Yıl: 2013 Cilt: 32 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 137 - 153 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos"

Öz:
Antik Batı dünyasının yerleşimleri söz konusu olduğunda antik ya da modern yazarların en sık kullandıkları kavram Polis olmuştur. Durum böyle de olsa modern çalışmalar, Grek tarihi içinde Polis kavramının belirmeye başladığı sekizinci yüzyıldan itibaren Ethnos bölgelerinin de varlık gösterdiğini, üstelik bu yerlerin zaman içinde, konfederasyonlar oluşturup politik bakımdan yükselişe geçtiğini işlemektedirler. Ethnos'ların varlık gösterdiği bölgeler, bu bölgelerdeki politik gelişmeler antik dönem yazarlarınca da konu edilmiştir. Çalışmamızda Grek tarihi açısından Polis'in yanında öne çıkan Ethnos'ların yoğunlukla İ.Ö. 4. yüzyılda yaşadıkları politik yükselişlerine değin nasıl varlık gösterip zaman içerisinde ne tür gelişimler gösterdikleri antik yazarların konuya yaklaşımlarına yer verilerek irdelenmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Etnik Çalışmalar Sanat

The Term "Ethnos" in Greek settlement Terminology

Öz:
When the subject is ancient western settlements the "Polis" is mostly the most used term. Even though, modern studies point that there were also Ethnos regions beside poleis and in time having constituted federations these regions became politically active. These "ethnos regions" and their political evolutions are also attested by ancient writers. In our study we deal with the state of these "Ethnos" regions' concerning the era till their political advance, the fourth century, concerning classical writers references.
Anahtar Kelime:

