Yıl: 2013 Cilt: 37 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu

Öz:
Strongyloidosis, farklı birkaç Strongyloides türünün neden olduğu nematod kaynaklı bir hastalıktır. Bu olgu çeşitli şikayetler ve klinik bulgularla gelen immun süprese hastalarda Strongyloidosis’e dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Yirmibeş yıldır Ankilozan Spondilit tanısıyla izlenen ve uzun süre kortikosteroid kullanmış olan 55 yaşında erkek hasta, son beş yıldır infliximab tedavisi almaktaydı. On gündür devam eden sağ ayakta şişlik, sol omuzda tutukluk, bel ağrısı şikayetleri ile başvuran hastanın tetkiklerinde anemi varlığı dikkati çekmiştir. Endoskopik duedonum biopsi örneğinin patolojik incelemesinde S. stercoralis larvası görüldüğü rapor edilmiştir. Periferik yaymasında %68,4 nötrofil, %17 lenfosit, %7,5 monosit ve %6,7 (normal %2-6,2) eozinofil görülmüştür. IgE düzeyi 285IU/mL (normal 5-120IU/mL) yüksek tespit edilmiştir. Üç kez alınan dışkının nativ-lugol ve formaldehit eter çöktürme yöntemi ile incelenmesinde yoğun olarak S. stercoralis larvası saptanmıştır. Ancak iki kür 7 gün süre ile 400mg/gün dozunda albendazole tedavisi önerisi ile dışkıda S. stercoralis larvası tespit edilmemiştir. Tedaviye yanıtın ilk kürde görülmemesi ve ikinci kürde iyileşmenin sağlanması dikkat çekici özelliklerdir. Klinisyenlerin, çeşitli yakınmalarla başvuran, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, tanı ve tedavisinde hiperenfeksiyon olasılığını göz önünde bulundurmalarının, bu nematod’un ciddi ölümcül olabilecek sonuçlarını önlemede etkili olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Strongyloides stercoralis in a patient with ankylosing spondylitis: Case report

Öz:
Strongyloidiasis is a nematode-borne disease caused by several Strongyloides species. This case was presented in order to indicate Strongyloidosis in immunocompromised patients with several clinical findings. A fifty-five year old male patient on corticosteroid medication for a long time because of ankylosing spondylitis was on infliximab medication for 5 years. He presented with swelling of his right foot for ten days, right shoulder stiffness and low back pain. The presence of anaemia was remarkable. S. stercoralis was reported in histological examination of endoscopic duodenal biopsy specimen. Peripheral blood smear showed 68.4% neutrophils, 17% lymphocytes, 7.5% monocytes, and 6.7% (normal range 2%-6.2) eosinophils. The level of IgE was raised: 285IU/mL (normal range 5-120IU/mL). A large number of S. stercoralis larvae were detected upon stool examination with saline and iodine mounts and the formaldehyde ether concentration method. After treatment with two cure albendazole 400 mg/day for 7 days, S. stercoralis larvae were not detected in stool examination. It is interesting that response to treatment was not observed on the first cure and the recovery was seen on the second cure. We suggest that hyperinfections should be taken into consideration in the diagnosis and treatment of immunocompromised patients with several complaints so that life-threatening effects of the nematode may be prevented.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akbulut A. Nematodlar. Topcu AW, Soyletir G, Doğanay M (editör- ler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Nobel Tıp Kitabevleri 3. baskı İstanbul 2008.p.2602-16.
 • 2. Akısü Ç. Strongyloidosis. Ozcel MA (editör). Tıbbi Parazit Hastalıkları. Turkiye Parazitoloji Derneği Yayın 2007; 22.s.757-67.
 • 3. Concha R, Harrington WJ, Rogers A. Intestinal strongyloidosis: recognition, management and determinants of outcome. J Clin Gastroenterol 2005; 39: 203-11. [CrossRef]
 • 4. Goh SK, Chow PK, Chung AY, Tan BH, Tan PH. Strongyloides colitis in a patient with Cushing’s syndrome. Gastrointest Endosc 2004; 59: 738-41. [CrossRef]
 • 5. Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology. 5th Edition. Washigton DC: American Society for Microbiology 2007.p.271-80.
 • 6. Maguire JH. Intestinal Nematodes (Roundworms). Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). 7th Ed. Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of İnfectious Diseases.Philadelphia: Elsevier 2009.p.3577-86.
 • 7. Siddiqui AA, Berk SL. Diagnosis of Strongyloides stercoralis infecti- on. Clin Infect Dis 2001; 33: 1040- 7. [CrossRef]
 • 8. Junod C. Retrspective study of 1934 cases of strongyloidosis in Paris (1970-1986). II. Diagnosis, Eosinophilia. Treatment. Bull Soc Pathol Exot Filiales 1987; 80: 370-82.
 • 9. Loutfy MR, Wilson M, Keystone JS, Kain KC. Serology and eosinop- hil count in the diagnosis and management of strongyloidiasis in a non-endemic area. Am J Trop Med Hyg 2002; 66: 749-52.
