Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 39 - 64 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi

Öz:
Ekonomi, toplum ve çevre arasında bir denge kuran sürdürülebilir kalkınma kavramı, küresel, ulusal, bölgesel ve kurumsal düzeydeki uygulamalar için yol gösterici bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Sürdürülebilirliğin kurumsal düzeydeki uygulamalarının, günümüzde işletmeler için rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli parçalarından birini, tedarik zincirleri boyutunda gerçekleştirilen çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çalışma Türk iş dünyası için henüz yeni bir uygulama alanı olan sürdürülebilir tedarik zincirlerinin, Türkiye’de stratejik olarak nasıl kavramsallaştırıldığı ve uygulandığını analiz etmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren 10 üretim firmasının sürdürülebilirlik raporları, tedarik zinciri uygulamaları açısından analiz edilerek, Seuring ve Müller’in (2008) sunduğu teorik yaklaşımdan hareketle, kavramsal olarak haritalandırılmıştır. Yapılan analiz Türkiye’de faaliyet gösteren üretim firmalarının sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçi kavramı, yerel tedarikçi politikası, tedarikçilerin çalışma koşulları gibi alt boyutlarına yönelik algılarını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelime:

Sustaınable supply chaıns: a content analysıs of sustaınabılıty reports

Öz:
The notion of sustainability that balances the economy, society and environment, provides a guiding conceptual framework for the practices on the global, national, regional and organizational level. The sustainability practices in the supply chain management are among the most important dimensions of corporate sustainability that generate competitive superiority. The current study examines how the sustainable supply chains, which are somewhat new in the Turkish business environment, are conceptualized and applied in Turkey. The sustainability reports of 10 manufacturing companies operating in Turkey were analyzed and conceptually mapped based on the theoretical framework developed by Seuring and Müller (2008). The results reflect the perceptions of these organizations towards the sub-dimensions of sustainable supply chain concept.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnek çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Burritt, R. L., Schaltegger, S., Bennett, M., Pohjola T.ve Csutora M. (2011). Sustainable supply chain management and environmental management accounting. Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, in Eco-efficiency in Industry and Science, 27(1): 3-20.
 • Chopra, S. ve Meindl, P. (2004). Supply chain management, New Jersey: Prentice Hall.
 • Christopher, M. (1992). Logistics and supply chain management, London: Pitman Publishing.
 • Council of Supply Chain http://cscmp.org/, (12.01.2011). Management Professionals Devlet Planlama Teşkilatı http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.pdf, (22.06.2012). (CSCMP), (DPT),
 • Dyllick, T. ve Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy and the Environment, 11(2): 130-141.
 • Eroğlu, M. G. (2006). Sürdürülebilir kalkınma için özel sektör girişimler. Oturum II Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Deneyimleri ve AB Üyelik Süreci için Açılımlar, Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Toplantı Sunumları ve Tartışmalar, 30 Haziran 2006, Ankara.
 • Friedman T. L. (2006). Dünya düzdür: yirmi birinci yüzyılın kısa tarihi, İstanbul: Boyner Yayınları.
 • Giddings, B., Hopwood, B. ve O’Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development, 10(4): 187–196.
 • Global Reporting Initiative (GRI) https://www.globalreporting.org/languages/Turkish/Pages/default.aspx, (22.11.2012).
 • Güvenç, E. (2006). Sürdürülebilir kalkınma için özel sektör girişimleri. Oturum II Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Deneyimleri ve AB Üyelik Süreci için Açılımlar, Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Toplantı Sunumları ve Tartışmalar, 30 Haziran 2006, Ankara.
 • Imada, A. S. (2008). Achieving sustainability through macroergonomic change management and participation. Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management, 129-138, Physica-Verlag Heidelberg, Germany.
 • Langley, J. C., Coyle, J. J., Gibson, B. J., Novack, R. A. ve Bardi, E.J. (2009). Managing supply chains a logistics approach, Canada: South Western.