Konular: Arkeoloji Tarih Etnik Çalışmalar Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • I. Antik Kaynaklar
 • ARİSTOTLE, Politica, Thesaurus Linguae Graecae (TLG) CD Rom, California 1990.
 • Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul 2005.
 • HERODOTUS, Historiae, TLG CD Rom, California 1990.
 • Herodotos, Herodot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2002.
 • XENOPHON, Hellenica, TLG CD Rom, California 1990.
 • Ksenophon, Yunan Tarihi, Çev. Suat Sinanoğlu, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999. II. Modern Kaynaklar
 • AUSTİN, M. M, Vidal-Naquet, P, Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction., Univ. of California Press, California 1980.
 • BİNTLİFF, John, The Complete Archaeology of Greece: From Hunter-Gatherers to the 20th Century A.D., 2012.
 • BROCK, R., Stephen Hodkinson "Introduction: Alternatives to the Democratic Polis", Alternatives to Athens, varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, ed. Roger Brock, Stephen Hodkinson, Oxford Univ. Press, Oxford 2003, s. 1-34.
 • CARLA M. Antonaccio "Colonization: Greece on the Move, 900-480", The Cambridge Companion to Archaic Greece, ed. H.A. Shapiro, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2007.
 • CARTLEDGE, Paul, Ancient Greek Political Thought in Practice, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2009.
 • COHEN, Edward E, The Athenian Nation, Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey 2000.
 • HAGGİS, Donald, Ancient Cities, Kendall/Hunt Pub, Iowa 2002.
 • HALL, Jonathan, M, A History of the Archaic Greek World, Blackwell Pub., Oxford 2007.
 • HALL, Jonathan, "Polis, Community and Ethnic Identity", The Cambridge Companion to Archaic Greece, ed. H.A. Shapiro, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2007, s. 40-60.
 • HANSEN, Mogens Herman, "Polis, as the Generic Form for State" , Yet More Studies in the Ancient Greek Polis, ed. Nielsen, Thomas Heine, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997, s. 9-16.
 • HANSEN, Mogens Herman, " Aristotles' Referation to the Arcadian Federation at Pol.1261a29" Defining Ancient Arkadia: Symposium, ed.Thomas Heine Nielsen, James Roy, Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Copenhagen 1999.
 • HANSEN, Mogens Herman, "The Hellenic Polis", A Comparative Study of Thirty City-state Cultures: An Investigation, ed. Mogens Herman Hansen, Reitzel, Copenhagen 2000, s. 141-188.
 • HANSEN, "Boiotia", An Inventory of Archaic and Classical Poleis, ed. M.H. Hansen, T. H. Nielsen, Oxford Univ. Press, Oxford 2004, s. 431-459.
 • MCINERNEY, Jeremy, The Folds of Parnassos: Land and Ethnicity in Ancient Phokis, Texas Univ. Press, 1999.
 • MCINERNEY, Jeremy, "Ethnos and Ethnicity in Early Greece", Ancient Perceptions of Greek Ethnicity" ed. Irad Malkin, Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University Washington 2001, s. 51-74.
 • MORGAN, Catherine, Early Greek States Beyond Polis, Routledge, London, New York 1995.
 • MORGAN, Catherine, "Ethne, Ethnicity, and Early Greek States", Ancient Perceptions of Greek Ethnicity" ed. Irad Malkin, Harvard Univ. Press, Washington 2001, s. 75-112.
 • MORGAN, Catherine, "Politics without The Polis: Cities and Achaean Ethnos", Alternatives to Athens, varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, ed. Roger Brock, Stephen Hodkinson, Oxford 2003, s. 189-211.
 • MORGAN, Catherine Jonathan M. Hall "Achaia", An Inventory of Archaic and Classical Poleis, ed. M.H. Hansen, T. H. Nielsen, Oxford Univ. Press, Oxford 2004, s. 472-489.
 • MORGAN, Catherine, "Ethne in the Peloponnese and Central Greece", Ancient Greece, ed. Sigrid Deger Jalkotzy, Irene S. Lemnos, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 2006, s. 233-254.
 • NİELSEN, T. H, "Arkadia", An Inventory of Archaic and Classical Poleis, ed. M.H. Hansen, T. H. Nielsen, Oxford Univ. Press, Oxford 2004, s. 505-539.
 • POMEROY, Sarah, M.Burstein, W. Donlan, J.Tolbert Roberts, A Brief History of Ancient Greece, Oxford Univ. Press N.Y, Oxford 1999.
 • POMEROY, Sarah, M. Burstein, W. Donlan, J.Tolbert Roberts, A Brief History of Ancient Greece, Oxford Univ. Press, N.Y. Oxford 2004.
 • OULHEN, Jacques, "Phokis", An Inventory of Archaic and Classical Poleis, ed. M.H. Hansen, T. H. Nielsen, Oxford Univ. Press, Oxford 2004, s. 399-430.
 • RZEPKA, Jacek, "Ethnos, Koinon, Sympoliteia and Greek Federal States", Euergesias Charin: Studies Presented to Ewa Wipszycka and Benedetto Bravo, JJP Suppl. 1, ed. T. Derda, J. Urbanik, M. Wecowski, Warszawa 2002, s. 225- 247.
 • SEALEY, Raphael, The History of the Greek City States ca. 700-338 B.C. California Univ. Press., Berkeley, Los Angeles, California 1976.
 • SAKELLARİOU, M.B. Meletēmata: The Polis-State Definition and Origin, Athens 1989.
 • SNODGRASS, Archaic Greece, California Univ. Press, Berkeley, Los Angeles 1980.
 • The Oxford Encyclopedia of Ancient Greek and Rome, seven volume set, 1. cilt, ed. Michael Gagarin, Oxford Univ. Press, Oxford 2010.
 • VLASSOPOULOS, Kostas, Unthinking the Greek Polis: An Ancient Greek History Beyond Eurocentrism, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2007.
 • WARD, Julie K., "Ethnos in the Politics: Aristotle and Race", Philosophers on Race: Critical Essays, ed. Julie K. Ward,Tommy L. Lott, Blackwell Pub., London 2002, s. 14- 37.
 • WHİTLEY, James, The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001.
APA KÜÇÜKER S (2013). Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". , 137 - 153.
Chicago KÜÇÜKER Sultan Deniz Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". (2013): 137 - 153.
MLA KÜÇÜKER Sultan Deniz Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". , 2013, ss.137 - 153.
AMA KÜÇÜKER S Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". . 2013; 137 - 153.
Vancouver KÜÇÜKER S Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". . 2013; 137 - 153.
IEEE KÜÇÜKER S "Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos"." , ss.137 - 153, 2013.
ISNAD KÜÇÜKER, Sultan Deniz. "Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos"". (2013), 137-153.
APA KÜÇÜKER S (2013). Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". Tarih Araştırmaları Dergisi, 32(53), 137 - 153.
Chicago KÜÇÜKER Sultan Deniz Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". Tarih Araştırmaları Dergisi 32, no.53 (2013): 137 - 153.
MLA KÜÇÜKER Sultan Deniz Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.53, 2013, ss.137 - 153.
AMA KÜÇÜKER S Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". Tarih Araştırmaları Dergisi. 2013; 32(53): 137 - 153.
Vancouver KÜÇÜKER S Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos". Tarih Araştırmaları Dergisi. 2013; 32(53): 137 - 153.
IEEE KÜÇÜKER S "Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos"." Tarih Araştırmaları Dergisi, 32, ss.137 - 153, 2013.
ISNAD KÜÇÜKER, Sultan Deniz. "Antik Grek yerleşim Terminolojisinde "Ethnos"". Tarih Araştırmaları Dergisi 32/53 (2013), 137-153.