Yıl: 2001 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışma, Total İntravenöz Anestezi (TİVA) uygulamasını, inhalasyon anestezisi uygulamasıyla; postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı ve postoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırmak amacıyla yapıldı. Etik kurul izni alındıktan sonra total abdominal histerektomi planlanan, 30-60 yaş arası, ASAI-II risk grubundan 60 bayan hasta rastgele 20'şerli 3 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonunda; Grup I'e 2 mg.kg-1 propofol, Grup II'ye 0,3 mg.kg-1 midazolam, Grup III'e 7 mg.kg-1 tiopental İntravenöz (iv) uygulandı. Ayrıca anestezi indüksiyonu sırasında Grup I ve II'ye 25 $mu$g.kg-1 alfentanil iv verildi. Endotrakeal entübasyon, 0,1 mg.kg-1 veküronyum kullanılarak gerçekleştirildi. Anestezi; Grup I'de ilk 30 dakika 9 mg.kg- 1.saat-1 ve cilt kapatılmadan 5 dakika öncesine kadar operasyonun geri kalan döneminde 4,5 mg.kg-1.saat-1 propofol, Grup II'de abdominal fasya kapatılıncaya kadar 0,125 mg-1.kg-1.saat-1 midazolam ile sürdürüldü. Grup III'deki hastalara ise %0,8-1,5 izofluran ile inhalasyon anestezisi uygulandı. Grup I ve II'de alfentanil 25 $mu$g.kg-1.saat-1 abdominal fasya kapatılıncaya kadar verildi. Tüm gruplara %67 N2O oksijen içinde idamede verildi. Tüm hastalarda sözel cevap verebilme süreleri, ilk postoperatif analjezik gereksinim zamanları (iaz) ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi. İnhalasyon grubunda iaz süreleri diğer iki gruba göre anlamlı derecede kısaydı. Postoperatif komplikasyonlar da en fazla inhalasyon grubunda gözlendi. Sonuç olarak; komplikasyonların daha az görüldüğü ve analjezi ihtiyacının daha geç oluştuğu TİVA uygulamasının postoperatif hasta konforu açısından daha üstün olduğu kanısına varıldı.
Anahtar Kelime: Anestezi, ven içi Anestezi, inhalasyon Midazolam Analjezi Postoperatif analjezi Propofol Ameliyat sonrası komplikasyonlar

Konular: Anestezi Acil Tıp

Comparison of the effects of different general anesthetic techniques and agents on postoperative analgesia and complications

Öz:
The aim of this study was to compare the effects of total intravenous anesthesia (TIVA) and inhalational anesthesia on the first analgesic requirement time and postoperative complications. After institutional ethical committee approval 60 female patients, ASA I-II, ages between 30-60 years, undergoing total abdominal hysterectomy were randomly divided into three groups. For the induction of anesthesia; propofol 2 mg.kg-1 in Group I, midazolam 0.3 mg.kg-1 in Group II and thiopental 7 mg.kg-1 in Group III were administered intravenously. Also, alfentanil 25 $mu$g.kg-1 was given iv in Group I and II during induction of anesthesia. Endotracheal intubation was facilitated with 0.1 mg.kg-1 vecuronium in all groups. Anesthesia was maintained with propofol 9 mg.kg-1.h-1 for the first 30 minutes and then 4.5 mg.kg-1.h-1 for the rest of operation until 5 minutes before skin closure in Group I and midazolam 0.125 mg.kg-1.h-1 for the duration of operation until abdominal fascia closure in Group II. The Group III patients were taken 0.8-1.5% isoflurane. In Group I and II, alfentanil 25 $mu$g.kg-1.h-1 were infused until the abdominal fascia closure. In all groups 67% N2O in oxygen were given. The first time to verbal response, postoperative first analgesic requirement time and postoperative complications were noted. First analgesic requirement time was shorter in Group III than the others. Postoperative complications were more common in Group III. In conclusion; postoperative period confort of general anesthesia is best in TIVA.
Anahtar Kelime: Midazolam Analgesia Postoperative analgesia Propofol Postoperative Complications Anesthesia, Intravenous Anesthesia, Inhalation

Konular: Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOCAMANOĞLU İ, ŞAHİNOĞLU A, TÜR A, ÜSTÜN E, karakaya d, BARIŞ S (2001). Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. , 41 - 47.
Chicago KOCAMANOĞLU İ. Serhat,ŞAHİNOĞLU A. Haydar,TÜR Ayla,ÜSTÜN Emre,karakaya deniz,BARIŞ Sibel Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. (2001): 41 - 47.
MLA KOCAMANOĞLU İ. Serhat,ŞAHİNOĞLU A. Haydar,TÜR Ayla,ÜSTÜN Emre,karakaya deniz,BARIŞ Sibel Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. , 2001, ss.41 - 47.
AMA KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. . 2001; 41 - 47.
Vancouver KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. . 2001; 41 - 47.
IEEE KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S "Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması." , ss.41 - 47, 2001.
ISNAD KOCAMANOĞLU, İ. Serhat vd. "Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması". (2001), 41-47.
APA KOCAMANOĞLU İ, ŞAHİNOĞLU A, TÜR A, ÜSTÜN E, karakaya d, BARIŞ S (2001). Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 18(1), 41 - 47.
Chicago KOCAMANOĞLU İ. Serhat,ŞAHİNOĞLU A. Haydar,TÜR Ayla,ÜSTÜN Emre,karakaya deniz,BARIŞ Sibel Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 18, no.1 (2001): 41 - 47.
MLA KOCAMANOĞLU İ. Serhat,ŞAHİNOĞLU A. Haydar,TÜR Ayla,ÜSTÜN Emre,karakaya deniz,BARIŞ Sibel Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , vol.18, no.1, 2001, ss.41 - 47.
AMA KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 2001; 18(1): 41 - 47.
Vancouver KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 2001; 18(1): 41 - 47.
IEEE KOCAMANOĞLU İ,ŞAHİNOĞLU A,TÜR A,ÜSTÜN E,karakaya d,BARIŞ S "Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 18, ss.41 - 47, 2001.
ISNAD KOCAMANOĞLU, İ. Serhat vd. "Farklı genel anestezi teknik ve ilaçlarının postoperatif analjezi ve komplikasyonlara etkilerinin karşılaştırılması". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 18/1 (2001), 41-47.