Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 54 Metin Dili: Türkçe

Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu

Öz:
Faset eklemin sinovial kisti özellikle ileri yaşlarda izlenen nadir bir dejeneratif lezyondur. Sıklıkla, lomber bölgede özellikle L4-L5 seviyesinde ve bayan hastalarda görülür. 67 yaşında bayan hasta sol radikülopati şikâyeti nedeni ile başvurdu. Nörolojik muayenesi radikülopati ile uyumlu idi. Lomber manyetik rezonans görüntülemesinde L4-L5 düzeyinde solda faset eklem sinoviasından köken alan, dura ve L5 sinir köküne bası yapan kistik kitle tespit edildi. Kistik kitle, sol L4 hemiparsiyel laminektomi ve flavektomi ile total olarak eksize edilmiştir. Hastanın erken postopera- tif dönemde şikâyetleri düzelmiştir. Radikülopati şikâyeti olan özellikle yaşlı bayan hastalarda, ayırıcı tanıda sinovial kist düşünülmeli ve semptomatik olgularda esas tedavi olarak cerrahi eksizyon yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Lumbar radiculopathy due to synovi al cyst: Case report

Öz:
Synovial cyst is a rare degenerative lesion and especially occurs in old age. Generally, it is more prevalent in the lum- bar spine and especially at L4-L5 levels in female patients. A 67-year-old female patient admitted our hospital with left radiculopathy. Her neurological exam was consistent with radiculopathy. Lumbar magnetic resonance imaging revealed cystic lesion which was originating from the left facet joints synovia at L4-L5 level and the dura and the L5 nerve root was compressed by cystic lesion. Cystic mass was totally excised with left L4 partial hemilaminectomy and flavectomy. The patient’s symptoms were improved in early postoperative periods. Synovial cyst should be considered in the differential diagnosis, especially in elderly female patients with radiculopathy, and surgical excision of symptomatic patients should be treated primarily.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1.Epstein NE. Lumbar synovial cysts: a review of diagnosis,surgical management, and outcome assessment. J Spinal Disord Tech 2004; 17: 321-325.
  • 2.Kahiloğulları G, Tuna H, Attar A. Management of spinal synovial cysts. Turkish Neurosurgery 2008; 18: 211-214.
  • 3.Kao CC, Winkler SS, Turner JH. Synovial cyst of the spinal facet. Case report. J Neurosurg 1974; 19: 415-420.
  • 4.Koga H, Yone K, Yamamoto T, Komiya S. Percutaneous CT- guided puncture and steroid injection for the treatment of lumbar discal cyst: a case report. 2003; 28: 212-216.
  • 5.Kuday C, Hancı M. Semptomatik intraspinal sinovial kist. Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Nöroşirurji Dergisi 1989; 1: 88-90.
  • 6.Oertel MF, Ryang YM, Gilsbcah JM, Rohde V. Lumbar foraminal and far lateral juxtafacet cyst of intraspinal origin. Surgical Neurology 2006; 66: 197-199.
  • 7.Sandhu FA, Santiago P, Fessler RG, Palmer S. Minimally invasive surgical treatment of lumbar synovial cysts. Neurosurgery 2004; 54: 107-112.
  • 8.Seçer M, Gezici A.R, Dalgıç A, Ergüngör M.F. Lomber Sinovial Kist. Turkish Journal of Geriatrics 2009; 12: 93-95.
  • 9.Çeviren: Ülkü Türk Börü. Periferik Sinir Lezyonlar ve Radiküler Sendromları. In: Mumenthaler M, Manfred S, Hermann M, editors. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2005.p.154.
APA ERBAŞ Y, GÖÇMEN S, YILMAZ E, ERDOĞAN E (2013). Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 5(1), 53 - 54.
Chicago ERBAŞ Y. Cem,GÖÇMEN Selçuk,YILMAZ Erdal,ERDOĞAN Ersin Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu. ORTADOĞU TIP DERGİSİ 5, no.1 (2013): 53 - 54.
MLA ERBAŞ Y. Cem,GÖÇMEN Selçuk,YILMAZ Erdal,ERDOĞAN Ersin Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, vol.5, no.1, 2013, ss.53 - 54.
AMA ERBAŞ Y,GÖÇMEN S,YILMAZ E,ERDOĞAN E Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu. ORTADOĞU TIP DERGİSİ. 2013; 5(1): 53 - 54.
Vancouver ERBAŞ Y,GÖÇMEN S,YILMAZ E,ERDOĞAN E Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu. ORTADOĞU TIP DERGİSİ. 2013; 5(1): 53 - 54.
IEEE ERBAŞ Y,GÖÇMEN S,YILMAZ E,ERDOĞAN E "Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu." ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 5, ss.53 - 54, 2013.
ISNAD ERBAŞ, Y. Cem vd. "Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: Olgu sunumu". ORTADOĞU TIP DERGİSİ 5/1 (2013), 53-54.