Yıl: 2013 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,

Öz:
Amaç: Fizyolojik nasal solunum için apertura piriformis, koana morfometrisi ile havayolu uzunluğu önemlidir. Bu çalışmada Batı Anadolu insanına ait kafataslarında apertura piriformis ve koana çaplarını ve maksiller bölgenin morfometrik özelliklerini ortaya koymaya çalıştık. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’na ait 101 adet ırk, yaş ve cinsiyet özellikleri bilinmeyen kafatası kullanıldı. Çalışmada Havayolu Uzunluğu (HU), Üst Ön yüz Yüksekliği (UAFH), Üst Damak Genişliği (ÜDG), Koana Genişliği ve Yüksekliği (KG ve KY), Apertura Piriformis Genişliği ve Yüksekliği (APG ve APY) ölçüldü. Sonuçlar SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: HU 49,01 ± 3,11 mm, UAFH 50,98 ± 3,57 mm, ÜDG 56,37 ± 4,85 mm, APG 23,24 ± 2,00 mm ve APY 33,03 ± 4,36 mm; KG sağ ve sol taraflarda 13,09 ± 1,56 mm ve 13,33 ± 1,36 mm; KY ise sırasıyla 24,45 ± 2,61 mm ve 23,77 ±2,42 mm olarak ölçüldü. Sonuç: Klinikte özellikle trafik ve spor kazalarından sonra nazal pasaj kemik yapılarının kırılmasıyla hızlı bir şekilde cerrahi tedavi gerekmekte ve düzeltici rinoplasti operasyonlarında osteotomi yaparken apertura piriformis ile ilgili olarak oldukça hassas anatomik bilgiye gerek duyulduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın cerrahi ve antropolojik anatomik bilgiye katkı sağlayacağı inancındayız.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