 • Larsen, T. S., Schary, P. B., Mikkola, J. H. ve Kotzab, H. (2007). Managing the global supply chain 3rd ed. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Linton, J. D., Klassen, R. ve Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: an ıntroduction. Journal of Operations Management, 25(6): 1075-1082.
 • Mahler, D. (2007). The sustainable supply chain. Supply Chain Management Review, 11(8): 59-60.
 • Mengi, A. ve Algan, N. (2003). Küreselleşme ve yerelleşme çağında bölgesel sürdürülebilir gelişme AB ve Türkiye örneği. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Nidumolu, R., Prahalad, C.K. ve Rangaswami, M.R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation? Harvard Business Review, Sept: 56-64.
 • Perrow, C. (1991). A society of organizations, Theory and Society, 20(6): 725-762.
 • Seuring, S. ve Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15): 1699-1710.
 • Sinha, K. K. ve Van de Ven A. H. (2005). Designing work within and between organizations. Organization Science, 16 (4): 389-408.
 • Soubbotina, T. P. (2004). Beyond economic growth an ıntroduction to sustainable development 2nd edition, USA: World Bank.
 • Stern, R. N. ve Barley, S. R. (1996). Organizations and social systems: organization theory's neglected mandate. Administrative Science Quarterly, 41(1): 146-163.
 • Svensson, G. (2007). Aspects of sustainable supply shain management (sscm): conceptual framework and empirical example. Supply Chain Management: An International Journal, 12(4): 262–266.
 • Talu, N. (2007). Sürdürülebilir kalkınma durum değerlendirme raporu. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi, TR0402.11.
 • Türkiye İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (TBCSD) (2012). http://www.tbcsd.org/, (22.06.2012).
 • United Nations Development Programme (UNDP) (2011). Frequently Asked Questions (FAQs) about the Human Development Index (HDI), http://hdr.undp.org/en/media/FAQs_2011_HDI.pdf, (22.06.2012).
 • Viederman, S. (1994). The economics of sustainability: challenges. The Economics of Sustainability Workshop, Fundacao Joaquim Nabuco, Recife, Brazil.
 • World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our common future. Oxford: Oxford University.
 • World Conservation Union, United Nations Environment Programme and World Wide Fund for Nature. (1991). Caring for the Earth: A Strategy or Sustainable Living. Gland. Switzerland.
 • Zhou, Z., Cheng, S. ve Hua, B. (2000). Supply chain optimization of continuous process ındustries with sustainability considerations. Computers and Chemical Engineering, 24(2-7): 1151 – 1158.
 • Zink, K. J., Steimle, U. ve Fischer, K. (2008). Human factors, business excellence and corporate sustainability: differing perspectives, joint objectives. Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management, 3-18, Germany: Physica-Verlag Heidelberg.
APA ALTUNTAŞ C, TÜRKER ÖZMEN D (2012). Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. , 39 - 64.
Chicago ALTUNTAŞ Ceren,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. (2012): 39 - 64.
MLA ALTUNTAŞ Ceren,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. , 2012, ss.39 - 64.
AMA ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. . 2012; 39 - 64.
Vancouver ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. . 2012; 39 - 64.
IEEE ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D "Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi." , ss.39 - 64, 2012.
ISNAD ALTUNTAŞ, Ceren - TÜRKER ÖZMEN, DUYGU. "Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi". (2012), 39-64.
APA ALTUNTAŞ C, TÜRKER ÖZMEN D (2012). Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 39 - 64.
Chicago ALTUNTAŞ Ceren,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.3 (2012): 39 - 64.
MLA ALTUNTAŞ Ceren,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.3, 2012, ss.39 - 64.
AMA ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 14(3): 39 - 64.
Vancouver ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 14(3): 39 - 64.
IEEE ALTUNTAŞ C,TÜRKER ÖZMEN D "Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.39 - 64, 2012.
ISNAD ALTUNTAŞ, Ceren - TÜRKER ÖZMEN, DUYGU. "Sürdürülebilir tedarik zincirleri: sürdürülebilirlik raporlarının içerik analizi". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/3 (2012), 39-64.