Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 48 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada özürlü sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergen olgularda psikiyatrik tanı dağılımını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında Hastanemiz Sağlık Kurulu'na başvuran 0- 18 yaş arası 1112 çocuk ve ergenin dosya verileri retrospek- tif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Olguların % 32,2si (358) kız, % 67,8i (754) erkek- ti. Yaş ortalaması 8,55±4,1 yıl olarak saptandı. Olguların % 68,6sının (763) 6-18 yaş aralığında, % 31,4ünün ise (349) 0- 6 yaş aralığında olduğu belirlendi. En sık başvuru nedenleri özel eğitim raporu almak (% 81,8), evde bakım ücreti (% 7,1) ve maaş almak (% 5,2) olarak tespit edildi. Olgularda en sık saptanan psikiyatrik tanılar 0-6 yaş aralığında gelişimsel gerilikler (% 61,1) ve yaygın gelişimsel bozukluklar (% 15) iken, 6-18 yaş aralığında ise zeka gerilikleri (% 61,9) ve özel öğrenme güçlüğü (% 2,8) idi. Sonuç: Özürlü sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergenlerle ilgili verilerin belirlenmesi hem çocuk psikiyatri pratiğinde bu olgulara yaklaşıma ışık tutacaktır, hem de özürlülerle ilgili planlama yapılmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Pediatri Psikoloji Psikiyatri

Assessment of disabled child health council reports

Öz:
Objective: In this study, it is aimed to identify psychopathology in children and adolescents who apply to health council. Material and Methods: Chart reviews of 0-18 aged 1112 children and adolescents who applied to health council of our Hospital between September 2011 and September 2012 were analysed retrospectively. Results: Of the 1112 cases evaluated, 32,2 % (358) were female and 67,8 % (754) were male. The mean age was 8,55±4,1. 68.6 % (763) of the cases were in the range of 6- 18 years of age, 31.4 % (349) of the cases were in the range of 0-6 years of age. The most common application reasons were asking for special education reports (81,8 %), homecare-payment (7,1 %) and salary (5,2 %). The most common diagnoses were developmental delay (61,1 %) and pervasive developmental disorders (15 %) in the range of 0- 6 years of age, and mental retardation (61,9 %), learning disorders (2,8 %) in the range of 6-18 years of age. Conclusion: Data obtained from these commissions would shed light over the approach to these cases in child psychiatry practice and also would contribute regulations for the disabled.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Pediatri Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Sahin N, Altun H, KARA B (2014). Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. , 48 - 53.
Chicago Sahin Nilfer,Altun Hatice,KARA Bilge Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. (2014): 48 - 53.
MLA Sahin Nilfer,Altun Hatice,KARA Bilge Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. , 2014, ss.48 - 53.
AMA Sahin N,Altun H,KARA B Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. . 2014; 48 - 53.
Vancouver Sahin N,Altun H,KARA B Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. . 2014; 48 - 53.
IEEE Sahin N,Altun H,KARA B "Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi." , ss.48 - 53, 2014.
ISNAD Sahin, Nilfer vd. "Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi". (2014), 48-53.
APA Sahin N, Altun H, KARA B (2014). Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15(1), 48 - 53.
Chicago Sahin Nilfer,Altun Hatice,KARA Bilge Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15, no.1 (2014): 48 - 53.
MLA Sahin Nilfer,Altun Hatice,KARA Bilge Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.48 - 53.
AMA Sahin N,Altun H,KARA B Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 48 - 53.
Vancouver Sahin N,Altun H,KARA B Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 48 - 53.
IEEE Sahin N,Altun H,KARA B "Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 15, ss.48 - 53, 2014.
ISNAD Sahin, Nilfer vd. "Özürlü çocuk sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 15/1 (2014), 48-53.