Yıl: 2013 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 124 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği’nin (BPSÖ) (Buss ve Perry 1992) Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliğinin in- celenmesidir. Yöntem: BPSÖ’nün Türkçeye çeviri ve geri çeviri çalışmaları yapılmış, ardından ölçek iki ayrı üniversiteden 220 öğrenciye uygulanmıştır. Öl- çüt geçerliğini belirlemek amacıyla, aynı zamanda katılımcılardan Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’nin (Balkaya ve Şahin 2003) “öfkeyle ilgili davra- nışlar” alt ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Bulgular: Faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun özgün formuyla örtüştüğünü ve fiziksel saldırganlık, düşmanlık, öfke ve sö- zel saldırganlık olmak üzere 4 faktör içerdiğini göstermektedir. Ölçe- ğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplan- mış, test-tekrar test güvenilirliği ve test-yarılama güvenilirliği belirlen- miştir. Ayrıca ölçüt geçerliği de araştırılmış ve toplam puanla alt ölçek- lerden elde edilen puanlar açısından herhangi bir cinsiyet farklılığı olup olmadığı da araştırılmıştır. Sonuç: Araştırmanın bulguları, BPSÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir yapısı olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri

The reliability and validity of the buss-perry aggression questionnaire (baq)-Turkish version

Öz:
Objective: The aim of the present study was to develop, and assess the validity and reliability of the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BAQ)-Turkish Version. Methods: The BAQ was translated from English to Turkish by a bilingual individual, and then independently translated back to English by another bilingual individual. The study included 220 students from 2 universities. In order to determine the criterion validity of the BAQ-Turkish Version, its correlation with the Multidimensional Anger Scale anger-related behaviors subscale (Balkaya and Şahin 2003) was determined. To determine the test-retest reliability of the BAQ-Turkish Version the scale was administered twice (with a 4-week interval) to 53 of the participants. To determine the scale’s reliability internal consistency (Cronbach’s alpha), test-retest, and split-half methods were used. The scale’s criterion validity and gender differences were examined. Results: The scale was observed to have high internal consistency and appropriate stability over a 4-week period. Only 1 significant gender difference was observed ⎯males had significantly higher physical aggression scores than females. All BAQ-Turkish Version subscales were strongly inter-correlated. Conclusions: The findings support the 4-factor structure of the BAQ- Turkish Version, as originally reported (Buss and Perry 1992), and show that the BAQ-Turkish Version is a reliable and valid instrument for measuring aggression in the Turkish population.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Archer J, Haigh AM (1997a) Do beliefs about aggressive feelings and actions predict reported levels of aggression? Br J Soc Psychol 36: 83–105.
 • Archer J, Haigh AM (1997b) Beliefs about aggression among male and female prisoners. Aggress Behav 23: 605–415.
 • Archer J, Kilpatrick G, Bramwell R (1995) Comparison of two aggression inventories. Aggress Behav 21: 371–80.
 • Balkaya F, Şahin NH (2003) Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Turk Psikiyatri Derg 14:192-202.
 • Bernstein IH, Gesn PR (1997) On the dimensionality of the Buss/Perry Aggression Questionnaire. Behav Res Ther 35: 563–8.
 • Buss AH, Durkee A (1957) An inventory for assessing different kinds of hostility. J Consult Psych 21: 343-9.
 • Buss AH, Perry M (1992) The Aggression Questionnaire. J Pers Soc Psych 63: 452-9.
 • Buss AH, Warren WL (2000) Agression Questionnaire: Manual. LA: Western Psychological Services.
 • Can S (2002) “Aggression questionnaire” adlı ölçeğin Türk popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması. Genel Kurmay Başkanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servis Şefliği, yayımlanmamış uzmanlık tezi, İstanbul.
 • Cronbach L (1951) Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16: 297–334.
 • Eşiyok B, Yasak Y, Korkusuz İ (2007) Trafikte öfke ifadesi: Sürücü Öfke İfadesi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg 18: 231-43.
