Yıl: 2013 Cilt: 51 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 4 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, kronik böbrek yetmezlikli çocuk hastalarda gastrointestinal semptomlar ile Helicobacter pilori (HP) enfeksiyonu sıklığınının araştırılması planlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya kronik böbrek yetmezlikli 33 hasta ile yaş ve cinsiyeti aynı olan sağlıklı kontroller dahil edildi. Hastaların demografik, serolojik ve endoskopik bulguları incelendi ve gastrointestinal sistem semptomları sorgulandı. Çalışmaya dahil edilen tüm hasta ve kontrol grubundan serumda HP-IgG düzeyi çalışıldı. Bulgular: Yirmi yedi periton diyalizi, altı hemodiyaliz hastası çalışmaya dahil edildi. HP seropozitifliği hasta grubunda %51.5, kontrol grubunda %60.6 olarak tespit edildi (p=0.46). Yirmihastaya özefagogastroduodenoskopi uygulandı ve hastaların %30’unda dokuda HP tespit edildi. Dispepsi tüm hastaların %42.2’sinde belirlendi. Dispeptik hastaların %57.1’inde HP seropozitifliği, %36.4’ünde dokuda HP tespit edildi. Pozitif serolojisi olan hastaların %60’ında dokuda HP gösterilirken, seronegatif olan sadece bir olguda dokuda HP tespit edildi. Sonuç: Toplumumuzda sık görülen ve kolonizasyonu çocukluk yaşlarında başlayan HP enfeksiyonu, çalışmamızda da serolojik olarak hem hasta hem de kontrol grubunda yüksek bulunmuştur. Her biri transplantasyon adayı olan bu hastalar için asemptomatik olsa bile enfeksiyonun saptanması ve tedavisi önem taşımaktadır. (Haseki T›p Bülteni 2013; 51: 1-4)
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Biyotıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Üroloji ve Nefroloji Hematoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Pediatri

Helicobacter pylori ınfection in children on dialysis because of chronic renal failure

Öz:
Aim: We aimed to investigate the frequency of gastrointestinal symptoms and Helicobacter pylori (HP) infection in children with chronic renal failure. Methods: The study involved 33 patients with end-stage renal disease and 33 age- and sex-matched healthy controls. Serological, endoscopic and demographic features of the patients were determined and gastrointestinal symptoms were questioned. HP IgG levels were evaluated in all patients and controls. Results: Twenty-seven peritoneal dialysis and 6 hemodialysis patients were included in the study. The HP seropositivity was 51.5% and 60.6% in uremic children and normal controls, respectively (p=0.46). Twenty patients underwent esophagogastroduodenoscopy and HP was detected in 30% of them. Dyspepsia was observed in 42.4% of all patients. In patients with dyspepsia, HP seropositivity rate was 57.1% and biopsy proven HP was 36.4%. Biopsy proven HP was determined in 60% of patients with positive serology and in one with negative serology. Conclusion: HP infection, which is common in our population and begins in early childhood, is found to be frequent in both patient and healthy groups. Even if asymptomatic, it is very important to determine and treat this infection, in these patients who are potential transplant candidates. (The Medical Bulletin of Haseki 2013; 51: 1-4)
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Biyotıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Genel ve Dahili Tıp Üroloji ve Nefroloji Hematoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ravelli AM, Ledermann SE, Bisset WM, Trompeter RS, Barratt TM, Milla PJ. Foregut motor function in chronic renal failure. Arch Dis Child 1992;67:1343-7.
 • 2. Emir S, Bereket G, Boyacioğlu S, Varan B, Tunali H, Haberal M. Gastroduodenal lesions and Helicobacter pylori in children with end-stage renal disease. Pediatr Nephrol 2000;14:837-40.
 • 3. Davenport A, Shallcross TM, Crabtree JE, Davison AM, Will EJ, Heatley RV. Prevalence of Helicobacter pylori in patients with end-stage renal failure and renal transplant recipients. Nephron 1991;59:597-601.
