Yıl: 2013 Cilt: 24 Sayı: 86 Sayfa Aralığı: 53 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi

Öz:
Çalışmada 2006-2011 yılları arasındaki Türkiye'deki mevduat bankalarının verileri kullanılarak iki aşamalı Veri Zarflama Pencere Analizi (VZPA) ile performansları değerlendirilmektedir. Büyüklüklerine göre dört grupta incelenen bankaların hem gruplar arası hem de grup içi etkinlik değerleri karşılaştırılmaktadır. Sonuçlara göre, büyük ve orta ölçekli bankaların birinci ve ikinci aşama değerlerinin yüksek; küçük ve mikro ölçekli bankaların değerlerinin ise düşük olduğu; büyük ölçekli bankaların birinci aşama değerlerinin, küçük ölçekli bankaların ikinci aşama değerlerinin; mikro ölçekli bankaların ise hem birinci hem ikinci aşama değerlerinin yıllar itibarıyla arttığı gözlemlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Finans

Assessment of the performance of turkish deposit banks by dea window analysis

Öz:
In this study, the performance of Turkish deposit banks is assessed by a two-stage data envelopment window analysis (DEWA), using their data pertaining to years 2006 to 2011. Analyzed in four groups according to the size, the banks are compared in terms of their intra-group and inter-group efficiency scores. The results suggest that while large and medium-scale banks have higher efficiency scores at both stages, small and micro-scale banks have lower efficiency scores. Furthermore, large-scale banks' first stage efficiency scores, small-scale banks second stage efficiency scores and micro-scale banks both first and second stage efficiency scores have increased over the years.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aslan, Ö. ve Küçükaksoy İ. (2006). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Ekonometri ve İstatistik, 4, 25-38.
 • Asmild, M., Paradi, J.C., Aggarwall, V. ve Schaffnit, C. (2004).. Combining DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in a Study of the Canadian Banking Industry. Journal of Productivity Analysis, 21, 67-89.
 • Atan, M. ve Çatalbaş, G.K. (2005). Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi. İktisat-İşletme Finans, 233, 49-62.
 • BDDK. (2013). Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Aralık 2012, 15 Ağustos 2013 tarihinde http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/11707aralik_2012_yeni_basin_duyurusu.pdf adresinden erişildi.
 • BDDK. (2012) Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, 15 Ağustos 2013 tarihinde http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/10862tbs_genel_gorunum_mart2012.pdf adresinden erişildi.
 • BDDK.(2011)Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler 15 Ağustos 2013 tarihinde http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/11085byg adresinden adresinden erişildi.
 • Charnes, A., Cooper, William.W. ve Rhodes, E., (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444
 • Coşkun, Y.S. ve Balatan, Z. (2009). Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi. 12. İktisat Öğrencileri Kongresi, İzmir.
 • Çolak, Ö.F. ve Altan, Ş. (2002). Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye'deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama. İşletme ve Finans, 196, 45- 55.
 • Çukur, S. (2005). Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi. İktisat-İşletme Finans, 233, 17-27.
 • Güngör, B. ve Yılmaz, Ö. (2008). Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye İçin Bir VAR Modeli. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1),173-193.
 • Kaya, Y.T. ve Doğan, E. (2005). Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ARD Çalışma Raporları, 2005/10.
 • Kisielewska, M. Guzowska M., Nellis, J.G. ve Zarzecki D. (2005). Polish Banking İndustry Efficiency: DEA Window Analysis Approach. International Journal of Banking and Finance, 3(1),15-31.
 • Manandhar, R. ve Tang, J.C.S. (2002). The Evaluation of Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis A Framework. Journal of High Technology Management Research, 13:1-17.
 • Paradi, J.C. ve Schaffnit, C. (2004). Commercial Branch Performance Evaluation and Results Communication in A Canadian Bank—A DEA Application. European Journal of Operational Research, 156, 719-735.
 • Paradi, J.C., Rouatt, S. ve Zhu, H. (2011). Two-Stage Evaluation of Bank Branch Efficiency Using Data Envelopment Analysis. Omega, 39, 99-109.
 • Sevimeser, N. C. (2005) Yabancı Bankaların Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Faaliyetleri ve Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Sherman, H.D. ve Zhu, J. (2009). Case Study: Improving Branch Profitability and Service with Data Envelopment Analysis. Bank Accounting & Finance, 22(3), 15-24.
 • Tomova, M.. (2005). Efficiency of European Banking- Inequality and Integration, 15 Ağustos 2013 tarihinde http://repec.org/mmfc05/paper89.pdf.adresinden erişildi.
 • Yavas, B. ve Fisher, D. (2005). Performance Evaluaticn of Commercial Bank Branches Using Data Envelopment Analysis. Journal of Business and Management. 11(2), 8
APA KAHVECİ E, CELEN Y, EKŞİ İ (2013). Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. , 53 - 66.
Chicago KAHVECİ Eyüp,CELEN Yakup,EKŞİ İbrahim Halil Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. (2013): 53 - 66.
MLA KAHVECİ Eyüp,CELEN Yakup,EKŞİ İbrahim Halil Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. , 2013, ss.53 - 66.
AMA KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. . 2013; 53 - 66.
Vancouver KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. . 2013; 53 - 66.
IEEE KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ "Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi." , ss.53 - 66, 2013.
ISNAD KAHVECİ, Eyüp vd. "Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi". (2013), 53-66.
APA KAHVECİ E, CELEN Y, EKŞİ İ (2013). Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar, 24(86), 53 - 66.
Chicago KAHVECİ Eyüp,CELEN Yakup,EKŞİ İbrahim Halil Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar 24, no.86 (2013): 53 - 66.
MLA KAHVECİ Eyüp,CELEN Yakup,EKŞİ İbrahim Halil Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar, vol.24, no.86, 2013, ss.53 - 66.
AMA KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar. 2013; 24(86): 53 - 66.
Vancouver KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi. Bankacılar. 2013; 24(86): 53 - 66.
IEEE KAHVECİ E,CELEN Y,EKŞİ İ "Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi." Bankacılar, 24, ss.53 - 66, 2013.
ISNAD KAHVECİ, Eyüp vd. "Türk mevduat bankalarının performansının VZA pencere analizi ile belirlenmesi". Bankacılar 24/86 (2013), 53-66.