Yıl: 2013 Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 261 - 266 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric

Öz:
Araştırmanın temel amacı, dört eugenol substituentli metalloftalosiyaninin (M:Zn) pamuklu kumaş üzerinde antibakteriyel etki sağlamasıdır. Eugenol, karanfilden (Eugenia Caryophillis) ekstrakte edilen esansiyel yağın ana bileşenidir ve birçok patojenik bakteri, mantar ve virüslere karşı aktif olduğu kanıtlanmıştır. Çinko, bakır, gümüş... gibi metal iyonları antibakteriyel madde olarak kullanılmaktadır. Eugenol ve çinko metal iyonunun antibakteriyel özelliklerinin bu ftalosiyanin pigmentinde kombine olabileceği düşünülmüştür. Ftalosiyanin yeşil pigment süspansiyonu, uygun dispersantın yardımıyla, zirkonyum bilyeli öğütme metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Daha sonra pigmentlerin partikül boyut dağılımı, lazer difraksiyon partikül boyutu analizleyicisi tarafından karakterize edilmiştir. Pamuklu kumaş, pigment baskı ile renklendirilmiş ve daha sonra sırasıyla ISO105×12 ve ISO105-B02 test metodlarına göre kumaşın sürtme ve ışık haslığı test edilmiştir. Daha sonra AATCC 147-1998 test metoduna göre kumaşın antibakteriyel özellikleri incelenmiştir. Numuneler, iki çeşit bakteriye karşı test edilmiştir: Staphylococcus Aureus (S. Aureus, Gram pozitif) ve Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae, Gram negatif). Elde edilen boyanın S. Aureus bakteriyesine karşı etkin antibakteriyel etkiye sahip olduğu fakat K. Pneumoniae bakterisi üzerinde etkili olmadığı gözlemlenmiştir. Pigment baskının genel özellikleriyle kıyaslandığında ise, daha iyi kuru ve yaş sürtme haslık sonuçları ve daha düşük ışık haslığı sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil

Pamuklu kumaş üzerine basılmış eugenol içeren metalloftalosiyaninin (M: Zn) antibakteriyel etkisinin ve haslık özelliklerinin incelenmesi

Öz:
Main objective of this research is to obtain antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) with four eugenol substituents on cotton fabric. Eugenol is the main component in the essential oil extracted from cloves (Eugenia Caryophillis) and is proved to be active against many pathogenic bacteria, fungi and viruses. Metal ions like zinc, copper, silver...etc. are used as antibacterial agents. It is expected that antibacterial properties of eugenol and zinc metal ion can be combined in this phthalocyanine pigment. A suspension of the phthalocyanine green pigment was prepared by of a convenient dispersant using zirconia ball milling method. Then its particle size distribution was characterized by a laser diffraction particle size analyzer. Cotton fabric was colored with pigment printing and then rubbing fastness and light fastness of fabrics were tested according to ISO 105×12 and ISO 105 B02 test methods respectively. Antibacterial properties of the fabric were investigated according to AATCC 147-1998 test method. The samples were tested against two types of bacteria: Staphylococcus Aureus (S. Aureus, Gram positive) and Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae, Gram negative). It was observed that it had an effective antibacterial action to S. Aureus bacteria but not effective on K. Pneumoniae bacteria. In contrast with pigment printing general properties, better wet and dry rubbing fastness results and less light fastness result were obtained.
Anahtar Kelime:

