Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 171 Sayfa Aralığı: 230 - 243 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı

Öz:
Bu çalışmada, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar projesine dahil olan Türkiye ve 23 Avrupa ülkesinin bulguları incelenerek, çocukların ve ebeveynlerinin İnternet kullanımları, çocukların İnternet’teki faaliyetleri, karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin çocuklarının İnternet yaşantıları ile ilgili farkındalıkları raporlanmıştır. Veriler 9–16 yaş arası İnternet kullanan Avrupa çapında 23 ülkeden yaklaşık 23.000 ve Türkiye’den 1018 çocuk ve bir ebeveyni ile yapılan görüşmelerden edinilmiştir. Sonuçlar, çocukların büyük bölümünün İnternet kullanım becerilerinin yeterli olmadığını ve birçok çevrimiçi risklere maruz kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’deki ebeveynlerin İnternet kullanım oranının oldukça düşük olduğu ve çocuklarını İnternet risklerinden uzak tutmayı sağlayacak yeterli bilgiye sahip olmadıkları varılan sonuçlar arasındadır. Çalışmanın tartışma bölümünde, çocukları muhtemel çevrimiçi risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla aile, okul, politika geliştiriciler ve İnternet servis sağlayıcıların alabileceği önlemlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim

Internet habits and safe internet use of children in Turkey and Europe

Öz:
In this study, Internet use and activities of children and parents, the risks they encountered, and parental awareness related children’s Internet activities were reported by examining the findings based on 23 European countries and Turkey data of EU Kids Online project. In the study, the data were obtained via interviewing of 23.000 of 23 European countries’ and 1018 Turkish Internet-user children who were ages between 9 and 16 and one of their parents. The results showed that the majority of children’s Internet skills were not adequate and they were exposed to many online risks. Besides, the fact that parents’ Internet use rates were very low and they did not have enough knowledge to save their children from the Internet risks. To raise awareness of children about potential online risks, some precautions that families, school, policy makers and the Internet service providers might take were suggested in the discussion part of the study.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut, Y., Şahin, Y. L. & Erişti, B. (2010). Cyberbullying Victimization Among Turkish Online Social Utility Members. Educational Technology & Society, 13 (4), 192–201.
 • Aksüt, M. & Batur, Z. (2007). İnternet Perspektifi’nde Ergenlerin Sosyalleşme Ve İletişim Kurma Süreci. Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • ASAGEM - T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (2008). İnternet Kullanımı ve Aile. Dizgi Baskı, Ankara.
 • Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., Kaşıkcı, D. N., Cankar, I. & Bayzan, S. (2011). The Use Of Social Networks Among Children in Turkey, paper presented in EU Kids Online II Final Conference, London, UK, 22-23 September, 2011.
 • Dilmaç, B. & Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary School Students. International Journal of Social Sciences, 5(3), 185-188.
 • Erdur-Baker, Ö. & Kavşut, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: Siber Zorbalık. Eurasian Journal of Educational Reserach, 27, 31-42.
 • Eu Kids Online (2010). Questionnaires for children and parents. Alıntı http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009- 11)/Survey/Master%20questionnaires.aspx
 • EuKidsOnline METU, (2011). EuKids Online Projesi, Türkiye Araştırma Grubu, ODTÜ. Alıntı http://eukidsonline.metu.edu.tr/
 • EuKidsOnline METU, (2011). EuKids Online Projesi Ekibi, Türkiye Araştırma Grubu, ODTÜ. Alıntı http://eukidsonline.metu.edu.tr/node/11
 • Fisher, R.J. (1993). Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning, Journal of Consumer Research, 20(2), 303-315.
 • Haddon, L. & Ponte, C. (2010). A pan-European study on children’s online experiences: contributions from cognitive testing. International Association for Mass Communication Research, Braga, Portugal.
 • Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Olafsson, K. (2009). Comparing children’s online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online. LSE, London: EU Kids Online (2nd edition).
 • Hinduja, S. & Patchin J. W. (2008). Personal information of adolescents on the internet: A quantitative content analysis of Myspace. Journal of Adolescence, 31, 125-146.
 • Livingstone, S & Haddon, L (2009). EU Kids Online: Final report. LSE, London: UK, EU Kids Online.
 • Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). EU Kids Online final report: LSE, London, UK: LSE.
 • Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008) Parental mediation and children's Internet use. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 52(4), 581-599.
 • Nathanson, A. I. (2004). Factual and evaluative approaches to modifying children's responses to violent television. Journal of Communication, 54(2), 321—335.
 • Ogan, C., Karakuş, T., Kurşun, E., Çağıltay, K. & Kaşıkcı, D.N. (2012). Lessons Learned from Cognitive Interviewing and Responses to Survey Questions in the EU Kids Online Study, In
 • Livingstone, S., Haddon, L. & Görzig, A. (Eds). _____Children, risk, and safety on the internet> (pp.) UK: The Policy Press.
 • Ogan, C., Karakus, T. & Kursun, E. (2012). Methodological issues in a survey of children’s online risk-taking and other behaviours in Europe. Journal of Children and Media, Özel Basım
 • Orhan, F. & Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim öğrencilerinin İnternet kullanımları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 107-116.
 • Rosen, L.D., Cheever, N.A. & Carrier, L.M. (2008). The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent MySpace behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 459–471
 • TİK (Türkiye İnternet Kurumu) (2011). Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Raporu. Alıntı http://www.btk.gov.tr/Etkinlikler/Ulusal_Etkinlikler/calistay/2011/dokumanlar/cspaar.pdf
 • Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö. & Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from diffrent school types. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 643-648.
 • Topçu Ç. ve Erdur-Baker, Ö. (2007). Geleneksel Akran Zorbalığının, Siber Sorbalığın ve Bu İki Tip Zorbalık Türü Arasındaki İlişkinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 456-461, Tokat
 • TÜİK (2010). 2010 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. Ankara: TÜİK. Alıntı http://www.tuik.gov.tr/ZipGetir.do?id=6308&class=onceki
 • TÜİK (2013). 2013 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları. Ankara: TÜİK. Alıntı http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
 • Van den Heuvel, A., van den Eijnden, R. J. J. M., van Rooij, A. J., & van de Mheen, D. (2012). Meeting online contacts in real life among adolescents: The predictive role of psychosocial wellbeing and internet-specific parenting. Computers in Human Behavior, 28(2), 465-472.
 • Ybarr, M.L. (2004) Linkages between depressive symptomatology and Internet harassment among young regular Internet users. CyberPsychology and Behavior, 7(2), 247–57.
 • Youn, S. (2005). Teenagers’ Perceptions of Online Privacy and Coping Behaviors: A Risk-Benefit Appraisal Approach, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49(1), pp. 86-110.
 • Young, K.S. (1998). Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet addiction and a winning strategy for recovery, John Wiley, New York (1998)
APA KASIKCI D, cagiltay k, KARAKUŞ YILMAZ T, Kurşun E, OGAN C (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. , 230 - 243.
Chicago KASIKCI DUYGU NAZIRE,cagiltay kursat,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,Kurşun Engin,OGAN Christine Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. (2014): 230 - 243.
MLA KASIKCI DUYGU NAZIRE,cagiltay kursat,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,Kurşun Engin,OGAN Christine Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. , 2014, ss.230 - 243.
AMA KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. . 2014; 230 - 243.
Vancouver KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. . 2014; 230 - 243.
IEEE KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C "Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı." , ss.230 - 243, 2014.
ISNAD KASIKCI, DUYGU NAZIRE vd. "Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı". (2014), 230-243.
APA KASIKCI D, cagiltay k, KARAKUŞ YILMAZ T, Kurşun E, OGAN C (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230 - 243.
Chicago KASIKCI DUYGU NAZIRE,cagiltay kursat,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,Kurşun Engin,OGAN Christine Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim 39, no.171 (2014): 230 - 243.
MLA KASIKCI DUYGU NAZIRE,cagiltay kursat,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,Kurşun Engin,OGAN Christine Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, vol.39, no.171, 2014, ss.230 - 243.
AMA KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(171): 230 - 243.
Vancouver KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(171): 230 - 243.
IEEE KASIKCI D,cagiltay k,KARAKUŞ YILMAZ T,Kurşun E,OGAN C "Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı." Eğitim ve Bilim, 39, ss.230 - 243, 2014.
ISNAD KASIKCI, DUYGU NAZIRE vd. "Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı". Eğitim ve Bilim 39/171 (2014), 230-243.