Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilenCandidaların tür düzeyinde tanımlanarak antifungal duyarlılıklarının araştırılması hedeflenmiştir.Gereç ve Yöntem: Toplam 36 farklı hastanın kan kültüründeüreyen maya izolatları konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve ticari kitler kullanılarak tür düzeyinde tanımlanmış, antifungal duyarlılıkları ATB FUNGUS 3 (bioMerieux, USA) ticari duyarlılık test kiti ile belirlenmiştir.Bulgular: Otuzaltı izolatın 19 tanesi Candida albicans (%53),11 tanesi Candida parapsilosis (%30), 2 tanesi Candidaglabrata (%5.5), 2 tanesi Candida tropicalis (%5.5), 1 tanesiCandida crusei (%3) ve 1 tanesi de Candida kefyr (%3) olarak tanımlanmıştır. İzolatların tamamı (%100) amfoterisinBye duyarlı olarak test edilmiş, flusitosin için C.glabrataolarak tiplendirilen 2 izolattan sadece bir tanesinde (%3)direnç gözlenmiştir. Vorikonazole, C.albicansların 3 tanesinin (%8) dirençli olduğu, diğer tüm türlerin ise duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Flukonazol için, C.crusei olarak tiplendirilen bir izolatta intrensek direnç söz konusu olduğundan minimum inhibitör konsantrasyonuna bakılmaksızın dirençliolarak yorumlanmış, C.albicans izolatlarının ise 6sında(%20) flukonazole direnç gözlenmiştir. İtrakonazol için iseC.glabrata ve C.crusei izolatlarının tamamında direnç gözlenirken, 2 C.tropicalis izolatının birinde (%50) veC.albicansların 11 tanesinde (%58) direnç tespit edilmiştir.Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda itrakonazol için yüksekoranda olmak üzere, amfoterisin B dışındaki test ettiğimiztüm antifungallerde değişik oranlarda direnç saptanması,özellikle invaziv Candida infeksiyonlarında tür düzeyindetanımlama yapılarak ve antifungal duyarlılıklarının testedilerek tedavinin yönlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi

Investigation of the species and antifungal susceptibilities of candida strains ısolated from blood cultures

Öz:
Objective: The aim was to investigate the species and antifungal susceptibilities of Candida strains isolated from blood cultures of patients Material and Methods: Species of yeast isolates in 36 different patients blood cultures have been identified by using conventional microbiological techniques and commercial kits, antifungal susceptibilities were also determined with a commercial ATB Fungus 3 (bioMerieux, USA) susceptibility test kit. Results: While 19 of 36 isolates (53%) were identified as Candida albicans, the others were identified as 11 (30%) Candida parapsilosis, 2 (% 5.5) Candida glabrata, 2 (% 5.5) Candida tropicalis, 1 (3%) Candida crusei and 1 (3% ) Candida kefyr. All of the isolates (100%) were susceptible to amphotericin B and only one (3%) of 2 C.glabrata isolates was resistantant to flucytosine. While 3 of C.albicans (8%) were resistant to voriconazole, all other species were determined as susceptible to this agent. C.crusei isolates were interpreted as resistant to fluconazole due to intrinsic resistance, regardless of the minimum inhibitory concentration. Six (20%) of C.albicans isolates showed resistance to fluconazole. While resistance to itraconazole was observed among all C.glabrata and C.crusei isolates, one (50%) of 2 C.tropicalis isolates and 11 of C.albicans (58%) was detected as resistant to itraconazole. Conclusion: In conclusion, except for amphotericin B, it is observed that Candida species have different rates of resistantance against all tested antifungals, with the high rate for itraconazole. These results show the importance of species identification and antifungal susceptibility testing for the appropriate management of the treatment of invasive Candida infections.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Öztürk T, ÖZSEVEN A, SESLİ ÇETİN E, Kaya S (2013). Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. , 17 - 22.
Chicago Öztürk Tuba,ÖZSEVEN Ayşe Gül,SESLİ ÇETİN EMEL,Kaya Selçuk Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. (2013): 17 - 22.
MLA Öztürk Tuba,ÖZSEVEN Ayşe Gül,SESLİ ÇETİN EMEL,Kaya Selçuk Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. , 2013, ss.17 - 22.
AMA Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. . 2013; 17 - 22.
Vancouver Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. . 2013; 17 - 22.
IEEE Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S "Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması." , ss.17 - 22, 2013.
ISNAD Öztürk, Tuba vd. "Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması". (2013), 17-22.
APA Öztürk T, ÖZSEVEN A, SESLİ ÇETİN E, Kaya S (2013). Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14(1), 17 - 22.
Chicago Öztürk Tuba,ÖZSEVEN Ayşe Gül,SESLİ ÇETİN EMEL,Kaya Selçuk Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14, no.1 (2013): 17 - 22.
MLA Öztürk Tuba,ÖZSEVEN Ayşe Gül,SESLİ ÇETİN EMEL,Kaya Selçuk Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.14, no.1, 2013, ss.17 - 22.
AMA Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(1): 17 - 22.
Vancouver Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(1): 17 - 22.
IEEE Öztürk T,ÖZSEVEN A,SESLİ ÇETİN E,Kaya S "Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14, ss.17 - 22, 2013.
ISNAD Öztürk, Tuba vd. "Kan kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14/1 (2013), 17-22.