Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 97 Sayfa Aralığı: 135 - 144 Metin Dili: Türkçe

Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri

Öz:
Korku edebiyatı metinleri, işlevlerini yerine getirebilmek için daha çok ait oldukları kültürün insanlarının korkularını, uygun atmosferi yaratarak anlatırlar. Dünya edebiyatında bu, daha çok tabi- atüstü varlıklar ve olaylar, şeytan, drakula, vampir gibi öğeler kullanılarak yapılmıştır. Bilindiği gibi Hıristiyanlıkta şeytanın, Tanrı’ya karşıt bir güce ve etki alanına sahip olduğuna inanılması, Hıristiyan dünyada şeytanı en önemli korku figürlerinden biri haline getirir. Kendi kültürümüze baktığımızda ise, korkularımızı besleyen şeylerin garip yaratıklar, tabiatüstü varlıklar, tuhaf ölümler, herhangi bir sebeple geriye döndüğüne inanılan ölüler, büyü gibi tılsımlar, her hangi bir şeyin uğursuzluğa inan- mak olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bugün bu korkularına yenileri eklenmiş, büyük felaketler, endişeler, yalnız kalmak da insanların büyük korkuları haline gelmiştir. Bilindiği gibi, ilk Türk roman- larında, masal, halk hikâyeleri ve divan şiirindeki doğaüstü unsurlar, pozitivizmin ve Aydınlanmacı düşüncenin etkisiyle ayıklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. Bu durum çoğu zaman korku edebiyatının temel dayanak noktası olan doğaüstünü ortadan kaldırdığı için Türk edebiyatında korku türünde bir gelenek oluşması mümkün olmamış ve uzun yıllar bu türde eser yazılmamıştır. Türk edebiyatında korku türünün ilk temsilcilerinden Kenan Hulusi Koray ise, bu türün öyküde en önemli temsilcisi ve belki de ilk özgün korku yazarımızdır. Bu makalede Koray’ın öykülerinde korku metninin nasıl kurul- duğu ve korkutucu yapının nasıl işlediği, ayrıca Kenan Hulusi’nin bu bağlamda nerelerden beslendiği üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Kenan Hulusi Koray’s frightening stories

Öz:
Horror literature texts tell culture to which they belong more to fulfill the functions of the fears of people, creating an appropriate atmosphere. It is made using more supernatural beings and events, the devil, Dracula, the vampire such items in world literature. As we know, the devil in Christianity, God is believed to have an opposite field power and influence of the Christian world, the devil makes one of the most important figures in horror. When we look at our culture, things that feed our fears of strange creatures, supernatural beings, strange deaths, the dead is believed to go back to for any reason, such as magic amulets, all of which is to believe in a thing we can say jinx. As is known, the first Turkish novels, tales, folk stories and the supernatural elements of Divan poetry, extracted and eliminated the effect of positivism and Enlightenment thinkers. The basic premise of horror literature in this situation often eliminates the supernatural horror genre in Turkish literature was not possible formation of a tradition for many years and written works of this kind. Kenan Hulusi first representatives of Turkish literature in the horror genre. How to setup the text of this article, horror stories and scary Koray, how it works in the building, where they also fed Kenan Hulusi emphasized in this context.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Duvarcı, Ayşe. “Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uy- gulamalar”. bilig 32 (Kış 2005): 125-144.
  • Enginün, İnci. “Kenan Hulusi Koray”. Türk Ede- biyatı Ansiklopedisi C.5. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1982.
  • Karadeniz, Abdürrahim. “Kenan Hulusi Koray Hikâyelerinin Korkulu Gerçekliği”. Hece Öykü 5 (Ekim-Kasım 2004): 86-90.
  • Kenan Hulusi Koray’dan Hikâyeler. Haz. İnci Enginün. Ankara: Kültür ve Turizm Bakan- lığı Yayınları, 1983.
  • Koray, Kenan Hulusi. Bahar Hikâyeleri, İstan- bul: Çığır Kitabevi, 1939.
  • Moretti, Franco. Mucizevi Göstergeler. Çev. Zey- nep Altıok. İstanbul: Metis Yayınları, 2005.
  • Önertoy, Olcay. Cumhuriyet Dönemi Türk Ro- man ve Öyküsü. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1984.
  • Özge Yücesoy. “Batı Edebiyatından Türk Edebi- yatına Gotik Türünün Serüveni”, Hürriyet Gösteri 292 (Kış 2007-2008 Aralık-Ocak-Şu- bat): 105-109.
  • Özkaracalar, Kaya. Gotik. İstanbul: L&M Yayın- ları, 2005.
  • Yemni, Sadık. “Kokru bizim için ikinci bir na- bızdır”, Hürriyet Gösteri 292 (Kış 2007-2008 Aralık-Ocak-Şubat): 135-138.
APA YUMUŞAK CANBAZ F (2013). Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. , 135 - 144.
Chicago YUMUŞAK CANBAZ Firdevs Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. (2013): 135 - 144.
MLA YUMUŞAK CANBAZ Firdevs Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. , 2013, ss.135 - 144.
AMA YUMUŞAK CANBAZ F Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. . 2013; 135 - 144.
Vancouver YUMUŞAK CANBAZ F Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. . 2013; 135 - 144.
IEEE YUMUŞAK CANBAZ F "Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri." , ss.135 - 144, 2013.
ISNAD YUMUŞAK CANBAZ, Firdevs. "Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri". (2013), 135-144.
APA YUMUŞAK CANBAZ F (2013). Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. Milli Folklor Dergisi, 12(97), 135 - 144.
Chicago YUMUŞAK CANBAZ Firdevs Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. Milli Folklor Dergisi 12, no.97 (2013): 135 - 144.
MLA YUMUŞAK CANBAZ Firdevs Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. Milli Folklor Dergisi, vol.12, no.97, 2013, ss.135 - 144.
AMA YUMUŞAK CANBAZ F Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. Milli Folklor Dergisi. 2013; 12(97): 135 - 144.
Vancouver YUMUŞAK CANBAZ F Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri. Milli Folklor Dergisi. 2013; 12(97): 135 - 144.
IEEE YUMUŞAK CANBAZ F "Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri." Milli Folklor Dergisi, 12, ss.135 - 144, 2013.
ISNAD YUMUŞAK CANBAZ, Firdevs. "Kenan Hulusi koray’ın korkutan öyküleri". Milli Folklor Dergisi 12/97 (2013), 135-144.