Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?

Yıl: 2013 Cilt: 61 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 320 - 326 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?

Öz:
Giriş: Etkili tedavi rejimleriyle mortalitesi tüm dünyada azalmış olsa da tüberküloz halen global bir sağlık problemidir. Tedaviye uyumsuzluk, ilaç direnci, tedavi başarısızlığı ve relaps tüberküloz tedavisi sırasında sık karşılaşılan problemlerdir. İntermittan tedavi rejimlerinin, özellikle kaynakları sınırlı bölgelerde, tedavi maliyetini ve tedavinin yan etkilerini azalttığı, hastanın tedaviye uyumunu artırdığı bilinmektedir; ayrıca çocuk hastalarda da her gün verilen tedavi kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, hastanemizde pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz tanısı almış çocuk hastalara iki ilaçla verilen 6 ve 9 aylık intermittan tüberküloz tedavi rejimlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod: Hastanemizde 1986 ile 2001 yılları arasında akciğer, lenf nodu, iskelet sistemi, plevral, abdominal, miliyer, perikardiyal, deri ve böbrek tüberkülozu nedeniyle intermittan antitüberküloz tedavi alan 115 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elli bir hastaya 15 gün süreyle izoniazid ve rifampisin tedavisi sonrası 9 ay süreyle aynı ilaçlarla ve aynı dozlarda haftada iki gün intermittan tedavi verilmiştir. Altmış dört hastaya ise aynı tedavi rejimi 6 ay süreyle uygulanmıştır.Bulgular: Tedavinin ilk ayında 1. gruptaki (9 aylık intermittan tedavi) pulmoner tüberkülozlu hastaların %75'inde, 2. gruptaki (6 aylık intermittan tedavi) pulmoner tüberkülozlu hastaların %79'unda klinik düzelme gözlendi. Pulmoner tüberkülozlu hastalarda ilk 6 ayda, grup 1'de %81'inde, grup 2'de %86'sında radyolojik düzelme görüldü. Klinik ve radyolojik düzelme zamanları karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p> 0.05). Benzer sonuçlar ekstrapulmoner tüberkülozlu hastalarda da gözlendi (p> 0.05). Hastalar 7 ay ile 15 yıl arasında takip edildi. Hiçbir olguda erken relaps gözlenmedi. Dokuz aylık intermittan tedavi alan (grup 1) 4 hastada, tedavi kesildikten iki yıl sonra geç relaps görüldü.Sonuç:Çocukluk çağı pulmoner ve menenjit dışı ekstrapulmoner tüberkülozda, iki ilaçla 6 aylık intermittan tedavi, 9 aylık intermittan tedavi kadar etkilidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi Kulak, Burun, Boğaz

Çocukluk çağı tüberkülozu ile bitmeyen savaş: Daha az ilaç ve daha kısa sürede tedavi edilebilir mi?

