirlemek için varyasyon katsayısı (CV) değerleri hesaplandı. Bulgular: Hızlı maküla kalınlığı ve PPA modları ile alınan ölçümlerde değerlendirilen tüm segmentlerde ölçümler arasında fark saptanmadı (p değerleri 0.055 ile 0.571 arası). Her iki mod ile yapılan ölçümlerde, değerlendirilen tüm segmentlerin ICC değerleri 0.984 ile 0.992 aralığı gibi yüksek düzeylerde saptandı. CV değerleri ise hızlı maküla çekim ve PPA modlarında sırasıyla %4.40-5.79 ve %4.33-5.76 aralığı gibi oldukça düşük düzeylerdeydi. Sonuç: Sağlıklı, genç bireylerde, OKT cihazı kullanılarak yapılan farklı modlardaki maküla kalınlığı ölçüm sonuçlarının uyumu oldukça yüksektir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of macular thickness measurement in healthy subjects using different scanning modes of optical coherence tomography

Öz:
Purpose: To evaluate the measurements of macular thickness obtained by the fast macular thickness scanning mode and posterior pole analysis (PPA) mode in healthy, young subjects using optical coherence tomography (OCT). Materials and Methods: This prospective study was performed on 70 healthy, young subjects [35 (50%) males and 35 (50%) females] aged between 20 and 30 years who had no history of chronic eye disease and attended the ophthalmology outpatients between March 2012 and August 2012. Only the right eyes of the subjects were included to the study. Macular thickness measurements were performed with the default fast macular thickness scanning mode and PPA mode in random order. All OCT scans were performed by a single experienced physician without pupil dilation within one session. Statistical analyses of fast macular thickness scanning mode and PPA mode differences were performed using the paired samples t-test, the agreement of the measurements was analyzed using the intra-class correlation coefficient (ICC) and the dispersion of the measurements was analyzed using the coefficient of variation (CV). Results: There was no statistically significant difference between the fast macular thickness scanning mode and PPA mode measurements of all evaluated segments (p values ranged between 0.055 and 0.571). ICC values for these measurements were very high and ranged between 0.984 and 0.992. CV values for the fast macular thickness scanning mode and PPA mode measurements were quite low and ranged between 4.40-5.79% and 4.33-5.76%, respectively. Conclusion: The fast macular thickness scanning mode and PPA mode measurements using OCT have quite high agreement in healthy, young subjects.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • 1. Huang D, Swanson EA, Lin CP, et al. Optical coherence tomography. Science 1991;254:1178-81.
  • 2. Sull AC, Vuong LN, Price LL, et al. Comparison of spectral/ fourier domain optical coherence tomography instruments for assesment of normal maculer thickness. Retina 2010;30:235-45.
  • 3. Hee MR, Puliafito CA, Wong C, et al. Quantitative assessment of macular edema with optical coherence tomography. Archives of ophthalmology 1995;113:1019-1029.
  • 4. Sadda SR, Keane PA, Ouyang Y, et al. Impact of scanning density on measurements from spectral domain optical coherence tomography. Investigative ophthalmology&visual science 2010;51:1071-1078.
  • 5. Drexler W, Fujimoto JG. State of the art retinal optical coherence tomography. Progress in retinal and eye research 2008;27:45-88.
  • 6. Paunescu LA, Schuman JS, Price LL, et al. Reproducibility of nevre fiber thickness, macular thickness and optic nerve head measurements using Stratus OCT. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45:1716-24.
  • 7. Aydın A, Akyan Ü, Günay C, ve ark. Spektral optik koherens tomografi ile yapılan peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlık ölçümlerinin güvenilirliği. Glo-Kat 2009;4:43-7.
  • 8. Hammer DX, Ferguson RD, Magill JC, et al. Active retinal tracker for clinical optical coherence tomography systems. Journal of biomedical optics 2005;10:024038.
  • 9. Sung KR, Kim DY, Park SB, et al. Comparison of retinal nevre fiber layer thickness measured by Cirrus HD and Stratus optical coherence tomography. Ophthalmology 2009;116:1264-70.
  • 10. Giani A, Cigada M, Choudhry N, et al. Reproducibility of retinal thickness measurements on normal and pathologic eyes by different optical coherence tomography instruments. Am J Ophthalmol 2010;150:815-24
APA ULAŞ F, SOYDAN A, BALBABA M, ÇELEBİ S (2013). Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus, 21(1), 38 - 42.
Chicago ULAŞ Fatih,SOYDAN Adem,BALBABA Mehmet,ÇELEBİ Serdal Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 21, no.1 (2013): 38 - 42.
MLA ULAŞ Fatih,SOYDAN Adem,BALBABA Mehmet,ÇELEBİ Serdal Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus, vol.21, no.1, 2013, ss.38 - 42.
AMA ULAŞ F,SOYDAN A,BALBABA M,ÇELEBİ S Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus. 2013; 21(1): 38 - 42.
Vancouver ULAŞ F,SOYDAN A,BALBABA M,ÇELEBİ S Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus. 2013; 21(1): 38 - 42.
IEEE ULAŞ F,SOYDAN A,BALBABA M,ÇELEBİ S "Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi." Retina-Vitreus, 21, ss.38 - 42, 2013.
ISNAD ULAŞ, Fatih vd. "Sağlıklı bireylerde optik koherens tomografi cihazının farklı çekim modlarıyla maküla kalınlığının değerlendirilmesi". Retina-Vitreus 21/1 (2013), 38-42.