Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 86 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz

Öz:
Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde distal hiposipadias nedeni ile tedavi edilen olguların incelenmesi ve sonuçlarımızın literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Son 2,5 yılda distal hiposipadias onarımı yapılan 46 olgu yaş, meatusun yeri, kordi olup olmadığı, kullanılan cerrahi teknik, postoperatif üretral sonda ve hastanede yatış süresi, erken ve geç dönem komplikasyon- lar, eşlik eden diğer genitoüriner problemler açısından incelendi. Bulgular: 46 olgunun 4ünde Meatoplasty and Glanuloplasty (MAGPİ) yöntemi, 42sinde Eccentric circummeatal-based (ECMB) flap yöntemi sınırlı üretral mobilizasyonla kombine olarak uygulandı. Ortalama 17,54 ay takip edilen olguların yaş ortalaması 5,52±1,51 idi. Üç olguda kordi eşlik ediyordu. Erken dönemde komplikasyon görülmezken geç dönemde 3 olguda dilatasyona yanıt veren meatal darlık gelişti. Sonuç: Cerrahi ve kozmetik sonuçlarının iyi, komplikasyon oranın düşük olması ve kordi düzeltilmesine imkan tanıması nedeni ile ECMB flepli onarım distal hipospadiaslı olgularda tercih edilebilecek bir tekniktir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Cerrahi Ortopedi

Distal hypospadias surgery in children: Experiences

Öz:
Objective: In this study, patients treated with distal hypospadias and discuscion of our results with literature were aimed. Material and Methods: 46 patients, who underwent distal hypospadias repair in the recent 2,5 years, were avaluated according to age, meatal localization, chordee status, the type of operation technique, postoperative urethral catheterization and hospitalization time, associated genitourinary anomalies, early and late complications. Results: 4 of 46 cases were treated with 'Meatoplasty and Glanuloplasty (MAGPI) technique and 42 of them were treated with 'Eccentric circummeatal-based (ECMB) flap' technique combined with limited urethral mobilization. The mean age of patients, who followed-up17.54 months average, was 5.52 ± 1.51. Three cases were accompanied by chordee. There was no early postoperative complications but meatal stricture developed in 3 cases lately that respond to dilatation. Conclusion: ECMB distal flap repair is a technique that can be preferred in patients with hiposypadias, because of excellent surgical and cosmetic results, low complication rate, allowing to chordee correction.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Cerrahi Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Jay L Grosfeld (Editor). Pediatric surgery. In: Baskin LS. Hypospadias. 6th Edition, Philadelphia: Mosby Elsevier, 2006:1870-98.
 • 2. Kaymakcı A, Akıllıoğlu İ, Altunhan H. Distal hipospadiasta onarım deneyimlerimiz. Genel Tıp Derg 2007;17(3):157-60.
 • 3. Söylemez H, Burgu B. Hipospadias onarımında başarıyı etkileyen faktörler üzerine bir derleme. Tür- kiye Klinikleri J Nephrol 2009;4(2):62-73.
 • 4. Duckett JW. MAGPI (meatoplasty and glanuloplasty): a procedure for subcoronal hypospadias. Urol Clin North Am 1981;8(3):513-9.
 • 5. Hinman F (Editor). Atlas of pediatric urologic surgery. Philadelphia: WB Saunders, 1994:551-666.
 • 6. Baskin LS. Hypospadias and urethral development. J Urol 2000;163(3):951-6.
 • 7. Leonard JP, David E, Richard JJ. Hypospadias trends in two us surveillance systems. Pediatrics 1997;100(5):831-4.
 • 8. Dold H. Rise in prevalence of hypospadias. Lancet 1998;351(9105):770-5.
 • 9. Snodgrass W. Tubularized incised plate urethroplasty for distal hypospadias. J Urol 1994;151(2):464-5.
 • 10. Başaklar AC(Editör). Bebek ve çocukların cerrahi ve ürolojik hastalıkları. Hipospadias. 1 nci Baskı, Anka- ra: Palme, 2006:1571-660.
 • 11. Zaontz MR. The GAP (glans approximation procedure) for glanular/coronal hypospadias. J Urol 1989;141(2):359-61.
 • 12. Snodgrass W, Cost N, Nakonezny PA, Bush N. Analysis of risk factors for glans dehiscence after tubularized incised plate hypospadias repair. J Urol 2011;185(5):1845-9.
 • 13. Eliçevik M, Tireli G, Demirali O, Unal M, Sander S. Tubularized ıncised plate urethroplasty for hypospadias reoperations in 100 patients. Int Urol Nephrol 2007;39(3):823-7.
 • 14. Eliçevik M, Tireli G, Sander S. Tubularized incised plate urethroplasty: 5 years' experience. Eur Urol 2004;46(5):655-9.
 • 15. Stehr M, Lehner M, Schuster T, Heinrich M, Dietz HG. Tubularized incised plate (tıp) urethroplasty (snodgrass) in primary hypospadias repair. Eur J Pedi- atr Surg 2005;15(6):420-4.
 • 16. Duckett JW, Snyder H. The MAGPI hypospadias repair in 1111 patients. International workshop on hypospadias, 2002, İstanbul, Turkey.
 • 17. Türken A, Şenocak ME, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A. The use of eccentric circummeatal- based flap with combined limited uretheral mobilization technique for distal hypospadias repair. Plastic Reconstructive Surg 1999;10(3):525-30.
 • 18. Alkan M, Oguzkurt P, Ezer SS, İnce E, Hiçsönmez A. Evaluation of the result of eccenteric circummeatal- based flap with combined limited urethral mobilization technique for distal hypospadias repair. J Pediatric Urology 2008;4(3):206-9.
APA KARAVELIOGLU A (2013). Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. , 81 - 86.
Chicago KARAVELIOGLU Afra Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. (2013): 81 - 86.
MLA KARAVELIOGLU Afra Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. , 2013, ss.81 - 86.
AMA KARAVELIOGLU A Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. . 2013; 81 - 86.
Vancouver KARAVELIOGLU A Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. . 2013; 81 - 86.
IEEE KARAVELIOGLU A "Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz." , ss.81 - 86, 2013.
ISNAD KARAVELIOGLU, Afra. "Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz". (2013), 81-86.
APA KARAVELIOGLU A (2013). Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 81 - 86.
Chicago KARAVELIOGLU Afra Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14, no.2 (2013): 81 - 86.
MLA KARAVELIOGLU Afra Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.14, no.2, 2013, ss.81 - 86.
AMA KARAVELIOGLU A Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 81 - 86.
Vancouver KARAVELIOGLU A Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(2): 81 - 86.
IEEE KARAVELIOGLU A "Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14, ss.81 - 86, 2013.
ISNAD KARAVELIOGLU, Afra. "Çocuklarda distal hipospadias cerrahisi: Deneyimlerimiz". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14/2 (2013), 81-86.