Yıl: 2013 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Fakoemülsifikasyon yöntemiyle sorunsuz katarakt cerrahisi yapılan ve göz içi lensi (GİL) konulan hastalarda cerrahi esnasında gerçekleştirilen ön kapsül temizliğinin (ÖKT) arka kapsül opaklaşması (AKO) süresi üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak yapılan bu çalışmada, yaşa bağlı katarakt sebebiyle servisimizde ameliyat edilmiş, sonrasında AKO gelişmesi sonucu görme keskinliğinin 0.5’in altına düşmesiyle Nd:YAG lazer kapsülotomi uygulanmış has- taların dosyaları gözden geçirildi. Bu hastalardan; ameliyat sırasında ÖKT yapıldıktan sonra aynı tipte keskin kenarlı GİL konmuş ve ameliyat sonrası 1. ay, 6. ay ve yıllık kontrolleri kayıt altına alınmış olgular saptandı. Bu olgularla aynı dönemde ameliyat edilmiş ancak ÖKT uygulanmamış, sonrasında gelişen AKO sebebiyle kapsülotomi yapılmış birbirini takip eden hastalardan aynı olgu sayısında bir kontrol grubu oluşturuldu. İki grubun klinik özellikleri ve Nd:YAG lazer kapsülotomiye gidiş zamanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: ÖKT yapılmış grup ve kontrol grubu 37 hastanın 37 gözünden oluştu. Ortalama yaş ÖKT grubunda 63.73±11.64 (49-78) yıl, kontrol grubunda 63.14±10.6 (45-77) yıldı. ÖKT grubunda hastaların 15’i erkek (%41), 22’ si kadın (%59), kontrol grubunda ise 20’si erkek (%54), 17’ si kadındı (%46). Ortalama kapsülotomiye gidiş zamanı ÖKT grubunda 35.65±8.82 (18- 59) ay, kontrol grubunda ise 27.48±8.99 (10-33) aydı. Bu süre ÖKT grubunda istatistiksel olarak daha uzundu (p<0.001). Sonuç: Ön kapsülde lens kalıntılarının temizlenmesi AKO gelişimini engellememekle birlikte ortaya çıkış zamanını geciktirmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Göz Hastalıkları

The effectiveness of anterior capsule polishing during cataract surgery on posterior capsule opacification time

Öz:
Purpose: To assess the effect of anterior lens capsule polishing (ACP) during cataract surgery on the posterior capsule opacification (PCO) time in patients who underwent uneventful cataract extraction with phacoemulsification and intraocu- lar lens (IOL) implantation. Materials and Methods: In this retrospective study, we reviewed the charts of patients who underwent cataract surgery and then Nd:YAG lazer capsulotomy due to PCO lowering visual acuity under 0.5. The patients who had implantation of a same type IOL following ACP and who had the records of postoperative 1st month, 6th month and yearly follow-up exami- nations were included in the study. A control group was also constituted of consecutive patients who underwent the same surgery without ACP and Nd:YAG laser capsulotomy. The clinical characteristics of patients and time interval between cataract surgery and Nd: YAG laser capsulotomy were compared statisticaly between two groups. Results: Thirty-seven eyes of 37 patients were eligible for ACP and control groups. Mean age was 63.73±11.64 years (range, 49-79 years) in ACP group, and 63.14±10.6 years (range, 45-77 years) in control group. 15 of 37 subjects (41%) were male, and 22 (59%) were female in ACP group, and 20of 37 subjects (54%) were male, and 17 (46%) were female in control group. The mean time interval between cataract surgery and Nd: YAG laser capsulotomy were 35.65±8.82. months (range, 18-59 months) in ACP group, and 27.48±8.99. months (range, 10-33 months) in control group. This time interval was statistically significantly longer in ACP group (p<0.001). Conclusion: Although cleaning up of lens remnants by ACP does not prevent PCO, it can delay its occurrence.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Göz Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • 1. Tetz MR, Nimsgern C. Posterior capsule opacification: Part 2: Clinical findings. J Cataract Refract Surg 1999;25:1662-74. 2. Bertelmann E, Kojetinsky C. Posterior capsule opacification and anterior capsule opacification. Curr Opin Ophthalmol 2001;12:35-40. 3. Schaumberg DA, Dana MR, Christen WG, et al. A systematic overview of the incidence of posterior capsule opacification. Ophthalmology 1998;105:1213-21. 4. Hollick EJ, Spalton DJ, Ursell PG, et al. The effect of poly- methylmethacrylate, silicone and polyacrylic intraocular lens- es on posterior capsular opacification 3 years after cataract surgery. Ophthalmology 1999;106:49-55. 