Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 177 - 182 Metin Dili: Türkçe

Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi

Öz:
Sağlıklı bağlanma; doğumdan sonra bebeğin gelişimi için olumlu ortam yaratmada anahtar bir kavramdır. Annenin bebeği ile kurduğu iletişim ve etkileşim ne kadar erken ve sağlıklı ise anne bebek bağlanması da o kadar kuvvetli gelişecektir. Doğumdan hemen sonraki zaman periyodu bağlanmanın en yoğun yaşandığı dönem olması nedeniyle olumlu anne-bebek ilişkisinin başlatılması için en elverişli zamandır. Bu makalenin amacı; anne bebek bağlanmasını tanımlamak ve bu bağlanmanın erken postpartum dönemde geliştirilmesinde rol oynayan ebe ve hemşirelere yönelik bazı kanıta dayalı uygulamaları incelemektir.
Anahtar Kelime:

Investigation of maternal-ınfant attachment in the early postpartum period with evidence based practice

Öz:
Healthy attachment is a key concept in creating a positive environment for the development of the infant after birth. The earlier and the healthier the mother creates a communication and interaction with her baby, a stronger maternal-infant attachment will be developed. The time period immediately after birth is the most convenient time for the initiation of positive mother-infant relationship as it is the most intense period of attachment. The aim of this article was to define mother-infant attachment and to examine the evidence-based practices for midwives and nurses who play a role in the development of this attachment in the early postpartum period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ýþler A. Premature bebeklerde anne-bebek iliþkisinin baþlatilmasinda yenidogan hemþirelerinin rolu. Perinatoloji Dergisi. 2007;15 (1):1-6.
 • 2. Özmert EN. Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-III: Aile. Çocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi. 2006; 49(3): 256-273.
 • 3. Bryanton J, Beck CT. Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD004068. DOI: 10.1002/14651858.CD004068.pub3. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004068.pub3
 • 4. Akkoca Y. Dogum sonrasinda anne-bebek baglanmasini etkileyen faktorler. Gazi Üniversitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilim Dali Uzmanlik Tezi, Ankara. 2009; 5-9.
 • 5. Þen S. Anneanne–anne–bebek baglanmasinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Kadin Sagligi ve Hastaliklari Hemþireligi Anabilim Dali Yuksek Lisans Tezi, Ýzmir. 2007; 14-43.
 • 6. Soysal AÞ, Öktem F, Ergenekon E, Erdogan E. Dogum turu degiþkeninin baglanma oruntusu uzerindeki etkilerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri. 2000; 3:75-85.
 • 7. Soysal AÞ, Bodur Þ, Ýþeri E, Þenol S. Bebeklik donemindeki baglanma surecine genel bir bakiþ. Klinik Psikiyatri. 2005;8:88-99.
 • 8. Þener S, Karacan E. Anne –Bebek-Çocuk Etkileþiminde Olumlu ve Olumsuz Özellikler. Ed: Kiþi A. Ben Hasta Degilim –Çocuk Sagligi ve Hastaliklarinin Psikososyal Yonu. Nobel Tip Kitabevi, 1999; 35-44.
 • 9. Keskin G, Çam O. Ergenlerin ruhsal durumlari ve anne baba tutumlari ile baglanma stilleri arasindaki iliþkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2008; 9:139-147.
 • 10. Can G. Anne –Yenidogan Baginin Önemi. Ed: Kiþi A. Ben Hasta Degilim –Çocuk Sagligi ve Hastaliklarinin Psikososyal Yonu. Nobel Tip Kitabevi, 1999; 17-21.
 • 11. Yildiz D. Dogum sonrasi donemde annelerin bebek bakimi konusunda daniþmanlik gereksinimleri ve yaklaþimlar. Gulhane Tip Dergisi. 2008; 50(4): 294-298.
 • 12. Çaliþir H, Karaçam Z, Akgul FA, Kurnaz DA. Dogum sonrasi ebeveynlik davraniþi olçeginin Turkçe formunun geçerligi ve guvenirligi. Ataturk Üniversitesi Hemþirelik Yuksekokulu Dergisi, 2009; 12: 1-8.
 • 13. Kayaci M. Maternal baglanmayi etki eden faktorlerin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Kadin Hastaliklari ve Dogum Hemþireligi Anabilim Dali Yuksek Lisans Tezi, Manisa. 2008; 27-28.
 • 14. Seven M. Ýnfertilite tedavisi sonrasi dogum yapan kadinlarda postpartum depresif belirtilerin incelenmesi. Gulhane Askeri Tip Akademisi Kadin Hastaliklari ve Dogum Hemþireligi Bilim Dali Yuksek Lisans Tezi, Ankara. 2008; 10-13.
 • 15. Eriþ BA. Ergen annelerde ebeveynlik yeterliliginin arttirilmasinda iliþkisel -geliþimsel yaklaþim modelinin uygulanmasi. Ege Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Doktora Tezi, Ýzmir. 2007; 41-42.
 • 16. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub2. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD003519.pub2
 • 17. Attachment Across Cultures. http://www.attachmentacrosscultures.org/about/toolkit_eng.pdf [Eriþim Tarihi: 28.05.2011].
 • 18. Conde-Agudelo A, Belizán JM. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD002771. DOI: 10.1002/14651858.CD002771. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD002771
 • 19. Sharifah H, Lee KS, Ho JJ. Separate care for new mother and infant versus rooming-in for increasing the duration of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD006641. DOI: 10.1002/14651858.CD006641. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD006641
APA GÜLEŞEN A, YILDIZ D (2013). Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12(2), 177 - 182.
Chicago GÜLEŞEN Aslı,YILDIZ DİLEK Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 12, no.2 (2013): 177 - 182.
MLA GÜLEŞEN Aslı,YILDIZ DİLEK Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.12, no.2, 2013, ss.177 - 182.
AMA GÜLEŞEN A,YILDIZ D Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2013; 12(2): 177 - 182.
Vancouver GÜLEŞEN A,YILDIZ D Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2013; 12(2): 177 - 182.
IEEE GÜLEŞEN A,YILDIZ D "Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 12, ss.177 - 182, 2013.
ISNAD GÜLEŞEN, Aslı - YILDIZ, DİLEK. "Erken postpartum dönemde anne bebek bağlanmasının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 12/2 (2013), 177-182.