Yıl: 2013 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Araştırmada, yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin belirlenmesi ve internet bağımlılığı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemine, Çankırı 100. Yıl Yetiştirme Yurdunda kalan 47 erkek ergen dâhil edilmiştir. Verilerinin toplanmasında “Ergen Tanıtım Formu”, Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ile Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada ergenlerin %68,1’inin orta düzeyde, %31,9’unun düşük düzeyde yalnızlık yaşadığı ve yalnızlık puan ortalamasının 45,49±8,03 olduğu (orta) görülmüştür. İnternet bağımlılık düzeylerinin ise %66’sında orta, %17’sinde düşük ve %17’sinde yüksek düzeyde ve internet bağımlılık puan ortalamasının 90,21±27,89 (orta) olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 13-15 yaşları arasındaki ergenlerin, arkadaşlık ilişkilerinden hiç memnun olmayanların, yakın arkadaşı olmayanların yalnızlık puan ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Anahtar Kelime:

Investigation of the loneliness levels of the adolescents who are living in an orphanage in term of internet addiction and various variables

Öz:
In this research, it is aimed to describe the loneliness levels of the adolescents who are living in an orphanage, and examine the impact of internet addiction and some variables. 47 male adolescents in Çankırı 100th Year Orphanage were included in the sample of the research. In data collection &#8220;Adolescent Identification Form&#8221;, &#8220;Internet Addiction Scale&#8221; developed by Günüç (2009), and &#8220;UCLA Loneliness Scale&#8221; developed by Russell, Peplau and Ferguson (1978) and its validity and reliability studies made by Demir (1989) were used. In the evaluation of data t test and one way ANOVA were used. When the loneliness level of the adolescent was examined, it was seen that 68,1% of them were having medium level, 31,9% were having low level loneliness and the point average of their loneliness was 45,49±8,03 (medium). Their internet addiction level was medium in 66% of them; low in 17% and high in 17%, and point average of internet addiction level was 90,21±27,89 (medium). As a result of the analysis, it was determined that the loneliness point average of the adolescents who were between 13-15 years old, who were not satisfied with friendship relations at all, who did not have any close friends was high (p<0,05).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Durualp E, ÇİÇEKOĞLU P (2013). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. , 29 - 46.
Chicago Durualp Ender,ÇİÇEKOĞLU PINAR Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (2013): 29 - 46.
MLA Durualp Ender,ÇİÇEKOĞLU PINAR Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. , 2013, ss.29 - 46.
AMA Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. . 2013; 29 - 46.
Vancouver Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. . 2013; 29 - 46.
IEEE Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P "Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi." , ss.29 - 46, 2013.
ISNAD Durualp, Ender - ÇİÇEKOĞLU, PINAR. "Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi". (2013), 29-46.
APA Durualp E, ÇİÇEKOĞLU P (2013). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 29 - 46.
Chicago Durualp Ender,ÇİÇEKOĞLU PINAR Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.1 (2013): 29 - 46.
MLA Durualp Ender,ÇİÇEKOĞLU PINAR Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, 2013, ss.29 - 46.
AMA Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 15(1): 29 - 46.
Vancouver Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 15(1): 29 - 46.
IEEE Durualp E,ÇİÇEKOĞLU P "Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.29 - 46, 2013.
ISNAD Durualp, Ender - ÇİÇEKOĞLU, PINAR. "Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/1 (2013), 29-46.