 • 4. Tsukada K, Miyazaki T, Katoh H, et al. Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. Hepatogastroenterology 2003;50:2255-8.
 • 5. Wee A, Kang JY, Ho MS, Choong HL, Wu AY, Sutherland IH. Gastroduodenal mucosa in uraemia: endoscopic and histological correlation and prevalence of Helicobacter-like organisms. Gut 1990;31:1093-6.
 • 6. Hopkins RJ, Girardi LS, Turney EA. Relationship between Helicobacter pylorieradication and reduced duodenal and gastric ulcer recurrence: a review. Gastroenterology 1996;110:1244-52.
 • 7. Misiewicz JJ. Current insights in the pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Eur J Gastroenterol Hepatol 1995;7:701-3.
 • 8. Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S, et al. Helicobacter pylori infection and the development gastric cancer. N Engl J Med 2001;345:784-9. .
 • 9. Suerbaum S, Michetti P Helicobacter Pylori infection. N Engl J Med 2002;347:1175-86.
 • 10. Xia HH, Kalantar JS, Wyatt JM, et al. High sensitivity and specificity of a laboratory-based serological test, pylori DTect ELISA, for detection of Helicobacter Pylori infection. Diagn Microbiol Infect Dis 2000;36:69-74.
 • 11. Xia HH, Wong BC, Wong WM, et al. Optimal serological tests for detection of Helicobacter Pylori infection in the Chinese population. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:521-6.
 • 12. Davenport A, Shallcross TM, Crabtree JE, Davison AM, Will EJ, Heatley RV. Prevalence of Helicobacter pylori in patients with end-stage renal failure and renal transplant recipients. Nephron 1991;59:597-601.
 • 13. Wee A, Kang JY, Ho MS, Choong HL, Wu AY, Sutherland IH. Gastroduodenal mucosa in uraemia: endoscopic and histological correlation and prevalence of Helicobacter-like organisms. Gut 1990;31:1093-6.
 • 14. Simenhoff ML, Saukkonen JJ, Burke JF Wesson LG Jr, Schaedler , RW, Gordon SJ. Bacterial populations of the small intestine in uremia. Nephron 1978;22:63-8.
 • 15. Tsukada K, Miyazaki T, Katoh H, et al. Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. Hepatogastroenterology 2003;50:2255-8.
 • 16. Muñoz De Bustillo E, Sánchez Tomero JA, Sanz JC, et al. Eradication and follow-up of Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. Nephron 1998;79:55-60.
 • 17. Shousha S, Arnaout AH, Abbas SH, Parkins RA. Antral Helicobacter Pylori in patients with chronic renal failure. J Clin Pathol 1990;43:397-9.
 • 18. Jaspersen D, Fassbinder W, Heinkele P et al. Significantly lower , prevalence of Helicobacter Pyloriin uremic patients than in patients with normal renal function. J Gastroenterol 1995;30:585-8.
 • 19. Nakajima F Sakaguchi M, Amemoto K, et al. Helicobacter Pylori , in patients receiving long-term dialysis. Am J Nephrol 2002;22:468-72.
 • 20. De Vecchi AF QuattriniM, Boni F et al. Epidemiology of , , Helicobacter Pylori in dialysis patients. Perit Dial Int 1995;15:178-9.
 • 21. Khedmat H, Ahmadzad-Asl M, Amini M, et al. Gastro-duodenal lesions and Helicobacter pyloriinfection in uremic patients and renal transplant recipients. Transplant Proc 2007;39:1003–7.
 • 22. Khazaei MR, Imanieh MH, Hosseini Al-Hashemi G. Gastrointestinal evaluation in pediatric kidney transplantation candidates. Iran J Kidney Dis 2008;2:40-5.
 • 23. Mortazavi F Rafeey M. Endoscopic findings and Helicobacter , pylori in children on long-term hemodialysis. Pak J Biol Sci 2008;11:1840-3.
 • 24. Sugimoto M, Sakai K, Kita M, Imanishi J, Yamaoka Y. Prevalence of Helicobacter pylori infection in long-term hemodialysis patients. Kidney Int 2009;75:96-103.
