Yıl: 2013 Cilt: 40 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 118 - 120 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok

Öz:
Grup A streptokoklar neonatal menenjitin oldukça nadiretkenlerindendir. Biz literatür ışığında A grubu beta hemolitik streptokokun neden olduğu bir yenidoğan menenjit olgusunu tartıştık. Daha önce sağlıklı olan 24 günlük erkek bebek; bir gündür devam eden ateş, emmeme ve solalokalize konvülziyonla başvurdu. Yapılan lomber ponksiyonu pürülan menenjit ile uyumluydu. Hem kan hem de beyin omurilik sıvısı kültüründe A grubu beta hemolitik streptokok üredi. Hasta Penisilin G ile tedavi edildi. Klinikseyrinde tetra ventriküler hidrosefali geliştiği gözlendi. Ancak şant takılmasına ihtiyaç duyulmadı. Takiplerinde deişitme kaybı geliştiği tespit edildi. Grup A streptokok menenjiti yenidoğan döneminde oldukça nadir görülmesine rağmen yenidoğan sepsis ve menenjit olgularında akılda bulundurulması gereken etkenlerdendir. Grup A streptokok menenjiti diğer yenidoğan menenjit etkenleri gibi ciddinörolojik sekellere yol açabilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

A rare cause of neonatal meningitis: Group A streptecocci

Öz:
Group A Streptococci are rare cause of neonatal menin- gitis. In this case report, we discussed a case of newborn meningitis caused by Group A beta hemolytic streptococ- cus under the light of related literature. Twenty four days old male baby who was reported to be completely healthy before was referred to our clinic with symptoms of fever, not sucking and left localized convulsion which were pres- ent for one day. Lumbar puncture was consistent with pu- rulent meningitis. Group A beta hemolytic streptococcus growth both in blood and Cerebrospinal liquid. Patient was treated with Penicillin G. In clinical follow-up, tetra ventricular hydrocephaly was detected but there was no need for shunt. Later follow-up revealed hearing loss. Meningitis caused by Group A beta hemolytic streptococ- cus although is quite rare must be kept in mind in cases of newborn meningitis. Group A Streptococcus can also cause serious neurological sequel as in other newborn meningitis causes.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Edwards MS. Postnatal bacterial infections: Infection of organ systems: Meningitis. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, eds. Fanaroff and Martin’s Neonatal-Perinatal Medicine Diseases of the Fetus and Infant, 9th edition. El- sevier, Missouri 2011:806-9.
  • 2. Freedman RM, Ingram DL, Gross I, Ehrenkranz RA, War- shaw JB, Baltimore RS. A half century of neonatal sepsis at Yale: 1928 to 1978. Am J Dis Child 1981;135:140-4.
  • 3. Lardhi AA. Neonatal group A streptococcal meningitis: a case report and review of the literature. Cases J 2008;1:108.
  • 4. Miyairi I, Berlingieri D, Protic J, Belko J. Neonatal invasive group A streptococcal disease: case report and review of the literature. Pediatr Infect Dis J 2004;23:161-5.
  • 5. Gerber MA. Group A streptococcus. In: Kleigman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, eds. Nelson Text- book of Pediatrics, 18th edition. Saunders, Philadelphia; 2007:1135-45.
  • 6. Givner LB. Invasive disease due to group A beta-hemolytic streptococci: continued occurrence in children in North Carolina. South Med J 1998;91:333-7.
  • 7. Guibert M, Livartowski J, Brivet F, Galanaud P, Nordmann P. Group A streptococcal meningitis and toxic shock syn- drome caused by a protein M type 3 strain producing exo- toxin C. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:323-4.
  • 8. Jevon GP, Dunne WM Jr, Hawkins HK, Armstrong DL, Musser JM. Fatal group A streptococcal meningitis and toxic shock-like syndrome: case report. Clin Infect Dis 1994;18:91-3.
  • 9. Shetty AK, Frankel LR, Maldonado Y, Falco DA, Lewis DB. Group A streptococcal meningitis: report of a case and review of literature since 1976. Pediatr Emerg Care 2001;17:430-4.
  • 10. de Almeida Torres RS, Fedalto LE, de Almeida Torres RF, Steer AC, Smeesters PR. Group A Streptococcus Menin- gitis in Children. Pediatr Infect Dis J 2012 (in pres) http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22926217
APA ANNAGÜR A, ALTUNHAN H, ERTUĞRUL S, Konak M, ÖRS R (2013). Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. , 118 - 120.
Chicago ANNAGÜR Ali,ALTUNHAN Hüseyin,ERTUĞRUL Sabahattin,Konak Murat,ÖRS Rahmi Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. (2013): 118 - 120.
MLA ANNAGÜR Ali,ALTUNHAN Hüseyin,ERTUĞRUL Sabahattin,Konak Murat,ÖRS Rahmi Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. , 2013, ss.118 - 120.
AMA ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. . 2013; 118 - 120.
Vancouver ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. . 2013; 118 - 120.
IEEE ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R "Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok." , ss.118 - 120, 2013.
ISNAD ANNAGÜR, Ali vd. "Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok". (2013), 118-120.
APA ANNAGÜR A, ALTUNHAN H, ERTUĞRUL S, Konak M, ÖRS R (2013). Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. Dicle Tıp Dergisi, 40(1), 118 - 120.
Chicago ANNAGÜR Ali,ALTUNHAN Hüseyin,ERTUĞRUL Sabahattin,Konak Murat,ÖRS Rahmi Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. Dicle Tıp Dergisi 40, no.1 (2013): 118 - 120.
MLA ANNAGÜR Ali,ALTUNHAN Hüseyin,ERTUĞRUL Sabahattin,Konak Murat,ÖRS Rahmi Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. Dicle Tıp Dergisi, vol.40, no.1, 2013, ss.118 - 120.
AMA ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(1): 118 - 120.
Vancouver ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40(1): 118 - 120.
IEEE ANNAGÜR A,ALTUNHAN H,ERTUĞRUL S,Konak M,ÖRS R "Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok." Dicle Tıp Dergisi, 40, ss.118 - 120, 2013.
ISNAD ANNAGÜR, Ali vd. "Nadir bir neonatal menenjit etkeni: Grup A streptokok". Dicle Tıp Dergisi 40/1 (2013), 118-120.