Diameters of piriform aperture and choana: An anatomic study

Öz:
Objective: Pyriform aperture, morfometry of the choana and the length of the airway is important anatomical structures for the physiological respiration. In the present study, we investigated that the diameter of the choana and pyriform apertura and the morphometric properties of the maxillary region on the skulls which are belonging to West Anatolian population. Materyal and method: In that study, 101 craniums of West Anatolian people with unknown ages and gender belonging to the Anatomy Laboratory of Dokuz Eylul University Medical School were examined. All skulls were accepted as adults because of tooth eruptions. Length of the Airway (AL); Height of Upper Anterior Face (UAFH), Pyriform Apertura (PAH) and the Choana (CH); Wide of the Upper Palate (UPW), the Choana (CW) and Pyriform Apertura (PAW) were measured. The collected data was analysed statistically by using SPSS 16.0. Results: The results are AL 49.01 ± 3.11 mm, UAFH 50.98 ± 3.57 mm, UPW 56.37 ± 4.85 mm, PAW 23.24 ± 2.00 mm ve PAH 33.03 ± 4.36 mm. CW 13.09 ± 1.56 mm and 13.33 ± 1.36 mm; CH 24.45 ± 2.61 mm and 23.77 ± 2.42 mm were measured, on the right and left sides, respectively. Conclusion: After the traffic accidents and injuries occuring during the sports activities, particularly the bones of the nasopharyngeal airway can be easily fractured. These fractures must be immediately treated with surgery. When osteotomy is necessary during the reconstructive rhinoplasty, surgeons need to know copmprehensive anatomy of the pyriform apertura. That study can manage the exact anatomical information about the landmarks of nasopharyngeal airway to the surgeons and the anthropologists.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Hommerich CP, Riegel A. Measuring of the piriform aperture in humans with 3D-SSD-CT-reconstructions. Ann Anat 2002;184:455-459.
 • 2.Hwang TS, Song J, Yoon H, Cho BP, Kang HS. Morphometry of the nasal bones and piriform apertures in Koreans. Ann Anat 2005;187:411-414.
 • 3.Ofodile FA. Nasal bones and pyriform apertures in blacks. Ann Plast Surg 1994;32:21-26.
 • 4.Akçam Özge U, Novruzov Z. Yüzün Dik Yön Sınıflama- sında Kullanılan Sefalometrik Açıların İncelenmesi. GÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 28: 17-22.
 • 5.Salihoğlu İ. Sefalometrik Yumuşak Doku Analizi. Bi- tirme Tezi, Ege Üni. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, 2007.
 • 6.Aksu T, İlkay E. Obstrüktif uyku apne sendromu. Arch Turk Soc Cardiol 2007; 35:382-390.
 • 7.Köktürk O. Uykuda solunum bozuklukları. Tarihçe, tanımlar, hastalık spektrumu ve boyutu. Tuberk Toraks 1998;46:187-192.
 • 8.Guilleminault C, Partinen M, Hollman K, Powell N, Stoohs R. Familial aggregates in obstructive sleep apnoea syndrome. Chest 1995;107:1545-1552.
 • 9.Seto BH, Gotsopoulos H, Sims MR, Cistulli PA. Maxil- lary morphology in obstructive sleep apnoea syndrome. Eur J Orthod 2001;23:703-714.
 • 10-10. Johal A, Conaghan C. Maxillary morphology in obstruc- tive sleep apnea: a cephalometric and model study. Angle Orthod 2004;74:648-656.
 • 11.Katyal V, Pamula Y, Martin AJ, Daynes CN, Kennedy JD, Sampson WJ. Craniofacial and upper airway morphology in pediatric sleep-disordered breathing: Systematic review and meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2013;143:20-30.
 • 12. Tangugsorn V, Skatvedt O, Krogstad O, Lyberg T. Obstructive sleep apnoea: a cephalometric study. Part II. Uvulo-glossopharyngeal morphology. Eur J Orthod 1995;17:57-67.
 • 13. Hoffman BE, McConathy DA, Coward M, Saddler L. Relationship between the piriform aperture and interalar nasal widths in adult males. J. Forensic Sci 1991;36: 1152–1161.
 • 14. Woodhead CJ. Piriform aperture surgery for alar collapse. Clin Otolaryngol 1995;20:74-79.
 • 15. Gül Yeşiltepe Mutlu R. Yenidoğan Döneminde Mekanik Ventilasyon Desteği Almış Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi (Uzmanlık Tezi). Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2007.
 • 16. Landim FS, Freitas GB, Malouf AB, et al. Repercussions of surgically assisted maxillary expansion on nose width and position of septum and inferior nasal conchae. Int J Med Sci 2011;8:659-666.
 • 17. Tatreau JR, Patel MR, Shah RN, et al. Anatomical con- siderations for endoscopic endonasal skull base surgery in pediatric patients. Laryngoscope 2010; 120: 1730-1737.
 • 18. Basciftci FA, Uysal T, Buyukerkmen A. Craniofacial structure of Anatolian Turkish adults with normal occlusions and well-balanced faces. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;125:366-372.
 • 19. Baydaş B, Yavuz İ, Aslan N. Fan-Tipi Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Dentoalveoler Yapılar Üzerine Etkileri- nin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fa- kültesi 2005; 15:1-10.
 • 20. Yıldırım E, H Ölmez, S Görgülü, S Gökçe, D Sağdıç, Ş Karaçay. Evaluation of differences between two and three dimensional cephalometric measurements. Gülhane Tıp Dergisi 2011; 53: 43-49.
 • 21. Kazkayasi M, Batay F, Bademci G, Bengi O, Tekdemir I. The morphometric and cephalometric study of anterior cranial landmarks for surgery. Minim Invasive Neurosurg 2008;51:21-25.
 • 22. Richard MJ, Morris C, Deen BF, Gray L, Woodward JA. Analysis of the anatomic changes of the aging facial skeleton using computer-assisted tomography. Ophthal Plast Reconstr Surg 2009;25:382-386.
APA Aksu F, GÖÇMEN-MAS N, Kahveci O, ÇIRPAN S, KARABEKİR H (2013). Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. , 1 - 6.
Chicago Aksu Funda,GÖÇMEN-MAS Nüket,Kahveci Orhan Kemal,ÇIRPAN SİBEL,KARABEKİR Hamit Selim Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. (2013): 1 - 6.
MLA Aksu Funda,GÖÇMEN-MAS Nüket,Kahveci Orhan Kemal,ÇIRPAN SİBEL,KARABEKİR Hamit Selim Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. , 2013, ss.1 - 6.
AMA Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. . 2013; 1 - 6.
Vancouver Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. . 2013; 1 - 6.
IEEE Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H "Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,." , ss.1 - 6, 2013.
ISNAD Aksu, Funda vd. "Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,". (2013), 1-6.
APA Aksu F, GÖÇMEN-MAS N, Kahveci O, ÇIRPAN S, KARABEKİR H (2013). Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 1 - 6.
Chicago Aksu Funda,GÖÇMEN-MAS Nüket,Kahveci Orhan Kemal,ÇIRPAN SİBEL,KARABEKİR Hamit Selim Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27, no.1 (2013): 1 - 6.
MLA Aksu Funda,GÖÇMEN-MAS Nüket,Kahveci Orhan Kemal,ÇIRPAN SİBEL,KARABEKİR Hamit Selim Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, 2013, ss.1 - 6.
AMA Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013; 27(1): 1 - 6.
Vancouver Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013; 27(1): 1 - 6.
IEEE Aksu F,GÖÇMEN-MAS N,Kahveci O,ÇIRPAN S,KARABEKİR H "Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27, ss.1 - 6, 2013.
ISNAD Aksu, Funda vd. "Apertura piriformis ve choana çapları: Anatomik bir çalışma, F. Aksu, N. Göçmen Mas,". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27/1 (2013), 1-6.