Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım

Öz:
Hipotiroidizm, genellikle artmış tiroid stimulan hormon (TSH) değeri ile subklinik formdan miksödeme kadar değişiklik gösteren bir tablodur. 34 yaşında, 70 kg, 160 cm boyunda ve 40. gebelik haftasında olan takipsiz hastanın hipotiroidi nedeniyle düzensiz Levotiroksin sodyum ® (Levotiron 0,1 , Abdi İbrahim/İstanbul) kullanım hikayesi mevcut. Yapılan laboratuar tetkiklerinde sT3: 2.49 pq/ml, sT4: 0.85 ng/ml iken TSH değeri 26.61 U/ml olarak yüksek bulundu (TSH: 0.27-4.20). Bu hastalarda anestezi duyarlılığı artmış olduğundan miyokard fonksiyonunda depresyon, hipoksik ve hiperkapneik solunum cevabında azalma, anormal baroreseptör fonksiyonu, plasma volümünde azalma ve karaciğer ilaç metabolizmasında bozulma görülebilir. Acil operasyonlar dışında cerrahi öncesi mutlaka ötiroid hale getirilmelidir. Pratik uygulamamızda, fetal distres nedeniyle acil operasyona alınan takipsiz hipotroidili gebede rejyonel anestezi uygulamamızı literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel

Anesthetic management in pregnancy with hypothyroidism

Öz:
Hypothyroidism is usually elevated thyroid-stimulating hormone (TSH) that is changed from subclinic to myxedema form. 34 years old pregnant woman who is 70 kg weight, 160 cm height and 40 weeks gestation. In her medical history hypothyroidism has been diagnosed for five years and has irregular Levotiroksin sodium using. The laboratory tests values fT3: 2.49 pg/ml, fT4: 0.85 ng/ml while the TSH 26.61 U/ml were found (TSH: 0.27 to 4.20). These patients have increased sensitivity to anesthetic depression of myocardial function, the respiratory response to hypoxic and hipercapneic reduction, abnormal baroreceptor function, reduction in plasma volume and hepatic drug metabolism may be impaired. Except for emergency operations should be euthyroid before surgery necessarily. In our practice, we aimed to report regional anesthesia management for untreated hypothyroid pregnant woman undergoing emergency surgery in the light of the literature.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Klein RZ, Haddow JE, Faix JD, Brown RS, Hermos RJ, Pulkkinen A, Mitchell ML. Prevalance of thyroid defiency in pregnant women. Clin Endocrinol (Oxf), 1991; 35: 41-46.
 • 2.Casey BM, Dashe JS, Wells CE, McIntire DD, Byrd W, Leveno KJ, Cunningham FG. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. Obstet Gynecol, 2005; 105: 239-245.
 • 3.Pop VJ, Kuijpens JL, van Baar AL, Verkerk G, van Son MM, de Vijlder JJ, Vulsma T, Wiersinga WM, Drexhage HA, Vader HL. Low maternal free thyroxine concentrations during early pregnacy are associated with impaired psychomotor development in infancy. Clin Endocrinol. (Oxf), 1999; 50: 149-155.
 • 4.Baldini IM, Vita A, Mauri MC, Amodei V, Carrisi M, Bravin S, Cantalamessa L. Psychopathological and cognitive features in subclinical hypothyroidism. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1997;21: 925-935.
 • 5.Graham GW, Unger BP, Coursin DB. Perioperative management of selected endocrine disorders. Int Anesthesiol Clin. 2000; 38;31-67.
 • 6.Stoelting RK, Dierdorf SF. Endocrin disease. In: Stoelting RK, Dierdorf SF, eds. Anesthesia and co- existing disease, 4th ed. New York: Churchill Livingstone, 2002: 395-440.
 • 7.Murkin JM. Anesthesia and hypothyroidism: a review of thyroxine physiology, pharmacology, and anesthetic implications. Anesth Analg. 1982;61: 371- 383.
 • 8.American College of Obstetrics and Gynecology. ACOG practice bulletin. Thyroid disease in pregnancy. Number 37, August 2002. American College of Obstetrics and Gynecology. Int J Gynaecol Obstet. 2002; 79:171-180.
 • 9.Lee HT, Levine M. Acute respiratory alkalosis associated with low minute ventilation in a patient with severe hypothyroidism. Can J Anaesth. 1999;46:185-189.
 • 10.Kelsaka E, Sarıhasan B, Barış S, Karakaya D. Primer hipotiroidizmli olguda anestezik yaklaşım. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 2004;32:230-233.
 • 11.Sollazzi L, Perilli V, Bradariolo S, Pelosi G. Anesthesiologic problems in hypothyroidism. Description of a clinical case. Minerva Anesthesiol., 1991;57:43-46.
 • 12.Mikail MS. Klinik Anesteziyoloji, 4. baskı, Güneş Kitapevleri, 2008;174-175.
 • 13.McCellan KJ, Spencer CM. Levobupivacaine. Drugs., 1998;56:355-362.
APA SIVACI R, DOĞAN BAKI E, YOLDAŞ M, BÜYÜKERKMEN E (2012). Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. , 47 - 50.
Chicago SIVACI Remziye,DOĞAN BAKI ELİF,YOLDAŞ Murat,BÜYÜKERKMEN Elif Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. (2012): 47 - 50.
MLA SIVACI Remziye,DOĞAN BAKI ELİF,YOLDAŞ Murat,BÜYÜKERKMEN Elif Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. , 2012, ss.47 - 50.
AMA SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. . 2012; 47 - 50.
Vancouver SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. . 2012; 47 - 50.
IEEE SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E "Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım." , ss.47 - 50, 2012.
ISNAD SIVACI, Remziye vd. "Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım". (2012), 47-50.
APA SIVACI R, DOĞAN BAKI E, YOLDAŞ M, BÜYÜKERKMEN E (2012). Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(1), 47 - 50.
Chicago SIVACI Remziye,DOĞAN BAKI ELİF,YOLDAŞ Murat,BÜYÜKERKMEN Elif Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.1 (2012): 47 - 50.
MLA SIVACI Remziye,DOĞAN BAKI ELİF,YOLDAŞ Murat,BÜYÜKERKMEN Elif Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2012, ss.47 - 50.
AMA SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 47 - 50.
Vancouver SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 47 - 50.
IEEE SIVACI R,DOĞAN BAKI E,YOLDAŞ M,BÜYÜKERKMEN E "Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.47 - 50, 2012.
ISNAD SIVACI, Remziye vd. "Hipotiroidili gebede anestezik yaklaşım". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/1 (2012), 47-50.