Yıl: 2001 Cilt: 35 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 359 - 365 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi

Öz:
Hastanemiz Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında, 46 idrar, 16 yara/ apse, 4 kan ve 1 balgam örneğinden izole edilen ve nitrosefin yöntemi ile beta-laktamaz varlığı saptanan 67 Gram negatif basilin (29 Escherichia coli, 29 Klebsiella spp., 7 Enterobacter spp., 2 Citrobacter spp.) beta-laktamaz tiplerini belirlemek amacıyla izoelektrik odaklama yöntemi uygulanmıştır. İzoelektrik noktalarına göre 66 susun beta-laktamaz profilleri saptanırken bir susta enzim bandı gözlenememiştir. Suşların 48'inde bir, 11'inde iki, 5'inde ise üç bant belirlenmiştir. Saptanan izoelektrik noktaların (pl) 5.4 ile 8.4 arasında değiştiği görülmüştür. Suşların belirleyici antibiyotiklere duyarlılıkları ve izoelektrik noktalarına göre yapılan değerlendirmesi sonucunda; 66 susun 33'ünde Grup 2be, 20'sinde Grup 2b, 3'ünde Grup 1, 3'ünde Grup 2d, 1'inde Grup 2f'de yer alan enzimlerin özellikleriyle uyumlu bantlar saptanırken 6 susun beta-laktamazı gruplandırılamamıştır. Klebsiella'larda sıklıkla SHV türevi enzimleri, E.coli'lerde ise TEM türevi enzimler gözlenmiştir. Grup 2b'de TEM-1 ve TEM-2 beta-laktamazlar, Grup 2be'de ise SHV-2 ve SHV-6 (pl: 7.6), SHV-5 (pl: 8.2), SHV-4 (pl: 7.8) ve SHV-3 (pl: 7) benzeri enzimlerin yaygın olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Bacillus Mikrobiyal duyarlılık testleri İzoelektrik odaklanma Klebsiella Escherichia coli beta-Laktamazlar

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Typing of beta-lactamases produced by Gram-negative bacilli by using isoelectric focusing

Öz:
In this study, a total of 67 Gram negative basilli (29 Escherichia coli, 29 Klebsiella spp., 7 Enterobacter spp., 2 Citrobacter spp.) isolated from 46 urine, 16 wound/abscess, 4 blood and 1 sputum samples and found to produce beta-lactamases by nitrocefin test, have been typed by the isoelectric focusing (IEF) method. In 66 strains the beta-lactamase profiles were detected according to the isoelectric points, while in one strain no enzyme band were found. Of 66 strains werw classified as fallows:33 in group 2be, 20 group 2b, 3 in group 1, 3 in group 2d, 1 in group 2f, and 6 nongroupable. SHV derived beta-lactamases were commonly observed among the isolates of Klebsiella species while TEM related beta-lactamases were predominant among E.coli strains. TEM-1 and TEM2 were common in group 2b, while SHV-2 and SHV-6 (pl:7.6), SHV-5 (pl:8.2) SHV-4 (pl: 7) like beta-lactamases were common in group 2be.
Anahtar Kelime: Klebsiella Escherichia coli beta-Lactamases Bacillus Microbial Sensitivity Tests Isoelectric Focusing

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TEKEREKOĞLU M, KÖROĞLU M, DURMAZ B, DURMAZ R, Sahin K (2001). Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. , 359 - 365.
Chicago TEKEREKOĞLU Mehmet Sait,KÖROĞLU MEHMET,DURMAZ Bengül,DURMAZ Rıza,Sahin Kazim Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. (2001): 359 - 365.
MLA TEKEREKOĞLU Mehmet Sait,KÖROĞLU MEHMET,DURMAZ Bengül,DURMAZ Rıza,Sahin Kazim Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. , 2001, ss.359 - 365.
AMA TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. . 2001; 359 - 365.
Vancouver TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. . 2001; 359 - 365.
IEEE TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K "Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi." , ss.359 - 365, 2001.
ISNAD TEKEREKOĞLU, Mehmet Sait vd. "Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi". (2001), 359-365.
APA TEKEREKOĞLU M, KÖROĞLU M, DURMAZ B, DURMAZ R, Sahin K (2001). Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, 35(3), 359 - 365.
Chicago TEKEREKOĞLU Mehmet Sait,KÖROĞLU MEHMET,DURMAZ Bengül,DURMAZ Rıza,Sahin Kazim Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 35, no.3 (2001): 359 - 365.
MLA TEKEREKOĞLU Mehmet Sait,KÖROĞLU MEHMET,DURMAZ Bengül,DURMAZ Rıza,Sahin Kazim Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.35, no.3, 2001, ss.359 - 365.
AMA TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2001; 35(3): 359 - 365.
Vancouver TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2001; 35(3): 359 - 365.
IEEE TEKEREKOĞLU M,KÖROĞLU M,DURMAZ B,DURMAZ R,Sahin K "Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi." Mikrobiyoloji Bülteni, 35, ss.359 - 365, 2001.
ISNAD TEKEREKOĞLU, Mehmet Sait vd. "Gram negatif basiller tarafından üretilen beta-laktamazların izoelektrik odaklama yöntemiyle tiplendirilmesi". Mikrobiyoloji Bülteni 35/3 (2001), 359-365.