Yıl: 2001 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 277 - 282 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi

Öz:
Henoch-Schönlein vasküliü, çocuklarda en sık görülen sistemik vaskülit olup purpura, artrit ve gastrointesünal ve/veya böbrek tutulumu ile karakterize selim seyirli bir hastalıktır. Bu çalışmada Henoch-Schönlein vasküliti tanısı alan hastalarımızın klinik ve laboratuar bulgularını inceleyerek literatür bilgisi ile karşılaştırılması planlandı. Bu çalışmada Ocak 1993 ile Ocak 2000 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Pediatri Anabilim Dallarında Henoch-Schönlein vasküliti tanısı almış 135 hasta retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların 80'i (%59.2) erkek, 55'i (%40.8) kız olup, medyan yaş 9.5 idi (10 ay - 17 yaş arası). Olguların mevsimlere göre dağılımı: İlkbahar %15, yaz %18.5, sonbahar %2.1.1 ve %45.4 kış. En sık başvuru şikayetleri döküntü (%100), karın ağrısı (%62) ve eklem ağrısı (%48.8) idi. Fizik muayenede purpura, artrit, ayaklarda ödem, ateş ve hipertansiyon sırasıyla %100, %37.7, %31.8, %11 ve %5.9 oranında bulundu. Hastaların seyrinde gastrointestiııal kanama, renal tutulum ve skrotal tutulum sırasıyla %29.6, %55.5 ve %7.4 oranlarında saptandı. Bir hastanın bir ay önce apendektomi geçirdiği öğrenildi. Organ tutulumu olan ve olmayan hastalarda iyileşme zamanı farklılık göstermezken, remil tutulumu olan hastalarda mikroskobik hematüri 2 ile 6 ay devam etti. Henoch-Schönlein,vasküliti selim seyirli bir hastalık olup organ tutulumu sonucu kalıcı komplikasyonlar çok nadirdir.
Anahtar Kelime: Fonksiyon iyileşmesi Tedavi sonucu Purpura, Schoenlein-Henoch Çocuk Geriyedönük çalışma

Konular: Genel ve Dahili Tıp Pediatri

Analysis of the cases with Henoch-Schönlein vasculitis

Öz:
Henoch-Schönlein vasculitis is the most common systemic vasculitis in children and it has a benign course and characterised purpura, arthritis and gastrointestirıal and/or renal involvement. in this study we planned to analyse and compare of the clinical and Iaboratory characteristics of the patient with Henoch-Schönlein vasculitis with literature. W e analyzed 135 cases with Henoch-Schönlein vasculitis, .who. had been followed u p at the departments of pediatrics of Ondokuz Mayıs University and Gülhane Military Meclical School between January 1993 and January 2000, retrospectively. Of the 135 patients, eighty (59.2%) were male and fifty-five (40.8%) were gül, and the median age was 9.5 years (10 months to 17 years). The distribution of the patients to the season was as follows: 15% in spring, 18.5% in summer, 21.1% in autumn, and 45.4% in winter. The most complaints of admission were purpura (100%), abdominal pain (62%) and arthralgia (48.8%). There was a positive history of upper respiratory tract infection in the last month in 4.1.4% of the cases. On physical examination, purpura, arthritis, edema of the legs, fever and hypertension were found in the 100%, 37.7%, 31.8%, 11% and 5.9%of the cases, respectively. Gastrointestinal hemorrhage, renal involvement, and scrolal involvement. were observed 29.6%, 55.5% and 7.4% of the cases, respectively. 11. was learned that one patient had been appendectomized a month belbre. While- the improvement time has not been different between the cases with or without complication. rnicroscopic hematuria continued 2 to 6 months in the patients who had renal involvement. Henoch-Schönlein purpura has a benign course and permanent complications resulted from organ involvement are very rare.
Anahtar Kelime: Child Retrospective Studies Recovery of Function Treatment Outcome Purpura, Schoenlein-Henoch

Konular: Genel ve Dahili Tıp Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA MUSLU A, GÖK F, DİLBER C, Dağdemir A, İŞLEK İ, KÜÇÜKÖDÜK Ş (2001). Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. , 277 - 282.
Chicago MUSLU Ali,GÖK Faysal,DİLBER Cengiz,Dağdemir Ayhan,İŞLEK İsmail,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. (2001): 277 - 282.
MLA MUSLU Ali,GÖK Faysal,DİLBER Cengiz,Dağdemir Ayhan,İŞLEK İsmail,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. , 2001, ss.277 - 282.
AMA MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. . 2001; 277 - 282.
Vancouver MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. . 2001; 277 - 282.
IEEE MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş "Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi." , ss.277 - 282, 2001.
ISNAD MUSLU, Ali vd. "Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi". (2001), 277-282.
APA MUSLU A, GÖK F, DİLBER C, Dağdemir A, İŞLEK İ, KÜÇÜKÖDÜK Ş (2001). Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 18(4), 277 - 282.
Chicago MUSLU Ali,GÖK Faysal,DİLBER Cengiz,Dağdemir Ayhan,İŞLEK İsmail,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 18, no.4 (2001): 277 - 282.
MLA MUSLU Ali,GÖK Faysal,DİLBER Cengiz,Dağdemir Ayhan,İŞLEK İsmail,KÜÇÜKÖDÜK Şükrü Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , vol.18, no.4, 2001, ss.277 - 282.
AMA MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 2001; 18(4): 277 - 282.
Vancouver MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi . 2001; 18(4): 277 - 282.
IEEE MUSLU A,GÖK F,DİLBER C,Dağdemir A,İŞLEK İ,KÜÇÜKÖDÜK Ş "Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi , 18, ss.277 - 282, 2001.
ISNAD MUSLU, Ali vd. "Henoch-Schönlein vaskülitli olguların değerlendirilmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 18/4 (2001), 277-282.