 • 10. Hökelek M. Sünbül M. Kaya N. Ülseratif kolitli bir hastada Entamoeba histolytica ve Strongyloides stercoralis infeksiyonu. Flora 1998; 3: 263-6.
 • 11. Robinson RD, Lindo JF, Neva FA, Gam AA, Vogel P, Terry SI, et al. Immunoepidemiologic Studies of Strongyloides stercoralis and Human T Lymphotropic Virus Type I Infections in Jamaica. J Infect Dis.1994; 169: 692-6. [CrossRef]
 • 12. Altintop L, Cakar B, Hokelek M, Bektas A, Yildiz L, Karaoglanoglu M. Strongyloides stercoralis hyperinfection in a patient with rheumato- id arthritis and bronchial asthma: a case report. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2010; 9: 27. [CrossRef]
 • 13. Turhan V, Çoban M, Öncül O, Çavuşlu Ş. Kısa Süreli Steroid Kullanan Bir Hastada Saptanan Strongyloidoz ve Loeffler Sendrom Tablosu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2008; 32: 48-50.
 • 14. Moghaddam KG. Khashayar P. Hashemi M. Gastrointestinal strong- yloidiasis in ımmunocompromised patients: a case report. Acta Med Indones 2011; 43: 191-4.
 • 15. Win TT. Sitiasma H. Zeehaida M. Strongyloides stercoralis induced bilateral blood stained pleural effusion in patient with recurrent Non-Hodgkin lymphoma. Trop Biomed 2011; 28: 64-7.
 • 16. Lessnau KD, Can S, Talavera W. Disseminated Strongyloides sterco- ralis in human immunodeficiency virus-infected patients. Treatment failure and a review of the literature. Chest 1993; 104: 119-22. [CrossRef]
 • 17. Keiser PB, Nutman TB. Strongyloides stercoralis in the Immunocompromised Population. Clin Microbiol Rev 2004; 17: 208-17. [CrossRef]
 • 18. Lim S, Katz K, Krajden S, Fuksa M, Keystone JS, Kain KC. Complicated and fatal Strongyloides infection in Canadians: risk factors, diagnosis and management. CMAJ 2004; 171: 479-84. [CrossRef]
 • 19. Newberry AM, Williams DN, Stauffer WM, Boulware DR, Hendel- Paterson BR, Walker PF. Strongyloides hyperinfection presenting as acute respiratory failure and gram-negative sepsis. Chest 2005; 128: 3681-4. [CrossRef]
 • 20. Oztürk G, Aydınlı B, Celebi F, Gürsan N. Gastric perforation caused by Strongyloides stercoralis:a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011; 17: 90-2. [CrossRef]
 • 21. Çulha G, Savaş L, Önlen Y. Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2006; 30: 293-5.
 • 22. Tamer GS, Dündar D. Kronik Karın Ağrısıyla Seyreden Strongyloidosis. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2008; 32: 171-3.
APA YANIK K, KARADAĞ A, ODABAŞI H, Ünal N, ALTINTOP L, HÖKELEK M (2013). Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. , 143 - 146.
Chicago YANIK Keramettin,KARADAĞ Adil,ODABAŞI Hakan,Ünal Nevzat,ALTINTOP Levent,HÖKELEK Murat Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. (2013): 143 - 146.
MLA YANIK Keramettin,KARADAĞ Adil,ODABAŞI Hakan,Ünal Nevzat,ALTINTOP Levent,HÖKELEK Murat Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. , 2013, ss.143 - 146.
AMA YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. . 2013; 143 - 146.
Vancouver YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. . 2013; 143 - 146.
IEEE YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M "Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu." , ss.143 - 146, 2013.
ISNAD YANIK, Keramettin vd. "Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu". (2013), 143-146.
APA YANIK K, KARADAĞ A, ODABAŞI H, Ünal N, ALTINTOP L, HÖKELEK M (2013). Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 37(2), 143 - 146.
Chicago YANIK Keramettin,KARADAĞ Adil,ODABAŞI Hakan,Ünal Nevzat,ALTINTOP Levent,HÖKELEK Murat Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 37, no.2 (2013): 143 - 146.
MLA YANIK Keramettin,KARADAĞ Adil,ODABAŞI Hakan,Ünal Nevzat,ALTINTOP Levent,HÖKELEK Murat Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.37, no.2, 2013, ss.143 - 146.
AMA YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2013; 37(2): 143 - 146.
Vancouver YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2013; 37(2): 143 - 146.
IEEE YANIK K,KARADAĞ A,ODABAŞI H,Ünal N,ALTINTOP L,HÖKELEK M "Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 37, ss.143 - 146, 2013.
ISNAD YANIK, Keramettin vd. "Ankilozan spondilitli bir hastada strongyloides stercoralis: Olgu sunumu". Türkiye Parazitoloji Dergisi 37/2 (2013), 143-146.