Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 121 - 124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa

Öz:
Hasan Mazhar Paşa Türkiyede modern anatominin kurul-masında söz sahibi olan kişidir. O ve bir grup arkadaşı ilebirlikte ülkemizde Türkçe tıp eğitimini başlattılar. MazharPaşa birçok tıp teriminin Türkçe karşılıklarını bulup yerleştirilmesinde, özellikle anatomi terimlerinin birçoğunun bulunup kullanılmasında önemli bir hizmet verdi. Aynı zamandayüzlerce doktor yetiştirdi. Bunlar arasında Prof. Dr. F. NafizUzluk ve Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren de bulunmaktadır. ZekiZeren Onun için Erdem ve fazilet sahibi 41 yıl öğretimüyeliği yapmış hocaların hocasıdır. der.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

One of the founders of modern anatomy in Turkey Hasan Mazhar Pasha

Öz:
Hasan Mazhar Pasha was one of the leading anatomists who helped to establish the foundation of modern anatomy in Turkey. He and his colleagues promoted use of Turkish language in medical education. He contributed greatly to translation of foreign language medical terms into Turkish, especially many anatomical terms were translated by him. He contributed to the education of many doctors among whom are Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk and Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren. Dr. Zeki Zeren affectionately calls him Mostvirtuous, professor of professors, having an academic career of 41 years .
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Küçükkurt İ, Uyan M. Afyonkarahisar Kütüğü. Cilt 2, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 35, Afyon, 2001.
 • 2.Atabek Ö.F. Afyon Vilayeti Tarihçesi, 1926: 238.
 • 3.Uzluk FN. Türk Tıbbiyesinin 747 nci Kuruluş Yıldö- nümü Dolayısıyla, Türkiye’de Anatomi Öğretiminin Gelişmesi ve Teşhirci Mazhar Paşa. Ankara Üniversite- si Tıp Fakültesi Dergisi. 1953: 3-11.
 • 4.Kahya E. Fransa’da İhtisas Yapmış olan Türk Hekim- lerimizden Bazıları. Cumhuriyetin 60. Yılı Armağanı (D.T.C.F), Ankara, 1987:245-62.
 • 5.Şehsüvaroğlu B.N. Bizde Anatomi Öğretimine Dair. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 1952; 15 (1): 381-8.
 • 6.Erimoğlu C. Dünya’da ve Türkiye’de Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi, Anatomi. Cerrahpaşa Tıp Fakülte- si Vakfı Yayınları. 1988; 4: 26-31.
 • 7.Ulucam E, Gökçe N, Mesut R. Turkish Anatomy Education From The Foundation of the First Modern Medical School to Today. 7. National Congress on the History of Medicine, 2002.
 • 8.Elçioğlu Ö. Osmanlı İmparatorluğu’nda Anatomi Öğretimi. Dirim. 1990; 56: 179-84.
 • 9.Mesut R. Osmanlı Döneminde Türk Anatomi Bilimi ve Anatomi Öğretimi. Morfoloji Dergisi. 1999; 7(2): 11-4.
 • 10.Ünver AS. Teşrihçi Mazhar Paşa Hocamız Elli Ya- şında. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1971; 2: 115-7.
 • 11.Mazhar H. İlmi Teşrih-i Topografi. 1908.
APA TURAMANLAR O, ÖZEN O, AKÇER S, TOKTAŞ M (2012). Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. , 121 - 124.
Chicago TURAMANLAR Ozan,ÖZEN Oğuz Aslan,AKÇER Sezer,TOKTAŞ Muhsin Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. (2012): 121 - 124.
MLA TURAMANLAR Ozan,ÖZEN Oğuz Aslan,AKÇER Sezer,TOKTAŞ Muhsin Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. , 2012, ss.121 - 124.
AMA TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. . 2012; 121 - 124.
Vancouver TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. . 2012; 121 - 124.
IEEE TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M "Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa." , ss.121 - 124, 2012.
ISNAD TURAMANLAR, Ozan vd. "Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa". (2012), 121-124.
APA TURAMANLAR O, ÖZEN O, AKÇER S, TOKTAŞ M (2012). Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(2), 121 - 124.
Chicago TURAMANLAR Ozan,ÖZEN Oğuz Aslan,AKÇER Sezer,TOKTAŞ Muhsin Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.2 (2012): 121 - 124.
MLA TURAMANLAR Ozan,ÖZEN Oğuz Aslan,AKÇER Sezer,TOKTAŞ Muhsin Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.2, 2012, ss.121 - 124.
AMA TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(2): 121 - 124.
Vancouver TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(2): 121 - 124.
IEEE TURAMANLAR O,ÖZEN O,AKÇER S,TOKTAŞ M "Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.121 - 124, 2012.
ISNAD TURAMANLAR, Ozan vd. "Modern anatominin kurucularından Hasan Mazhar Paşa". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/2 (2012), 121-124.