Konular: Malzeme Bilimleri, Tekstil
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Simoncic B., Tomsic B., 2010, ‘‘Structures of Novel Antimicrobial Agents For Textiles – A Review’’, Textile Research Journal, 2010:80 (16), p:1721 – 1737, DOI: 10.1177/0040517510363193.
 • 2.Jain A., Gupta D., Khare S.K., 2005, ‘‘Antimicrobial Activity of Some Natural Dyes’’, Dyes and Pigments, 2005: 66, p:99-102.
 • 3.Yi E., Yoo E. S., 2010, ‘‘A Novel Bioactive Fabric Dyed With Unripe Citrus Grandis Osbeck Extract Part I: Dyeing Properties and Antimicrobial Activity on Cotton Knit Fabrics’’ Textile Research Journal, 2010: 80 (20), p:2117-2123.
 • 4.Anand S.C., Horrocks A.R., Rigby A.J.,1997, ‘‘Textile Materials for Medical And Healthcare Applications’’, Journal of Textile Institute, 1997: 88 (Part 3), p: 83-93.
 • 5.Cai Y., Hao L, Liu J, 2012, ‘‘Investigating The Adsoption Performance of Nanoscale Pigment on Cationized Cotton Substrate’’, PowderTechnology, 2012: 222, p:176 – 181.
 • 6.Landage S. M., Wasif A. I., 2012, ‘‘Nanosilver – An Effective Antimicrobial Agent For Finishing of Textiles’’, Internatinal Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies, 2012: 4, p:66-78.
 • 7.Anand C. S., Rajerndran S., 2009, ‘‘Development In Medical Textiles’’, Textile Progress, 2002: 32(4), p:1- 42.
 • 8.Polony R., Reinert G., Hölzle G., 1985, ‘‘Phthalocyanine Compounds And Anti-microbial Use’’, United States Patent, Patent Number: 4,530,924.
 • 9.Higaki S.,Kuroda S., Kusada O., 2006, ‘‘Phthalocyanine- Dyed Fibers Adsorb Allergenic Proteins’’, Amino Acids, 2006:30, p:303-305, DOI 10.1007/s00726-006-0294-1.
 • 10.Ağar E., Karaoğlu A. Ş., Şaşmaz S.,2003, ‘‘Antimicrobial Activities of Some Phthalocyanine Derivatives’’, J. Fac. Pharm. Gazi, 2003: 20(2), p:79-86.
 • 11.Ilgün C., Gül A., Sevim A. M., ‘‘Preparation of Heterogeneous Phthalocyanine Catalysts by Cotton Fabric Dyeing’’, Dyes and Pigments, 2011: 89, p:162 - 168.
 • 12.Hunger K.,2003, ‘‘Phthalocyanine Dyes’’, Industrial Dyes, Chemistry, Properties, Applications, Wiley-VCH, ISBN 3-527-30426-6, p:1-653.
 • 13.Bamfield P., 2001, ‘‘Chapter 2: Phthalocyanines’’, Chromic Phenomena: Technological Applications of Colour Chemistry, The Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85404-474-4, p:1-172.
 • 14.Christie R. M., 2001, ‘‘Chapter 5: Phthalocyanines’’, Colour Chemistry, The Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85404-573-2, p: 1-201.
 • 15.Atav R., Yurdakul A., 2006, ‘‘Tekstil Baskıcılığı’’, Boya-Baskı Esasları, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir, s: 1-148.
 • 16.Ağar E., Şaşmaz S. and Ağar A., 1999, ‘‘Synthesis and Properties of Phthalocyanines Containing Eugenol (4-Allyl-2-Methoxyphenol)’’, Turk J. Chem., 1999: 23, p:131-137.
 • 17.Ahmed I., Ahmed N., Ali S. M.,2005, ‘‘Antimicrobial Activities of Eugenol and Cinnamaldehyde Against The Human Gastric Pathogen Helicobacter Pylori’’, Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2005: 4(20), p: 1- 7.
 • 18.Koh J.,2011, ‘‘Dyeing with Disperse dyes’’, Textile Dyeing, Intech, ISBN: 978-953-307-565-5, p:195 – 220.
 • 19.Mempel M., 2008, ‘‘Skin Diseases Induced By Staphylococcus Aureus’’, CME Dermatol, 2008; 3(1), p:20-30, http://derma.akademos.de/pdfdown/akademos-cme-111-df79891e.pdf.
 • 20.‘Staphylococcus Aureus’, http://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus, (Access Date:10 May 2013).
APA Özgüney A, kantar c, SARAL ÖZDEMİR P, SEVENTEKİN N, ŞAŞMAZ S (2013). Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. , 261 - 266.
Chicago Özgüney Arif Taner,kantar cihan,SARAL ÖZDEMİR PINAR,SEVENTEKİN Necdet,ŞAŞMAZ Selami Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. (2013): 261 - 266.
MLA Özgüney Arif Taner,kantar cihan,SARAL ÖZDEMİR PINAR,SEVENTEKİN Necdet,ŞAŞMAZ Selami Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. , 2013, ss.261 - 266.
AMA Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. . 2013; 261 - 266.
Vancouver Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. . 2013; 261 - 266.
IEEE Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S "Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric." , ss.261 - 266, 2013.
ISNAD Özgüney, Arif Taner vd. "Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric". (2013), 261-266.
APA Özgüney A, kantar c, SARAL ÖZDEMİR P, SEVENTEKİN N, ŞAŞMAZ S (2013). Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. Tekstil ve Konfeksiyon, 23(3), 261 - 266.
Chicago Özgüney Arif Taner,kantar cihan,SARAL ÖZDEMİR PINAR,SEVENTEKİN Necdet,ŞAŞMAZ Selami Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. Tekstil ve Konfeksiyon 23, no.3 (2013): 261 - 266.
MLA Özgüney Arif Taner,kantar cihan,SARAL ÖZDEMİR PINAR,SEVENTEKİN Necdet,ŞAŞMAZ Selami Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. Tekstil ve Konfeksiyon, vol.23, no.3, 2013, ss.261 - 266.
AMA Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. Tekstil ve Konfeksiyon. 2013; 23(3): 261 - 266.
Vancouver Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric. Tekstil ve Konfeksiyon. 2013; 23(3): 261 - 266.
IEEE Özgüney A,kantar c,SARAL ÖZDEMİR P,SEVENTEKİN N,ŞAŞMAZ S "Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric." Tekstil ve Konfeksiyon, 23, ss.261 - 266, 2013.
ISNAD Özgüney, Arif Taner vd. "Investigation of fastness properties and antibacterial effect of metallophthalocyanine (M: Zn) containing Eugenol printed on cotton fabric". Tekstil ve Konfeksiyon 23/3 (2013), 261-266.