Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 64 - 67 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010

Öz:
Amaç: Bu çalışma Manisada onikomikoz etkenlerini tespit etmek ve mikolojik tanı testlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Yedi yıllık dönemde onikomikoz klinik ön tanısıyla mikoloji laboratuvarına sevk edilerek direkt mik- roskobik bakısı (DMB) ve kültürü yapılmış 3518 kişinin kayıt- ları retrospektif olarak incelendi ve istatistiksel analizi yapıl- dı. Bulgular: Toplam 940 hastanın kültüründe üreme tespit edildi. Kültür altın standart olarak kabul edilerek, DMB duyarlılığı %87.7, özgüllüğü ise %52.2 olarak bulundu. Pozi- tif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %40.1 ve %92 he- saplandı ve her iki test arasındaki uyum ise %61.7di. Kül- türde en sık izole edilen etkenin Trichophyton rubrum oldu- ğu tespit edildi. Sonuç: Onikomikoz tanısı için sadece klinik tanı ve DMBnin yeterli olamayacağı, kültürün de gerekli olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

The study of retrospective onychomycosis in manisa: 2003-2010

Öz:
Objective: This study performed to detect agents of onychomycosis in Manisa and evaluate tests of mycologic diagnosis. Material and Methods: 3518 persons clinically pre- diagnosed with onychomycosis who presented to the mycology laboratory within the 7- year period were reviewed retrospectively for the outcomes of direct microscopic examination and culture, and analysed statistically. Results: Growth on cultures were detected in 940 patients. The sensitivity and specificity of direct microscopic examination using culture as a gold standard were found 87.7% and 52.2% respectively. The positive and negative predictive values were calculated 40.1% and 92% respectively and the concordance in both tests was 61.7%. Trichopyhton rubrum was the agent most frequently isolated on culture. Conclusion: It was concluded that only clinical pre-diagnosis and direct microscopic examination alone cannot be sufficient and culture is also required.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kaur R, Kashyap B, Bhalla P. Onychomycosis- epidemiology, diagnosis and management. Indian J Med Microbiol 2008;26(2):108-16.
 • 2. Midgley G, Moore MK. Onychomycosis. Rev Iberoam Micol 1998;15(3):113-7.
 • 3. Laron DH. Medical Important fungi a guide to identification. 4th ed, Washington DC: American Society for Microbiology, 2002.
 • 4. Ataides FS, Chaul MH, El Essal FE, et al. Antifungal susceptibility patterns of yeasts and filamentous fungi isolated from nail infection. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(12):1479-85.
 • 5. Garg A, Venkatesh V, Singh M, et al. Onychomycosis in central India: a clinicoetiologic correlation. Int J Dermatol 2004;43(7):498-502.
 • 6. Hashemi SJ, Gerami M, Zibafar E, et al. Onychomycosis in Tehran: mycological study of 504 patients. Mycoses 2010;53(3):251-5.
 • 7. Pontes ZB, Lima Ede O, Oliveira NM, et al. Onychomycosis in João Pessoa City, Brazil. Rev Argent Microbiol 2002;34(2):95-9.
 • 8. Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol 2003;149(Suppl 65):1-4.
 • 9. Ilkit M. Onychomycosis in Adana, Turkey: a 5-year study. Int J Dermatol 2005;44(10):851-4.
 • 10. Aghamirian MR, Ghiasian SA. Onychomycosis in Iran: epidemiology, causative agents and clinical features. Ihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2010;51(1):23-9.
 • 11. Chadeganipour M, Nilipour S, Ahmadi G. Study of onychomycosis in Isfahan,Iran.Mycoses 2010;53(2):153-7.
APA ECEMİŞ T, Değerli K, ERTMERCAN TÜREL A, GAZi H, KURUTEPE S (2013). Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. , 64 - 67.
Chicago ECEMİŞ Talat,Değerli Kenan,ERTMERCAN TÜREL Aylin,GAZi Hörü,KURUTEPE Semra Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. (2013): 64 - 67.
MLA ECEMİŞ Talat,Değerli Kenan,ERTMERCAN TÜREL Aylin,GAZi Hörü,KURUTEPE Semra Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. , 2013, ss.64 - 67.
AMA ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. . 2013; 64 - 67.
Vancouver ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. . 2013; 64 - 67.
IEEE ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S "Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010." , ss.64 - 67, 2013.
ISNAD ECEMİŞ, Talat vd. "Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010". (2013), 64-67.
APA ECEMİŞ T, Değerli K, ERTMERCAN TÜREL A, GAZi H, KURUTEPE S (2013). Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 64 - 67.
Chicago ECEMİŞ Talat,Değerli Kenan,ERTMERCAN TÜREL Aylin,GAZi Hörü,KURUTEPE Semra Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14, no.2 (2013): 64 - 67.
MLA ECEMİŞ Talat,Değerli Kenan,ERTMERCAN TÜREL Aylin,GAZi Hörü,KURUTEPE Semra Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.64 - 67.
AMA ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 64 - 67.
Vancouver ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 64 - 67.
IEEE ECEMİŞ T,Değerli K,ERTMERCAN TÜREL A,GAZi H,KURUTEPE S "Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14, ss.64 - 67, 2013.
ISNAD ECEMİŞ, Talat vd. "Manisa'da retrospektif onikomikoz çalışması: 2003-2010". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14/2 (2013), 64-67.