 • García-León A, Reyes GA, Vila J ve ark. (2002) The Aggression Questionnaire: A validation study in student samples. The Spanish Journal of Psychology 5: 45–53.
 • Harris JA (1995) Confirmatory factor analysis of the Aggression Questionnaire. Behav Res Ther 8: 991-3.
 • Harris JA (1997) A further evaluation of the Aggression Questionnaire: Issues of validity and reliability. Behav Res Ther 35: 1047-53.
 • Harris MB (1996) Aggressive experiences and aggressiveness: Relationship to ethnicity, gender, and age. J App Soc Psychol 26: 843–70.
 • Harris MB, Knight-Bohnhoff K (1996) Gender and aggression II: Personal aggressiveness. Sex Roles 35: 27-42.
 • Ireland JL, Archer J (2004) The association between measures of aggression and bullying among juvenile and young offenders. Aggress Behav 30: 29–42.
 • Lovaš L, Trenková O (1996) Aggression and perception of an incident. Studia Psychologica 38: 265–70.
 • Maxwel JP (2007) Development and preliminary validation of a Chinese version of the Buss-Perry Aggression Questionnaire in a population of Hong Kong Chinese. J Pers Asses 88: 284.
 • Meesters C, Muris P, Bosma H ve ark. (1996) Psychometric evaluation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire. Behav Res Ther 34: 839–43.
 • Nakano K (2001) Psychometric evaluation on the Japanese adaptation of the aggression questionnaire. Behav Res Ther 39: 853–8.
 • O’Connor DB, Archer J, Wu F (2001) Measuring aggression: Self-reports, partner reports, and responses to provocation situations. Aggress Behav 27: 79–101.
 • Ramirez JM, Andreu JM, Fujihara T (2001) Cultural sex differences in aggression: A comparison between Japanese and Spanish students using two different inventories. Aggress Behav 27: 313–22.
 • Ruchkin VV, Eisemann M (2000) Aggression and psychological problems in juvenile male delinquents versus controls in Russia: Alternative ways of “letting off steam”? Aggress Violent Beh 5: 217–5.
 • Tsorbatzoudis H (2006) Psychometric evaluation of The Greek version of the Aggression Questionnaire. Percept Motor Skill 102: 703.
 • Vigil-Colet A, Lorenzo-Seva U, Codorniu-Raga MJ ve ark. (2005) Factor structure of the aggression questionnaire among different samples and languages. Aggress Behav 31: 601-8.
 • Williams TY, Boyd JC, Cascardi MA ve ark. (1996) Factor structure and convergent validity of the Aggression Questionnaire in an offender population. Psychol Assessment 8: 398-403.
APA MADRAN DEMİRTAŞ A (2013). Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. , 124 - 129.
Chicago MADRAN DEMİRTAŞ Andaç Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (2013): 124 - 129.
MLA MADRAN DEMİRTAŞ Andaç Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. , 2013, ss.124 - 129.
AMA MADRAN DEMİRTAŞ A Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. . 2013; 124 - 129.
Vancouver MADRAN DEMİRTAŞ A Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. . 2013; 124 - 129.
IEEE MADRAN DEMİRTAŞ A "Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması." , ss.124 - 129, 2013.
ISNAD MADRAN DEMİRTAŞ, Andaç. "Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması". (2013), 124-129.
APA MADRAN DEMİRTAŞ A (2013). Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 124 - 129.
Chicago MADRAN DEMİRTAŞ Andaç Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 24, no.2 (2013): 124 - 129.
MLA MADRAN DEMİRTAŞ Andaç Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.24, no.2, 2013, ss.124 - 129.
AMA MADRAN DEMİRTAŞ A Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2013; 24(2): 124 - 129.
Vancouver MADRAN DEMİRTAŞ A Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2013; 24(2): 124 - 129.
IEEE MADRAN DEMİRTAŞ A "Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 24, ss.124 - 129, 2013.
ISNAD MADRAN DEMİRTAŞ, Andaç. "Buss-perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 24/2 (2013), 124-129.