Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 153 - 159 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Göz travması şikayeti ile başvuran çocuk hastalara ait epidemiyolojik ve klinik özellikleri araştırmak. Gereç ve Yöntem: Ocak 2005- Eylül 2011 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Göz hastalıkları Kliniğine göz yaralanması nedeniyle başvuran 16 yaş altındaki 116 çocuk hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm hasta- ların cinsiyet, yaş, travmadan etkilenen göz, travma nedeni, travma yeri, hastalığın tanısı, travmadan etkilenen göz dokusu ve travma öncesi ve tedavi sonrası görme keskinliği değerleri kaydedildi. Veriler SPSS 17.0 programına girilerek istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Hastaların 92si (%79.3) erkek, 24ü (%24.7) kızdı. Yaş ortalaması 9.2±4.7 yıldı. Travma %46.6 sağ, %53.4 sol gözü etkilemekteydi. Travma nedenleri arasında ilk sırayı %19 oranla oyuncak yaralanmaları almaktaydı. Travmaya maruz kalınan yer %49.1 oyun alanı, %24.1 ev, %18.1 cad- de-sokak, %6.9 okuldu. Travma sonucu oluşan en sık göz patolojileri korneal perforasyon (%19.7), skleral perforasyon (%13.9), travmatik katarakt (%12.8), sklerokorneal perforasyon (%12.8) ve korneal defektti (%11.6). Kornea (%43) travma sonucu en sık etkilenen göz dokusuydu. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası görme keskinli- ği düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mev- cuttu (p<0.001). Tartışma: Çocuklarda göz yaralanmaları ciddi görme kaybı- na ve buna bağlı morbiditeye neden olmaktadır. Oyun alanı ve ev kazalarının önlenmesi amacıyla koruyucu hekimlik çercevesinde göz travmalarının potansiyel risklerinin ailele- re anlatılması gereklidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Göz Hastalıkları Pediatri

Epidemiologic evaluation of childhood ocular trauma

Öz:
Introduction: To evaluate the epidemiological and clinical features of pediatric patients with eye trauma. Material and Method: The records of 116 pediatric patients aged under 16 years with eye trauma between january 2005 and september 2011 years were retrospectively screened in Afyon Kocatepe University Department of Ophthalmology. Age, gender, laterality, localization of trauma, ocular tissue effected by trauma, , causative material, ocular pathologies, cause of injury, initial and final visual acuity were recorded. Data were statistically evaluated with SPSS version 17.0. Results: Of 116 patients, 92 (%79.3) were boys and 24 (%24.7) were girls. The mean age was 9.2±4.7 years. The right eye was affected in %46.6, left eye in %53.4 of cases. Game accidents (%19) were most common causes in all cases. The place of trauma was detected as %49.1 in playground, %24.1 in home, %18.1 in street, %6.9 in school. The most common ocular pathologies were corneal perforation (%19.7), scleral perforation (%13.9), traumatic cataract (%12.8), sclerocorneal perforation (%12.8) and other corneal patologies (%11.6). Cornea was the most common affected eye tissue. There was statistically significant difference between initial and final visual acuity (p<0.001). Discussion: Eye trauma can lead to decrease in visual acuity and morbidity in pediatric patients. For prevention of playground and house accidents, the potential risks of eye trauma should be explained to parents as a part of preventive medicine.
Anahtar Kelime:

Konular: Göz Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KÜSBECİ T, YİĞİT T, DEMİRHAN E, ÇATAL Ç, TEZCAN S (2012). Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. , 153 - 159.
Chicago KÜSBECİ Tuncay,YİĞİT Tayfun,DEMİRHAN Elif,ÇATAL Çağkan,TEZCAN Seyhan Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. (2012): 153 - 159.
MLA KÜSBECİ Tuncay,YİĞİT Tayfun,DEMİRHAN Elif,ÇATAL Çağkan,TEZCAN Seyhan Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. , 2012, ss.153 - 159.
AMA KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. . 2012; 153 - 159.
Vancouver KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. . 2012; 153 - 159.
IEEE KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S "Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi." , ss.153 - 159, 2012.
ISNAD KÜSBECİ, Tuncay vd. "Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi". (2012), 153-159.
APA KÜSBECİ T, YİĞİT T, DEMİRHAN E, ÇATAL Ç, TEZCAN S (2012). Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13(3), 153 - 159.
Chicago KÜSBECİ Tuncay,YİĞİT Tayfun,DEMİRHAN Elif,ÇATAL Çağkan,TEZCAN Seyhan Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13, no.3 (2012): 153 - 159.
MLA KÜSBECİ Tuncay,YİĞİT Tayfun,DEMİRHAN Elif,ÇATAL Çağkan,TEZCAN Seyhan Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.13, no.3, 2012, ss.153 - 159.
AMA KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(3): 153 - 159.
Vancouver KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2012; 13(3): 153 - 159.
IEEE KÜSBECİ T,YİĞİT T,DEMİRHAN E,ÇATAL Ç,TEZCAN S "Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 13, ss.153 - 159, 2012.
ISNAD KÜSBECİ, Tuncay vd. "Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 13/3 (2012), 153-159.