Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 63 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi

Öz:
Amaç: Travma, hayatın ilk dört dekatın da başta gelen ölüm nedenidir. Bütün travmaya bağlı ölümlerin %25inden göğüs travması sorumludur. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada acil servise başvuran göğüs travması olan 65 çocuk hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, travma nedeni, travma tipi, eşlik eden diğer travmalar, patolojik bulgular ve tedavi yöntem- leri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %61.54ü erkekti. Göğüs travmasına neden olan travma tiplerinden motorlu araç kazası %53.85 ile ilk sırayı ve yüksekten düşme %30.77 ile ikinci sırayı alıyordu. Hastaların %18.46'sında kosta kırığı tespit edildi. Göğüs travmasına eşlik eden diğer patolojilere baktığımızda abdominal yaralanmalar %66, iskelet travması %65, kafa travması %42 olarak gözlemlendi. Travmaya bağlı göğüs patolojileri incelendiğinde %73 ile akciğer kontüzyonu ilk sırayı, %36 ile pnömotoraks ikinci sırayı, %32 ile hemotoraks üçüncü sırayı almaktaydı. Hastaların %78'i konservatif yak- laşım ile tedavi edildi. Hastaların %20'sine tüp torakostomi uygulanmıştır. Mortalite oranı %9.23 idi. Sonuç: Çocuk hastalarda göğüs travması sonrası komplikas- yonlar konservatif olarak veya küçük cerrahi müdahalelerle kolayca tedavi edilebilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

The retrospective analysis of children with thoracic trauma in the emergency department

