Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme

Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 165 Sayfa Aralığı: 241 - 258 Metin Dili: Türkçe

Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme

Öz:
Beşeri sermaye kısaca emeğin sahip olduğu nitelikleri ifade etmektedir. Beşeri sermaye kavramı, ekonomik kalkınmanın önemli unsurlarından biri olarak özellikle 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış ve sonrasında bilgi ve teknoloji yoğun üretimin hız kazanmasıyla birlikte büyüme ve kalkınma sürecindeki önemi de artmıştır. Günümüz iktisat literatüründe beşeri sermaye olgusu, büyüme modellerinde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmanın amacı beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 27 AB ülkesi için 2012 verilerini kullanarak yatay-kesit analiz yöntemi ile test etmektir. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre beşeri sermayenin, ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Relationship between human capital and economic growth: An evaluation on EU countries with cross-sectional analysis

Öz:
Human capital briefly refers to the qualities of labor. The concept of human capital emerged as one of the important aspects of economic development in 1960s and then its importance on the process of growth and development increased upon the acceleration of knowledge-intensive and technology- intensive production. In the modern economic literature, the concept of human capital has an important role in growth models. The purpose of this paper is to test the impact of human capital on economic growth for 27 EU countries by using 2012 data and cross-sectional analysis method. According to empirical results of the study, is has been found that human capital has statistically significant and positive impact on economic growth.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KOÇ A (2013). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. , 241 - 258.
Chicago KOÇ Aylin Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. (2013): 241 - 258.
MLA KOÇ Aylin Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. , 2013, ss.241 - 258.
AMA KOÇ A Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. . 2013; 241 - 258.
Vancouver KOÇ A Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. . 2013; 241 - 258.
IEEE KOÇ A "Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme." , ss.241 - 258, 2013.
ISNAD KOÇ, Aylin. "Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme". (2013), 241-258.
APA KOÇ A (2013). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi, 0(165), 241 - 258.
Chicago KOÇ Aylin Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi 0, no.165 (2013): 241 - 258.
MLA KOÇ Aylin Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi, vol.0, no.165, 2013, ss.241 - 258.
AMA KOÇ A Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi. 2013; 0(165): 241 - 258.
Vancouver KOÇ A Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi. 2013; 0(165): 241 - 258.
IEEE KOÇ A "Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme." Maliye Dergisi, 0, ss.241 - 258, 2013.
ISNAD KOÇ, Aylin. "Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yatay kesit analizi ile AB Ülkeleri üzerine bir değerlendirme". Maliye Dergisi 165 (2013), 241-258.