Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 8 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Daha önce açık böbrek taşı cerrahisi veya perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu geçirmenin, yapılacak PNL tedavisine olan etkilerini saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Toplam 163 hasta değerlendirildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup 1de daha önce böbrek taşı cerrahisi geçirmemiş olan 80 hasta; grup 2de daha önce aynı taraftan açık böbrek taşı cerrahisi geçirmiş olan 43 hasta; grup 3te daha önce PNL cerrahisi geçirmiş olan 40 hasta yer aldı. Üç grup taş yükü, perkütan giriş sayısı, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi, başarı oranı ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Üç grup arasında yaş, cinsiyet ve ortalama taş yükü açısından anlamlı fark yoktu. Operasyon süresi grup 1de ortalama 103 dk, grup 2de 107 dk, grup 3de ortalama 110 dk; tüm hastaların ortalama ameliyat süresi 106 dk olarak hesaplandı. Floroskopi süresi ortalama 1.48 dk olarak hesaplandı. Her iki parametrede de istatistiksel fark bulunamadı. Ortalama nefrostomi süresi grup 1de 2.72 gün, grup 2de 2.74 gün, grup 3de 2.80 gün ve ortalama hastanede kalış süresi grup 1de 4.67 gün, grup 2de 5.37 gün, grup 3de 5.60 gündü. Bu veriler arasında da istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. Taşsızlık oranı (4 mmden küçük taş parçacıkları kalan hastalar dahil) %82.2 idi. Üç grupta da en sık görülen komplikasyon kan nakli gerektiren kanama (%8.6) ve yüksek ateş (%8) idi. Sonuç: Daha önce açık böbrek cerrahisi ve PNL operasyonu geçirilmesinin, PNL ameliyatının başarı ve komplikasyon oranlarını etkilemediği görüldü.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Acil Tıp

The effects of previous open nephrolithotomy or percutaneous nephrolithotomy on percutaneous nephrolithotomy

Öz:
Aim: We evaluated the effects of previously open renal surgery and percutaneous nephrolithotomy (PNL) on the results of subsequent PNL. Materials and Methods: Total 163 PNL cases were evaluated retrospectively. The patients were divided into three groups. Group 1 consisted of 80 patients with any stone surgery; group 2 consisted of 43 patients with previous open surgery and group 3 consisted 40 patients with previous PNL. The three groups were compared with respect to stone burden, operation time, number of access tracts, hospitalization, success rate, and complications. Results: The three groups were similar with respect to age, sex, and stone burden. There were no significant differences between the three groups with respect to the mean operative time. The mean operating time was calculated 106 minute. Mean scope time was calculated 1.48 minutes. There were no significant differences between the three groups with respect to scope time, mean nephrostomy time any mean hospital stay time. Apart from a patient who had clinically insignificant residual stone (< 4 mm) stonefree rate was 82.2% in all groups. The most frequent complication of all groups were bleeding requiring blood transfusion (8.6%) and fever above 38 C° (8%). Conclusion: Our study show that previous open nephrolithotomy or PNL does not have any effects on the success and complication rates of PNL.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Stoller ML. Urinary Stone Disease. In: Tanagho EA, Mc Aninch JW, editors. Smith’s General Urology Türkçe çevirisi. İstanbul: Nobel Kitabevi (Lange Medical Books); 2004: 246-254.
 • 2.Özkeçeli R, Satar N. Üriner sistem taş hastalığı. In: Anafarta K, Arıkan N, Bedük Y, (Editörler). Temel Üroloji, Ankara: Güneş Kitabevi; 2007: 621-645.
 • 3.Lingeman JE, Lifshitz DA, Evan AP. Surgical management of urinary lithiasis. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan, Jr ED, Wein AJ (Editors). Campbell’s Urology, Saunders; 2002: 3361-3451.
 • 4.Goodwin WE, Casey WC, Wolf W. Percutaneous trocar (needle) nephrostomy in hydronephrosis. J Am Med Assos. 1955;157:891-894.
 • 5.Fernstrom I,JohansonB.Percutaneous Pyelolithotomy. Scand J Urol Nephrol. 1976;10:257- 259.
