Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri

Yıl: 2013 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 172 - 180 Metin Dili: Türkçe

Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri

Öz:
Sağlık reformları, dünya genelinde son otuz, otuzbeş yılın sadece sağlık alanında değil, tüm alanların en önemli gündemlerinden birisidir. Bu makalede, sağlık hizmetlerinin genel olarak kapitalist ülkelerde geldiği durum ile bu ülkelerde 1970 sonrasında görünür hale gelen yapısal kriz ile birlikte, Dünya Bankası(DB)’nın işlevi ve uygulamaları ile DB’nin sağlık reformu adıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin bütün ülkelerdeki aynılığı ile tek bir merkezde kararlaştırıldığının ve yaşama geçirilişinin de yine o merkezden yönetildiğinin ortaya konması amaçlanmıştır. DB, 1980’li yıllarla birlikte dünya genelinde, hiçbir ülkede farklılık göstermeyen ‘yapısal uyum-istikrar’ politikalarının hayata geçirilmesinin yürütücülüğüyle, sağlık alanının da yeniden düzenlenmesiyle ilgili planlama ve uygulamalara ev sahipliği yapmıştır. DB merkezli olarak gerçekleştirilen sağlık reformu, kapitalizmin yeniden düzenlendiği dönemde-küresel kapitalizmde, sağlık alanının yeni bir birikim alanı haline getirilmesi ve sağlık alanının toplumsal bölüşümün yeniden düzenlendiği alan olmaktan çıkartılması amacıyla ülkelerin sosyal, ekonomik ve sağlık durumları dikkate alınmaksızın tek bir model-tek tip olarak uygulanan bir modeldir.
Anahtar Kelime:

