Yıl: 2001 Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 197 - 209 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması

Öz:
Çoklu antibiyotik direnci göstermeleri ve nozokomiyal enfeksiyonlardaki etkenler arasında sıklıkla saptanıyor olmaları sebebiyle enterokoklar artan bir öneme sahiptirler. Ülkemizde enterokoklar arasında glikopeptid direnç insidansı ve genotipik direncin ayrıntıları bilinmemektedir. Bu çalışmada Malatya, Kayseri ve Elazığ Üniversiteleri Tıp Fakültesi Hastanelerinde Ocak 1998-Eylül 1999 tarihleri arasında klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin fenotipik ve genotipik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan toplam 235 enterokok suşunun agar dilüsyon metodu ile vankomisin ve teikoplanin için MİK değerleri saptanmış, teikoplanine dirençli suşa rastlanmazken, vankomisine düşük düzey direnç gösteren (4$mu$g/ ml$leq$MİK$leq$12$mu$g/ml) 11 suşun genotipik direnç analizi tek aşamalı polimeraz zincir reaksiyonu ile yapılmıştır. Sonuç olarak, 11 suşun 7'sinde vanC1 geni, 2'sinde vanC2-3 geni saptanmış, buna karşın 2'sinde hiçbir genotipik direnç saptanamamıştır. Ayrıca suşlarda vanB direnç genine rastlanılmamıştır. Bulgularımız, Malatya ve komşu illerinde enterokoklar arasında vankomisin direnç insidansının hala düşük olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: Genotip Vankomisin İlaç direnci, mikrobiyal Enterococcus Bakteriyel tiplendirme teknikleri Antibiyotikler, glikopeptid

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERSOY Y, Sönmez E, YOUNG H, AĞEL E, DURMAZ B (2001). Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. , 197 - 209.
Chicago ERSOY Yasemin,Sönmez Emine,YOUNG Hilary J.,AĞEL Esra,DURMAZ Bengül Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. (2001): 197 - 209.
MLA ERSOY Yasemin,Sönmez Emine,YOUNG Hilary J.,AĞEL Esra,DURMAZ Bengül Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. , 2001, ss.197 - 209.
AMA ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. . 2001; 197 - 209.
Vancouver ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. . 2001; 197 - 209.
IEEE ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B "Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması." , ss.197 - 209, 2001.
ISNAD ERSOY, Yasemin vd. "Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması". (2001), 197-209.
APA ERSOY Y, Sönmez E, YOUNG H, AĞEL E, DURMAZ B (2001). Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 35(2), 197 - 209.
Chicago ERSOY Yasemin,Sönmez Emine,YOUNG Hilary J.,AĞEL Esra,DURMAZ Bengül Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 35, no.2 (2001): 197 - 209.
MLA ERSOY Yasemin,Sönmez Emine,YOUNG Hilary J.,AĞEL Esra,DURMAZ Bengül Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.35, no.2, 2001, ss.197 - 209.
AMA ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2001; 35(2): 197 - 209.
Vancouver ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2001; 35(2): 197 - 209.
IEEE ERSOY Y,Sönmez E,YOUNG H,AĞEL E,DURMAZ B "Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması." Mikrobiyoloji Bülteni, 35, ss.197 - 209, 2001.
ISNAD ERSOY, Yasemin vd. "Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 35/2 (2001), 197-209.