5. Findl O, Menapace R, Sacu S, et al. Effect of optic material on posterior capsule opacification in intraocular lenses with sharp edge optics: randomized clinical trial. Ophthalmology 2005;112:67-72. 6. Menapace R, Wirtitsch M, Findl O, et al. Effect of capsule pol- ishing on posterior capsule opacification and neodymium:YAG capsulotomy rates: Three-year randomized trial. J Cataract Refract Surg 2005;31:2067-75. 7. Koçer İ, Astam N, Gündoğdu C, ve ark. Sekonder katarakt gelişimini önlemede mitomisin C etkinliğinin araştırılması. T Oft Gaz 2000;30:538-43. 8. Raut RM. Low-intensity ultraviolet A irradiation of the lens capsule to remove lens epithelial cells during cataract surgery. Effectiveness and safety. J Cataract Refract Surg 2007;33:1025-32. 9. Khalifa MA. Polishing the posterior capsule after extracap- sular extraction of senile cataract. J Cataract Refract Surg 1992;18:170-3. 10. Mathey CF, Kohnen TB, Ensikat HJ, et al. Polishing methods for the lens capsule: histology and scanning electron micros- copy. J Cataract Refract Surg 1994;20:64-9. 11. Sacu S, Menapace R, Wirtitsch M, et al. Effect of anterior capsule polishing on fibrotic capsule opacification: three-year results. J Cataract Refract Surg 2004;30:2322-7. 12. Menapace R, Wirtitsch M, Findl O, et al. Effect of ante- rior capsule polishing on posterior capsule opacification and neodymium:YAG capsulotomy rates: three-year randomized trial. J Cataract Refract Surg 2005;31:2067-75. 13. Bolz M, Menapace R, Findl O, et al. Effect of anterior cap- sule polishing on the posterior capsule opacification-inhibiting properties of a sharp-edged, 3-piece, silicone intraocular lens: three- and 5-year results of a randomized trial. J Cataract Re- fract Surg 2006;32:1513-20. 14. Özer A, Erol N, Şahin A, ve ark. Ön ve arka kapsül opaklaşmasında ön kapsül temizliğinin sonuçları. Glo-Kat 2008;3:193-5. 15. Koch D, Liu J, Gill P, et al. Axial myopia increases the risk of retinal complications after neodymium-YAG lazer posterior capsulotomy. Arch Ophthalmol 1989;107:986-90. 16. Richter CU, Steinert RF. Neodymium: Yttrium-Aluminium- Garnet laser posterior capsulotomy. In: Steinert RF, editor, Cataract surgery: techniques, complications and manage- ment. Philadelphia, PA, WB Saunders Company 1995;378-88. 17. Holweger RR, Marefat B. Intraocular pressure change af- ter neodymium:YAG capsulotomy. J Cataract Refract Surg 1997;23:115-21. 18. Steinert RF, Puliafito CA, Kumar SR, et al. Cystoid macular edema, retinal detachment, and glaucoma after Nd:YAG lazer posterior capsulotomy. Am J Ophthalmol 1991;112:373-80. 19. Ficker LA, Steel AD. Complications of Nd:YAG laser posterior capsulotomy. Trans Ophthalmol Soc UK 1985;104:529-3
APA Baybora H, AYDIN A, KOÇAK İ, KAYA F (2013). Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. , 17 - 20.
Chicago Baybora Hakan,AYDIN ALİ OSMAN,KOÇAK İbrahim,KAYA Faruk Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. (2013): 17 - 20.
MLA Baybora Hakan,AYDIN ALİ OSMAN,KOÇAK İbrahim,KAYA Faruk Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. , 2013, ss.17 - 20.
AMA Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. . 2013; 17 - 20.
Vancouver Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. . 2013; 17 - 20.
IEEE Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F "Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi." , ss.17 - 20, 2013.
ISNAD Baybora, Hakan vd. "Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi". (2013), 17-20.
APA Baybora H, AYDIN A, KOÇAK İ, KAYA F (2013). Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. Glokom Katarakt, 8(1), 17 - 20.
Chicago Baybora Hakan,AYDIN ALİ OSMAN,KOÇAK İbrahim,KAYA Faruk Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. Glokom Katarakt 8, no.1 (2013): 17 - 20.
MLA Baybora Hakan,AYDIN ALİ OSMAN,KOÇAK İbrahim,KAYA Faruk Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. Glokom Katarakt, vol.8, no.1, 2013, ss.17 - 20.
AMA Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. Glokom Katarakt. 2013; 8(1): 17 - 20.
Vancouver Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi. Glokom Katarakt. 2013; 8(1): 17 - 20.
IEEE Baybora H,AYDIN A,KOÇAK İ,KAYA F "Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi." Glokom Katarakt, 8, ss.17 - 20, 2013.
ISNAD Baybora, Hakan vd. "Katarakt cerrahisinde ön kapsül temizliğinin arka kapsül opaklaşması süresi üzerine etkisi". Glokom Katarakt 8/1 (2013), 17-20.