Yıl: 2013 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 27 - 35 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Malatya il merkezinde yaşayan 18-69 yaş arası bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalanslarını ve ilişkili faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Otuz küme örnekleme yöntemi ile Malatya il merkezindeki sağlık ocaklarına bağlı otuz sağlık evi bölgesi sistematik örnekleme ile seçildi ve her bir kümeden 20 birey alınarak araştırmaya 600 birey alındı. Veriler 1 Haziran-1 Eylül 2006 tarihleri arasında toplandı. Analizlerde ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma kapsamına girenlerin %56.2’si kadın, %43.8’i ise erkekti, yaş ortalaması 38.5±0.5 yıl idi. Araştırma kap- samına giren kadınların %13.6’sı, erkeklerin ise %2.3’ü ilkokul mezunu değildi. Araştırma kapsamına girenlerde hayat boyu bel, boyun ve sırt ağrısı prevalansları sırasıyla %86.3, %79.3 ve %59.5 idi. Bel, boyun ve sırt ağrısı nokta prevalansları sırasıyla %18.3, %12.0, %3.0 saptandı. Cinsiyet, yaş ve psikolojik sorunların hayat boyu ağrı prevalansları ile primer ilişkili faktörler ol- duğu; cinsiyet, psikolojik sorunlar ve beden kitle indeksinin nokta ağrı prevalansları ile primer ilişkili faktörler olduğu görüldü. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre kas-iskelet sistemi hastalıklarının göstergesi olan boyun, sırt ve bel ağrıları Malatya il merkezinde yaygındır. Konu ile ilgili olarak sağlık personeline hizmet içi eğitim verilmelidir. Ağrıların tanınması, önlenmesi ve bildirimi ile ilgili yöntemler geliştirilmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri

he lifetime and point prevalence of neck, upper back and low back pain of the people living in central Malatya with influencing factors

Öz:
Objectives: To determine the lifetime and point prevalence of neck, upper back and low back pain of people living in central Malatya with influencing factors. Methods: This research study is a cross-sectional interview survey. Thirty health house spots tied to the health clinics in the city center were chosen as thirty sets with the method of sampling and 600 people by taking 20 people from each set were included in the research. The data were collected between the 1st of June and the 1st of September. The association between pain prevalence and socio-demographic, health and behavior related characteristics were evaluated. Chi-square and backward stepwise logistic regression tests were used in the analyses. Results: Of the participants, 56.2% were women, 46.8% were men, and the mean age was 38.5±0.5 years. The lifetime neck, upper back and low back prevalence were 79.3%, 59.5% and 86.3%, respectively. The point prevalence of neck, upper back and low back were 12.0%, 3.0% and 18.3%, in that order. Gender, age, and psychological problems were determined to be the main predictors of life time pain prevalence. For point pain prevalences, the main predictors were gender, psychological problems and body mass index. Conclusion: Both lifetime and point pain prevalence showed that musculoskeletal disorders symptoms were common in the central Malatya region. In-service training of health personnel on the subject, assessment, notification, and prevention methods should be developed.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA özdemir f, KARAOĞLU L, ÖZFIRAT Ö (2013). Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. , 27 - 35.
Chicago özdemir filiz,KARAOĞLU LEYLA,ÖZFIRAT Özlem Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. (2013): 27 - 35.
MLA özdemir filiz,KARAOĞLU LEYLA,ÖZFIRAT Özlem Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. , 2013, ss.27 - 35.
AMA özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. . 2013; 27 - 35.
Vancouver özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. . 2013; 27 - 35.
IEEE özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö "Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler." , ss.27 - 35, 2013.
ISNAD özdemir, filiz vd. "Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler". (2013), 27-35.
APA özdemir f, KARAOĞLU L, ÖZFIRAT Ö (2013). Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. Ağrı, 25(1), 27 - 35.
Chicago özdemir filiz,KARAOĞLU LEYLA,ÖZFIRAT Özlem Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. Ağrı 25, no.1 (2013): 27 - 35.
MLA özdemir filiz,KARAOĞLU LEYLA,ÖZFIRAT Özlem Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. Ağrı, vol.25, no.1, 2013, ss.27 - 35.
AMA özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. Ağrı. 2013; 25(1): 27 - 35.
Vancouver özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler. Ağrı. 2013; 25(1): 27 - 35.
IEEE özdemir f,KARAOĞLU L,ÖZFIRAT Ö "Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler." Ağrı, 25, ss.27 - 35, 2013.
ISNAD özdemir, filiz vd. "Malatya il merkezinde yaşayan bireylerde boyun, sırt ve bel ağrısı prevalansları ve etkileyen faktörler". Ağrı 25/1 (2013), 27-35.