Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 135 - 139 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler

Öz:
Amaç: Serebellar infarktlar beyin infarktları arasında % 1.5- 4.2, posterior dolaşım infarktları arasında ise % 47 oranında görülür. Bu çalışmada, superior serebellar arter (SSA), posterior inferior serebellar arter (PİSA) ve anterior inferior serebellar arter (AİSA) alanında serebellar infarktların klinik seyir ve prognozu etkileyen faktörleri incelemeyi planladık. Gereç ve Yöntem: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde 2007-2011 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş olan inmeli hastaların kayıtları incelendi. Çalışmaya AİSA, SSA ve PİSA damar alanlarında serebellar infarktı olan 106 hasta dahil edildi. Hastaların başvurudaki şikayetleri, nörolojik muayeneleri, özgeçmişleri, etyolojik amaçlı yapılmış olan tetkikleri ve taburculuktaki nörolojik muayeneleri incelendi. Bulgular: Çalışmamızda hastaların %45.3i kadın, %54.7si erkek olup yaş ortalaması 62.64±12.82 idi. Olguların damar alanına göre dağılımı %50si PİSA, %46.2sı SSA, %3.8i AİSA idi. AİSA da ataksi, SSA da ataksi, dismetri-disdiadokinezi, PİSA da ise dizartri, ataksi ve dismetri-disdiadokinezi öne çıkan bulgular idi. En sık görülen risk faktörü hipertansiyon olarak saptandı. Ölümle sonuçlanan infarktların SSA alanın- da olduğu görülmüştür. Taburculuktaki bağımsız olarak hayatını idame ettirebilecek durumda olan hastalarımızın PİSA grubunda daha sık olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Serebellar infarktlar tutulan damar alanına göre etyolojik ve prognostik farklılıklar gösterebilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler

