Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi

Öz:
Amaç: Tüm travma olguları içinde baş-boyun ve ekstremite travmalarından sonra üçüncü sıklıkta göğüs travmaları görülmektedir. Bu çalışmada, acil servise toraks travması ile başvuran hastaların demografik özellikleri, travma nedenleri, gelişen patolojiler, tedavi yaklaşımları ve mortalite nedenlerinin analizlerini yapmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2010 yılında künt göğüs travması nedeniyle acil servise başvuran 18 yaş ve üstü 305 hastanın hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Göğüs travması acil servise başvuran hastalarda en sık etiyolojik faktörün motorlu araç kazaları olduğu görüldü (%75.1). Kot kırığı çalışma hastalarında en sık görülen göğüs patolojisiydi (%45.2). Hastaların %63.9'unda eşlik eden diğer vücut bölgelerinde travma saptandı; bunların da en sık görüleni ekstremite yaralanmalarıydı (%33.1). Göğüs travmalı olguların 62sinde (%20.3) tüp torakostomi, 5inde (%1.6) torakotomi, 238'ünde (%78.1) ise konservatif tedavi uygulanmıştı. Mortalite oranı %11.1 idi. Sonuç: Tüp torakostomi, künt travmaya bağlı intratorasik yaralanmalarda çoğu kez gerekli ve yeterli olmakta; torakotomi gereği oldukça nadir görülmektedir. Mortalite travma nedenine, müdahale zamanına ve eşlik eden travma tipine bağlıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp

The evaluation of patients with blunt thoracic trauma in the emergency room

Öz:
Aim: Chest trauma is the third most common cause of trauma. The purpose of this study is to analyze the demographic characteristics, trauma causes, pathological conditions, the causes of mortality and treatment approaches of patients admitted to the emergency room with chest trauma. Materials and Methods: The hospital records of the 305 patients admitted to the emergency department in 2010 with thoracic trauma were retrospectively analyzed. Results: The most common etiological factor of the chest trauma was motor vehicle accidents (75.1%). Rib fracture is the most common chest pathology among the patients with chest trauma (45.2%). 63.9% of the patients have additional trauma of the other body regions, the most common additional traumas are extremity injuries (33.1%). Tube thoracostomy were performed to 62 patients (20.3%), thoracotomy were required for five of them. 238 of the patients (78.1%) were treated with conservative management. 11.1% of the patients have died. Conclusion: Tube thoracostomy is often required and enough for intrathoracic injuries due to blunt chest trauma; the need for thoracotomy was quite rare. Mortality depends on the cause of trauma, intervention time, additional trauma types.
Anahtar Kelime:

Konular: Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA afacan m, BÜYÜKCAM F, ÇAVUŞ U, KESİM A, ÇEVİK M, Yılmaz M, KÖROĞLU D, KARAKILIÇ M, SIRMALI M (2012). Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. , 19 - 25.
Chicago afacan mustafa ahmet,BÜYÜKCAM Fatih,ÇAVUŞ Umut Yücel,KESİM Ahmet,ÇEVİK Mahmut,Yılmaz Muhittin Serkan,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. (2012): 19 - 25.
MLA afacan mustafa ahmet,BÜYÜKCAM Fatih,ÇAVUŞ Umut Yücel,KESİM Ahmet,ÇEVİK Mahmut,Yılmaz Muhittin Serkan,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. , 2012, ss.19 - 25.
AMA afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. . 2012; 19 - 25.
Vancouver afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. . 2012; 19 - 25.
IEEE afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M "Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi." , ss.19 - 25, 2012.
ISNAD afacan, mustafa ahmet vd. "Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi". (2012), 19-25.
APA afacan m, BÜYÜKCAM F, ÇAVUŞ U, KESİM A, ÇEVİK M, Yılmaz M, KÖROĞLU D, KARAKILIÇ M, SIRMALI M (2012). Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(1), 19 - 25.
Chicago afacan mustafa ahmet,BÜYÜKCAM Fatih,ÇAVUŞ Umut Yücel,KESİM Ahmet,ÇEVİK Mahmut,Yılmaz Muhittin Serkan,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.1 (2012): 19 - 25.
MLA afacan mustafa ahmet,BÜYÜKCAM Fatih,ÇAVUŞ Umut Yücel,KESİM Ahmet,ÇEVİK Mahmut,Yılmaz Muhittin Serkan,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2012, ss.19 - 25.
AMA afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 19 - 25.
Vancouver afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 19 - 25.
IEEE afacan m,BÜYÜKCAM F,ÇAVUŞ U,KESİM A,ÇEVİK M,Yılmaz M,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M "Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.19 - 25, 2012.
ISNAD afacan, mustafa ahmet vd. "Acil servise başvuran künt toraks travma vakalarının incelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/1 (2012), 19-25.