Öz:
Objective: Trauma is the first leading cause of death in the first four decades of life. Chest trauma is responsible for 25% of all deaths due to trauma. Materials and Methods: In this study, 65 children pre- sented to emergency room with chest trauma were retros- pectively analyzed. Age, gender, cause of trauma, trauma type, associated injuries, pathological findings and treat- ment methods were recorded. Results: 61.54% of the patients were male. Motor vehicle accident was the most common trauma type that causes to the thoracic trauma (53.85%) the second one was falls (30.77%). 18.46% of the patients had rib fracture. When we look at the other pathologies associated with chest trauma, abdominal injury was observed in 66% patients, skeletal trauma was 65%; head trauma was 42% of patients. The most common chest pathology was lung contusion (73%), the second was pneumothorax (36%), the third was hemo- thorax (32%). 78% of patients treated with conservative approach, tube toracostomy was applied 20% of the pa- tients. Mortality rate was 9.23%. Conclusion: Complications after thoracic trauma could be treated easily with conservative treatment or minor inva- sive procedures.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Turan C, Okur H, Bekercioğlu A, ve ark. Çocuklarda toraks travmaları. T Klin Pediatri. 1994;3:48-51.
 • 2.Al-Saigh A, Fazili FM, Allam AR. Chest trauma in children: A local experience. Ann Saudi Med. Mar-Apr 1999;19(2):106-9.
 • 3.O'Neill JA. Advances in the management of pediatric trauma. Am J Surg. Nov 2000;180(5):365-9.
 • 4.Meller JL, Little AG, Shermeta DW. Thoracic trauma in children. Pediatrics. Nov 1984;74(5):813-9.
 • 5.Balci AE, Kazez A, Eren S, ve ark. Blunt thoracic trauma in children: review of 137 cases. Eur J Cardiothorac Surg. Aug 2004;26(2):387-92.
 • 6.Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, ve ark. Chest trauma in children. Eur J Cardiothorac Surg. Jan 2002;21(1):57-9.
 • 7.Crankson SJ, Fischer JD, Al-Rabeeah AA, ve ark. Pediatric thoracic trauma. Saudi Med J. Feb 2001;22(2):117-20.
 • 8.Rielly JP, Brandt ML, Mattox KL, ve ark. Thoracic trauma in children. J Trauma. Mar 1993;34(3):329-31.
 • 9.Eichelberger M. Thoracic trauma. In: Ashcraft KW, Holder TM, eds. Pediatric Surgery. Philadelphia, London: WB Saunders; 1993:122-32.
 • 10.Nakayama DK, Ramenofsky ML, Rowe MI. Chest injuries in childhood. Ann Surg. Dec 1989;210(6):770- 5.
 • 11.Peclet MH, Newman KD, Eichelberger MR, ve ark. Thoracic trauma in children: an indicator of increased mortality. J Pediatr Surg. Sep 1990;25(9):961-965; discussion 965-6.
 • 12.Haller JA. Thoracic injuries. In: Welch KJ RJ, Ravitch MM, ed. Pediatric surgery. Chicago, London: Year Book Med Pub; 1986:143-54.
 • 13.Roggin KK, Breuer CK, Carr SR, ve ark. The unpredictable character of congenital cystic lung lesions. J Pediatr Surg. May 2000;35(5):801-5.
 • 14.Crombleholme TM, Coleman B, Hedrick H, ve ark. Cystic adenomatoid malformation volume ratio predicts outcome in prenatally diagnosed cystic adenomatoid malformation of the lung. J Pediatr Surg. Mar 2002;37(3):331-8.
 • 15.McLean SE, Pfeifer JD, Siegel MJ, ve ark. Congenital cystic adenomatoid malformation connected to an extralobar pulmonary sequestration in the contralateral chest: common origin? J Pediatr Surg. Aug 2004;39(8):e13-7.
APA ÇEVİK M, ÇAVUŞ U, BÜYÜKCAM F, Yılmaz M, afacan m, KESİM A, KÖROĞLU D, KARAKILIÇ M, SIRMALI M (2012). Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. , 63 - 68.
Chicago ÇEVİK Mahmut,ÇAVUŞ Umut Yücel,BÜYÜKCAM Fatih,Yılmaz Muhittin Serkan,afacan mustafa ahmet,KESİM Ahmet,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. (2012): 63 - 68.
MLA ÇEVİK Mahmut,ÇAVUŞ Umut Yücel,BÜYÜKCAM Fatih,Yılmaz Muhittin Serkan,afacan mustafa ahmet,KESİM Ahmet,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. , 2012, ss.63 - 68.
AMA ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. . 2012; 63 - 68.
Vancouver ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. . 2012; 63 - 68.
IEEE ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M "Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi." , ss.63 - 68, 2012.
ISNAD ÇEVİK, Mahmut vd. "Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi". (2012), 63-68.
APA ÇEVİK M, ÇAVUŞ U, BÜYÜKCAM F, Yılmaz M, afacan m, KESİM A, KÖROĞLU D, KARAKILIÇ M, SIRMALI M (2012). Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(2), 63 - 68.
Chicago ÇEVİK Mahmut,ÇAVUŞ Umut Yücel,BÜYÜKCAM Fatih,Yılmaz Muhittin Serkan,afacan mustafa ahmet,KESİM Ahmet,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.2 (2012): 63 - 68.
MLA ÇEVİK Mahmut,ÇAVUŞ Umut Yücel,BÜYÜKCAM Fatih,Yılmaz Muhittin Serkan,afacan mustafa ahmet,KESİM Ahmet,KÖROĞLU Derya Balcı,KARAKILIÇ Muhammed Evvah,SIRMALI Mehmet Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.2, 2012, ss.63 - 68.
AMA ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(2): 63 - 68.
Vancouver ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(2): 63 - 68.
IEEE ÇEVİK M,ÇAVUŞ U,BÜYÜKCAM F,Yılmaz M,afacan m,KESİM A,KÖROĞLU D,KARAKILIÇ M,SIRMALI M "Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.63 - 68, 2012.
ISNAD ÇEVİK, Mahmut vd. "Acil serviste göğüs travmalı çocuk hastaların geriye dönük incelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/2 (2012), 63-68.