 • 6. Sequre JW, Patterson DE, Leroy AJ, Williams HJ, Barret DM, Benson RC et al. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1000 cases. J Urol. 1985;134:1077-1081.
 • 7.Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Seitz C, Straub M et al. Guidelines on Urolithiazis. European Associated of Urology. 2010.
 • 8.Al – Kohlany KM, Shokeir AA, Mosbah A, Mohsen T, Shoma AM, Eraky I, et al. Treatment of complete staghorn stones: a prospective randomized comparison of open surgery versus percutaneous extraction of open surgery versus percutaneous nephrolithotomy. J Urol. 2005;173:469-473.
 • 9.Jones DJ, Russell GL, Kellett MJ, Wickham JE. The changing practice of percutaneous stone surgery. Review of 1000 cases 1981-1988. Br J Urol. 1990;66:1-5.
 • 10.Basiri A, Karrami H, Moghaddam SM, Shadpour P. Percutaneous nephrolithotomy in patients with or without a history of open nephrolithotomy. J Endourol. 2003;17:213-216.
 • 11.Margel D, Lifshitz DA, Kugel V, Dorfmann D, Lask D, Livne PM. Percutaneous nephrolithotomy in patients who previously underwent open nephrolithotomy. J Endourol. 2005;19:1161-1164.
 • 12.Tuğcu V, Su FE, Kalfazade N, Şahin S, Özbay B, Taşçı AI. Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in patients with previous open stone surgery. Int Urol Nephrol. 2008;40:881-884.
 • 13.Sofikerim M, Demirci D, Gülmez I, Karacagil M. Does previous open nephrolithotomy affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy? J Endourol. 2007;21:401-403.
 • 14.Lojanapiwat B. Previous open nephrolithotomy: does it affect percutaneous nephrolithotomy techniques and outcome? J Endourol. 2006;20:17-20
 • 15.Falahatkar S, Panahandeh Z, Ashoori E, Akbarpour M. What is the difference between percutaneous nephrolithotomy in patients with and without previous open renal surgery? J Endourol. 2009;23:1107-1110.
 • 16.Gönen M, Çiçek T, Öztürk B, Özkardeş H. Daha önce geçirilen açık cerrahinin perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkileri. Türk Üroloji Dergisi. 2009;35:34-37.
APA GÜNAYDIN M, BEYTUR A, UĞRAŞ Y, GÜNEŞ A (2012). Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. , 1 - 8.
Chicago GÜNAYDIN Mustafa Orhun,BEYTUR Ali,UĞRAŞ Yahya Murat,GÜNEŞ Ali Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. (2012): 1 - 8.
MLA GÜNAYDIN Mustafa Orhun,BEYTUR Ali,UĞRAŞ Yahya Murat,GÜNEŞ Ali Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. , 2012, ss.1 - 8.
AMA GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. . 2012; 1 - 8.
Vancouver GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. . 2012; 1 - 8.
IEEE GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A "Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi." , ss.1 - 8, 2012.
ISNAD GÜNAYDIN, Mustafa Orhun vd. "Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi". (2012), 1-8.
APA GÜNAYDIN M, BEYTUR A, UĞRAŞ Y, GÜNEŞ A (2012). Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(1), 1 - 8.
Chicago GÜNAYDIN Mustafa Orhun,BEYTUR Ali,UĞRAŞ Yahya Murat,GÜNEŞ Ali Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.1 (2012): 1 - 8.
MLA GÜNAYDIN Mustafa Orhun,BEYTUR Ali,UĞRAŞ Yahya Murat,GÜNEŞ Ali Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2012, ss.1 - 8.
AMA GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 1 - 8.
Vancouver GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 1 - 8.
IEEE GÜNAYDIN M,BEYTUR A,UĞRAŞ Y,GÜNEŞ A "Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.1 - 8, 2012.
ISNAD GÜNAYDIN, Mustafa Orhun vd. "Daha önce açık nefrolitotomi veya perkütan nefrolitotomi yapılmasının perkütan nefrolitotomi üzerine etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/1 (2012), 1-8.