Health reform in the world Health Transformatıon in Turkey: Facts and Documents

Öz:
Health reforms have been one of the most important agendas worldwide not only in terms of health, but also all the areas of life for the last thirty thirty five years. In this article, it was aimed to prove the sameness of the functions and activities of World Bank (WB) and activities carried out by the WB under the name of health reforms in all the countries, considering the general condition of health services in capitalist countries and the structural crisis, which became visible in these countries after 1970’s, and also, the fact such activities are determined by a single centre, and actualization of them are managed from that centre. In 1980’s, WB pioneered the new planning and applications in health sector by restructuring the healthcare field as the executor of ‘structural adjustment - stability’ policies, which don’t show any differences in any country across the world. Health reform which was carried out based on the central policies of WB, is a model, which was applied without taking social, economic and health conditions of the countries into account with the purpose of making the healthcare field a new area of accumulation and ending its status as an area, where social division is reorganized.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgün, A. (2007) Venezüella’da Topluma Dayalı Sağlık Hizmeti Modeli, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 75-82.
 • Aksakoğlu, G., Giray, H. (2006) Birleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Hizmetinin Öyküsü, Toplum ve Hekim, 21(5-6):335-43.
 • Aksu, F. (2007) Uruguay Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 23-8.
 • Alpar, A. (2006) Kanada Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 394-8.
 • Aras, E., Tüzün, H. (2006) Komşu Ülke Yunanistan’da Reçete Aynı: Sağlıkta Reform, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 388-93.
 • Azap, A. (2007) İspanya Sağlık Sistemi: Yerinden Yönetmek Merkezden Yönetime Göre Daha mı İyi? Toplum ve Hekim, 22(4): 242-6.
 • Beliner, A.S. (2007) Avusturya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 96-101.
 • Çağlayan, Ç., Erkoç, M. (2006-a) Küba Sağlık Sistemi Paradoks mu, Sosyalizm mi? Toplum ve Hekim, 21(5-6): 459-69.
 • Çağlayan, Ç., Erkoç, M. (2006-b) Polonya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 437-49.
 • Çatak, B., Sözmen, M.K. (2006) Yeni Zelanda Sağlık Sistemi’nin Organizasyonu ve Finansmanı, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 413- 25.
 • Çiçeklioğlu, M. (2007) Meksika Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(3): 188-197. Danaher, K. (2004) 10 Reasons to Abolish The IMF & World Bank. New York: Seven Stories Press,.
 • Davas, A. (2007) Slovakya Sağlık Sistemi ve Son 20 Yıldaki Reformlar, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 152-60.
 • Durusoy, R. (2007) Lüksemburg: Küçük Bir Ülkede Merkezi Liberal Ama Kamu Finansmanlı Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 121-9. Ekuklu, G. (2006) Norveç Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 372-8.
 • Ergin, I. (2007) Arjantin Sağlık Sistemi ve Reformlar, Toplum ve Hekim, 22(3): 171-83.
 • Etiler, N. (2006) Romanya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 450-8.
 • Gerçek, H. (2007) Hindistan Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 45-52.
 • Giray, H., Aksakoğlu, G. (2007) Belçika Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(4): 260-5.
 • Gürsoy, Ş.T. (2007) Bolivya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 138-43.
 • Hamzaoğlu, O. (2007) Sağlık Sistemleri Dosyasından Akılda Kalanlar. Toplum ve Hekim, 22(3), 239-40.
 • Hamzaoğlu, O. (2009) Almanak 2008 içinde; Kapitalizmde Sağlık Hizmetleri ve Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformu, İstanbul: SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı: 459-72
 • Hamzaoglu, O. (2011). Pandemic of Health Care Reform: Why and How? Political Economy of Health. XVI. Conference of International Association of Health Policy in Europe: Crisis Of Capitalism And Health. Conference book, Ankara: TTB, ÇB, IAHP Publishing: 29-32.
 • Hassoy, H. (2007) Çek Cumhuriyeti Sağlık Sistemi ve Reform Süreci, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 144-51.
 • Homedes, N., Ugalde, A. (2005) Why Neoliberal Health Reforms Have Failed in Latin America, Health Policy, 71: 83-96.
 • http://www.euro.who.int/data/assets/pdff ile/ (Erişim tarihi: Temmuz 2011)
 • http://www.oecd.org/dataoecd/5/53/22364122.pdf (Erişim tarihi: Temmuz 2011)
 • http://www.opas.org.br/servico/arquivos/Sala5519.pdf (Erişim tarihi: Ağustos 2011)
 • http://www.worldbank.org. (Erişim tarihi: Haziran 2013) Kaya, M. (2006) Seksenli Yıllardan Günümüze İtalya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 379-87.
 • Kaynak, C. (2007) Güney Kore Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 102-11. Laurel, A.C., Arello, O.L. (1996) Market Commodities and Poor Relief: The World Bank Proposal for Health, International Journal of Health Services, 26(1):1-8.
 • Meseri, R. (2007) Hollanda Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(4): 247-59.
 • Öcek, Z. (2007) Almanya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 83-95.
 • Özcan, U. (2006) İsrail Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 399-407.
 • Özşahin, A., Sözmen, M.K. (2006) Danimarka Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 413-25.
 • Pala, K. (2007-a) Japonya Sağlık Sistemi’nde Değişim, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 130-7.
 • Pala, K. (2007-b) Türkiye Sağlık Sistemi Nereye Gidiyor? Toplum ve Hekim, 22(1-2): 62-9.
 • Price Waterhouse. (1990) Health Sector Master Plan Study Report on the Current Situation, January .
 • Resmi Gazete 15 Mayıs 1987 tarih, sayı 19461.
 • Resmi Gazete 7 Ekim 1990 tarih, sayı 20658.
 • Resmi Gazete 22 Aralık 1994 tarih, sayı 22149.
 • Resmi Gazete 17 Aralık 1997 tarih, sayı 23203.
 • Sağlık Bakanlığı. (Ağustos, 1992) “TBMM’ne Sunulmak Üzere Hazırlanan Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı”, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı. (Temmuz, 1992) “Çalışma Grupları Raporları”, Ankara. Sağlık Bakanlığı. (Eylül, 1992) “Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı Üzerine Görüş ve Öneriler”, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı. (Haziran 2003) “Sağlıkta Dönüşüm”, Ankara.
 • Seçkin, R.Ç. (2007) Sierra Leone Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 53-61.
 • Sevin, E. (2007) Sri Lanka Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 70-4.
 • Sönmez, Y. (2007) İsviçre Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 112-20.
 • Şenol, Y. (2006) Finlandiya Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 357-65.
 • Terzi, C. (2007) Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 2-22.
 • Türk, M. (2007) Fransa Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(3): 162-70.
 • Türkay, M. (2006) İrlanda Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 344-56.
 • Türkkan, A. (2007) Brezilya Federal Cumhuriyeti Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 29-37.
 • Tüzün, H. (2006) İsveç: Sosyal Devletin Düşen Kalesinde Sağlık Nereye? Toplum ve Hekim, 21(5-6): 366-71.
 • Utku, M.A. (2007) Filipinler Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(1-2): 38-44.
 • Woods, N. (2006) The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrows(Cornell Studies in Money). Cornell University Press, London. Erişim tarihi: 11.06.2013 http://www.google. com.tr/search
 • World Bank. (1987) Financing Health Services in Devoloping Countries: An Agenda for Reform, Washington.
 • World Bank. (1990) World Development Report 1990, Poverty. New York: Oxford University Press.
 • World Bank. (1993) World Development Report 1993, Investing in Health. New York: Oxford University Press.
 • Yavuz, C. I. (2006) Bulgaristan Sağlık Sistemi’nde Değişim, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 426-36.
 • Yıldırım, E. (2007) Guatemala Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 22(3): 184-87. Yüksel, S., Etiler, N. (2006) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 21(5-6): 470-74.
 • Zencir, M. (2007) Çin Sağlık Sistemi ve Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Sosyalist Sağlık Sisteminden Özelleşmiş Sağlık Sistemine, Toplum ve Hekim, 22(3): 198-225.
APA HAMZAOĞLU O (2013). Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. , 172 - 180.
Chicago HAMZAOĞLU Onur Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. (2013): 172 - 180.
MLA HAMZAOĞLU Onur Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. , 2013, ss.172 - 180.
AMA HAMZAOĞLU O Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. . 2013; 172 - 180.
Vancouver HAMZAOĞLU O Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. . 2013; 172 - 180.
IEEE HAMZAOĞLU O "Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri." , ss.172 - 180, 2013.
ISNAD HAMZAOĞLU, Onur. "Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri". (2013), 172-180.
APA HAMZAOĞLU O (2013). Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. Toplum ve Hekim, 28(3), 172 - 180.
Chicago HAMZAOĞLU Onur Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. Toplum ve Hekim 28, no.3 (2013): 172 - 180.
MLA HAMZAOĞLU Onur Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. Toplum ve Hekim, vol.28, no.3, 2013, ss.172 - 180.
AMA HAMZAOĞLU O Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. Toplum ve Hekim. 2013; 28(3): 172 - 180.
Vancouver HAMZAOĞLU O Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri. Toplum ve Hekim. 2013; 28(3): 172 - 180.
IEEE HAMZAOĞLU O "Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri." Toplum ve Hekim, 28, ss.172 - 180, 2013.
ISNAD HAMZAOĞLU, Onur. "Dünyada sağlık reformu Türkiye’de sağlıkta dönüşüm: Gerçekler ve belgeleri". Toplum ve Hekim 28/3 (2013), 172-180.