 • 25. Hooman N, Mehrazma M, Talachian E, Otukesh H, Nakhaii S. Helicobacter pylori infection in pediatric candidates for kidney transplantation. Iran J Kidney Dis 2011;5:124-9.
 • 26. Descamps-Latscha B. Immune system in end stage renal disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 1993;2:883-91.
 • 27. Söğüt A, Acun C, Cavuldak Ş, Komşu Z, Tomaç N. Zonguldak ilinde 6 ay-15 yaş grubu çocuklarda Helicobacter pylori seropozitifliği ve risk etmenlerinin incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:152-7.
 • 28. Göral V, Özdal B, Kaplan A, Şıt D, Danış R. Diyarbakır ilinde Helikobakter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006;5:47-50.
 • 29. Knoll G, Cockfield S, Blydt-Hansen T, et al. Kidney Trasplant Working Group of the Canadian Society of Transplantation. Canadian Society of Transplantation: consensus guidelines on eligibility for kidney transplantation. CMAJ 2005;173:S1-25.
 • 30. Sariko S, Rautelin H, Kyllönen L, et al. Should Helicobacter Pylori be treated before kidney transplantation? Nephrol Dial Transplant 2001;16:2053-7.
 • 31. Schoonjans R, Van VB, Vandamme W, et al. Dyspepsia and gastroparesis in chronic renal failure: the role of Helicobacter pylori. Clin Nephrol 2002;57:201-7.
 • 32. Al-Mueilo SH. Gastroduodenal lesions and Helicobacter pylori infection in hemodialysis patients. Saudi Med J 2004;25:1010-4.
APA GENÇ G, Çaltepe G, ÖZKAYA O, NALÇACIOĞLU H, HÖKELEK M, Kalaycı A (2013). Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. , 1 - 4.
Chicago GENÇ Gürkan,Çaltepe Gönül,ÖZKAYA Ozan,NALÇACIOĞLU HÜLYA,HÖKELEK Murat,Kalaycı Ayhan Gazi Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. (2013): 1 - 4.
MLA GENÇ Gürkan,Çaltepe Gönül,ÖZKAYA Ozan,NALÇACIOĞLU HÜLYA,HÖKELEK Murat,Kalaycı Ayhan Gazi Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. , 2013, ss.1 - 4.
AMA GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. . 2013; 1 - 4.
Vancouver GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. . 2013; 1 - 4.
IEEE GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A "Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu." , ss.1 - 4, 2013.
ISNAD GENÇ, Gürkan vd. "Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu". (2013), 1-4.
APA GENÇ G, Çaltepe G, ÖZKAYA O, NALÇACIOĞLU H, HÖKELEK M, Kalaycı A (2013). Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. Haseki Tıp Bülteni, 51(1), 1 - 4.
Chicago GENÇ Gürkan,Çaltepe Gönül,ÖZKAYA Ozan,NALÇACIOĞLU HÜLYA,HÖKELEK Murat,Kalaycı Ayhan Gazi Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. Haseki Tıp Bülteni 51, no.1 (2013): 1 - 4.
MLA GENÇ Gürkan,Çaltepe Gönül,ÖZKAYA Ozan,NALÇACIOĞLU HÜLYA,HÖKELEK Murat,Kalaycı Ayhan Gazi Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. Haseki Tıp Bülteni, vol.51, no.1, 2013, ss.1 - 4.
AMA GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. Haseki Tıp Bülteni. 2013; 51(1): 1 - 4.
Vancouver GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu. Haseki Tıp Bülteni. 2013; 51(1): 1 - 4.
IEEE GENÇ G,Çaltepe G,ÖZKAYA O,NALÇACIOĞLU H,HÖKELEK M,Kalaycı A "Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu." Haseki Tıp Bülteni, 51, ss.1 - 4, 2013.
ISNAD GENÇ, Gürkan vd. "Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz yapılan çocuklarda helikobakter pilori enfeksiyonu". Haseki Tıp Bülteni 51/1 (2013), 1-4.