Risk factors and clinical characteristics of cerebellar infarctions

Öz:
Objective: Cerebellar infarcts are seen in 1.5-4.2% of brain infarcts and 47% of the posterior circulation infarcts. In this study, we aimed to investigate the clinical course and prognosis of infarcts in the territory of superior cerebellar artery (SCA), posterior inferior cerebellar artery (PICA) and anterior inferior cerebellar artery (AICA). Material and Methods: We analysed the records of patients with stroke treated in Haseki Educational and Research Hospital between 2007-2011. 106 patients with cerebellar infarcts in the territory of AICA, SCA and PCA were included the study. We evaluated the complaints, neurological findings, history and etiological examinations. Results: In this study, 45.3% of the patients were female, 54.7% of them were male. Mean age of the patients was 62.64±12.82. Of all patients, in 50% PICA, in 46.2% SCA, in 3.8% AICA infarcts were found. Most frequent findings were; ataxia in AICA, ataxia and dysmetria- dysdiadakokinesia in SCA, dysartria, ataxia and dysmetria- dysdiadakokinesia in PICA. Most frequent risk factor was hypertension. Fatal infarcts were seen in SCA territory. Patients who could sustain life as an independent group were more frequently observed in PICA. Conclusion: Etiologic and prognostic factors may vary between cerebellar infarcts according to the affected arteries.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Klinik Nöroloji Nörolojik Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Amarenco P. The spectrum of cerebellar infarction. Neurol 1991;41(7):973-9.
 • 2. Syspert GW, Alword EC. Cerebellar infarction: a clinicopathologic study. Arch Neurol 1975;32(6):357-63.
 • 3. Macdonnell RAL, Kalnins RM, Donan GA. Cerebellar infarction: natural history, prognosis and pathology. Stroke 1987;18(5):849-55.
 • 4. Bogousslavsky J, Regli F, Maeder P, et al. The etiology of posterior circulations infarcts: a prospective study using magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography. Neurology 1993;43(8):1528-33.
 • 5. Lehrich JR, Winkler GF, Ojermann RG. Cerebellar infarction with brainstem compression. Arch Neurol 1970;22(6):490-8.
 • 6. Kase CS, Norrving B, Levine SR, et al. Cerebellar infarction: clinical and anatomic observations in 66 cases. Stroke 1993;24(1):76-83.
 • 7. Canaple S, Bogousslavsky J. Multiple large and small cerebellar infarcts. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66(6):739-45.
 • 8. Amarenco P, Hauw JJ. Cerebellar infarction in the territory of the superior cerebellar artery: a clinicopathological study in 33 cases. Neurol 1990;40(9):1383-90.
 • 9. Tohgi H, Takahaski S, Chiba K, et al. Cerebellar infarction: clinical and neuroimaging analysis in 293 patients. Stroke 1993;24(11):1697-701.
 • 10. Terao S, Sobue G, Izumi M, et al. Infarction of the superior cerebellar artery presenting as cerebellar symptoms. Stroke 1996;27(9):1679-81.
 • 11. Min WK, Kim YS, Kim JY, et al. Atherothrombotic cerebellar infarction: vascular lesion-MRI correlation of 31 cases. Stroke 1999;30(11):2376-81.
 • 12. Tatu L, Moulin T, Bogousslavsky J, et al. Arterial territories of human brain; brainstem and cerebellum. Neurology 1996;47(5):1125–35.
 • 13. Barth A, Bogousslavsky J, Regli F. The clinical and topographic spectrum of cerebellar infarcts: a clinical- magnetic resonance imaging correlation study. Ann Nuerol 1993;33(5):451-6.
 • 14. Aluçlu MU, Yücel Y. Serebellar infarktlarda etyoloji, lokalizasyon ve prognoz. Dicle Tıp Dergisi 2006;33(1):31-5.
 • 15. Amarenco P. Cerebellar infarctions and mechanisms. Rev Neurol 1993;149(11):728-48. their
 • 16. Special report from the National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Classification of cerebrovascular Disease III. Stroke 1990;21(4):637-76.
 • 17. Kumral E, Kısabay A, Ataç C, et al. Spectrum of the posterior inferior cerebellar artery territory infarcts. Cerebrovasc dis 2005;20(5):370-80.
APA ÖZCAN AYDEMİR T, MUTLU A, Özer F, GÜNAYDIN S, BALCI PETEK B, ACAR H, ÇOKAR Ö (2013). Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. , 135 - 139.
Chicago ÖZCAN AYDEMİR Tuba,MUTLU Aytül,Özer Fahriye Feriha,GÜNAYDIN SEFER,BALCI PETEK Belgin,ACAR Hürtan,ÇOKAR Özlem Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. (2013): 135 - 139.
MLA ÖZCAN AYDEMİR Tuba,MUTLU Aytül,Özer Fahriye Feriha,GÜNAYDIN SEFER,BALCI PETEK Belgin,ACAR Hürtan,ÇOKAR Özlem Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. , 2013, ss.135 - 139.
AMA ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. . 2013; 135 - 139.
Vancouver ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. . 2013; 135 - 139.
IEEE ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö "Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler." , ss.135 - 139, 2013.
ISNAD ÖZCAN AYDEMİR, Tuba vd. "Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler". (2013), 135-139.
APA ÖZCAN AYDEMİR T, MUTLU A, Özer F, GÜNAYDIN S, BALCI PETEK B, ACAR H, ÇOKAR Ö (2013). Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14(3), 135 - 139.
Chicago ÖZCAN AYDEMİR Tuba,MUTLU Aytül,Özer Fahriye Feriha,GÜNAYDIN SEFER,BALCI PETEK Belgin,ACAR Hürtan,ÇOKAR Özlem Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14, no.3 (2013): 135 - 139.
MLA ÖZCAN AYDEMİR Tuba,MUTLU Aytül,Özer Fahriye Feriha,GÜNAYDIN SEFER,BALCI PETEK Belgin,ACAR Hürtan,ÇOKAR Özlem Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.14, no.3, 2013, ss.135 - 139.
AMA ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(3): 135 - 139.
Vancouver ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2013; 14(3): 135 - 139.
IEEE ÖZCAN AYDEMİR T,MUTLU A,Özer F,GÜNAYDIN S,BALCI PETEK B,ACAR H,ÇOKAR Ö "Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 14, ss.135 - 139, 2013.
ISNAD ÖZCAN AYDEMİR, Tuba vd. "Serebellar infarktlarda risk faktörleri ve klinik özellikler". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 14/3 (2013), 135-139.