Öz:
Introduction: Tuberculosis is still a global health problem all over the world despite its mortality has been decreased with effective treatment regimens. Poor treatment adherence, acquired drug resistance, treatment failure and relapse are the major problems during the course of the tuberculosis treatment. Intermittent regimens have the advantages of reducing the side effects and the cost of the therapy and increasing the adherence, especially in resource-limited areas; and have been documented to be as effective as daily regimen in the paediatric population. In this study, we compared the results of 6-month and 9-month intermittent-therapy regimens with two drugs, given to the children with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis at our hospital.Materials and Methods: One hundred and fifteen patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis other than meningitis, who had been given intermittent anti-tuberculosis therapy between 1986 and 2001, were evaluated retrospectively. Fifty one patients were given isoniazid and rifampin daily for 15 days, followed by the same drugs and doses twice weekly for a total of 9-months. Also, 64 patients were treated with the same regimen for a total of 6-months.Results: Clinical recovery was observed in 75% and 79% of pulmonary tuberculosis patients at the first month of therapy in group 1 (9-month group) and group 2 (6-month group), respectively. Radiological recovery was noted between 0-6 months in 81% of the patients in group 1 and 86% of the patients in group 2. According to the clinical and radiological recovery times, no significant difference was detected between the two groups (p> 0.05). Similar results had been observed in extrapulmonary tuberculosis (p> 0.05). Follow-up periods ranged from 7 months to 15 years. There was no case of early relapse. Late relapse was noted in 4 patients, who had been received 9-month therapy (group 1).Conclusion: Six-month intermittent therapy with two drugs is as efficacious as 9-month intermittent-therapy in childhood pulmonary and extrapulmonary tuberculosis, other than meningitis.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi Kulak, Burun, Boğaz
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Centers for Disease Control and Prevention. Estimates of future global tuberculosis morbidity and mortality. MMWR 1993; 42: 961-4.
 • Lonnroth K, Raviglione M. Global epidemiology of tuberculosis: prospects for control. Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: 481-91.
 • World Health Organization. Global Tuberculosis Control: Epidemiology, Strategy, Financing: WHO Report 2009. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009.
 • Nelson LJ, Wells CD. Global epidemiology of childhood tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8: 636-47.
 • Marais BJ, Obihara CC, Warren RM, Schaaf HS, Gie RP, et al. The burden of childhood tuberculosis: a public health perspective. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 1305-13.
 • Chang KC, Leung CC, Grosset J, Yew WW. Treatment of tuberculosis and optimal dosing schedules. Thorax 2011; 66: 997-1007.
 • Biddulph J. Short-course chemotherapy for childhood tuberculosis. Pediatr Infect Dis J 1990; 9: 794-801.
 • Kumar L, Dhand R, Singhi PD, Narasimha Rao KL, Katariya S. A randomized trial of fully intermittent vs. daily followed by intermittent short course chemotherapy for childhood tuberculosis. Pediatr Infect Dis J 1990; 9: 802-6.
 • Kiper N, Gocmen A, Dilber E, Ozcelik U. Effectiveness of short-course intermittent chemotherapy for tuberculosis in young infants aged less than 6-months. Clin Pediatr 1998; 37: 433-6.
 • Te Water Naude JM, Donald PR, Hussey GD, Kibel MA, Louw A, Perkins DR, et al. Twice weekly vs daily chemotherapy for childhood tuberculosis. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 405-10.
 • Kimerling ME. Childhood tuberculosis in Alabama: epidemiology of disease and indicators of program effectiveness, 1983 to 1993. Ped Infect Dis J 1995; 14: 678-84.
 • Albisua IS, Artiago FB, Costilla F, et al. Twenty years of pulmonary tuberculosis in children: what has changed? Ped Infect Dis J 2002; 21: 49-53.
 • Wong KS. Childhood and adolescent tuberculosis in northern Taiwan: an institutional experience during 1994-1999. ActaPediatr 2001; 90: 943-7.
 • Salazar G, Schmitz T, Cama R. Pulmonary tuberculosis in children in a developing country. Pediatrics 2001; 108: 448-53.
 • Starke JR, Taylor-Watts KT. Tuberculosis in the pediatric population of Houston, Texas. Pediatrics 1989; 84: 28-35.
 • Lundborg M, Johard U, Låstbom L, Gerde P, Camner P. Microbiology of pediatric primary pulmonary tuberculosis. Chest 2001; 119: 5.
 • Satyanarayana S, Shivashankar R, Vashist RP, Chauhan LS, Chadha SS, et al. Characteristics and programme-defined treatment outcomes among childhood tuberculosis (TB) patients under the national TB programme in Delhi. PLoS One 2010; 12: e13338.
 • Al-Dossary FS, Ong LT, Correa AG, Starke JR. Treatment of childhood tuberculosis with a six month directly observed regimen of only two weeks of daily therapy. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 91-7.
 • Gocmen A, Ozcelik U, Kiper N, et al. Short course intermittent chemotherapy in childhood tuberculosis. Infection 1993; 21: 324-7.
 • Indumathi CK, Prasanna KK, Dinakar C, Shet A, Lewin S. Intermittent short course therapy for pediatric tuberculosis. Indian Pediatr 2010; 47: 93-6.
 • Menon PR, Lodha R, Sivanandan S, Kabra SK. Intermittent or daily short course chemotherapy for tuberculosis in children: meta-analysis of randomized controlled trials. Indian Pediatr 2010; 47: 67-73.
APA CİNEL G, Kiper N, PEKCAN S, KOYUN M, kose m, ÇOBANOGLU N, Aslan A, YALÇIN E, DOĞRU D, Özçelik U, GÖÇMEN A (2013). Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. , 320 - 326.
Chicago CİNEL Güzin,Kiper Nural,PEKCAN SEVGI,KOYUN Mustafa,kose mehmet,ÇOBANOGLU NAZAN,Aslan Ayse Tana,YALÇIN Ebru,DOĞRU Deniz,Özçelik Uğur,GÖÇMEN Ayhan Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. (2013): 320 - 326.
MLA CİNEL Güzin,Kiper Nural,PEKCAN SEVGI,KOYUN Mustafa,kose mehmet,ÇOBANOGLU NAZAN,Aslan Ayse Tana,YALÇIN Ebru,DOĞRU Deniz,Özçelik Uğur,GÖÇMEN Ayhan Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. , 2013, ss.320 - 326.
AMA CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. . 2013; 320 - 326.
Vancouver CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. . 2013; 320 - 326.
IEEE CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A "Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?." , ss.320 - 326, 2013.
ISNAD CİNEL, Güzin vd. "Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?". (2013), 320-326.
APA CİNEL G, Kiper N, PEKCAN S, KOYUN M, kose m, ÇOBANOGLU N, Aslan A, YALÇIN E, DOĞRU D, Özçelik U, GÖÇMEN A (2013). Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. Tüberküloz ve Toraks, 61(4), 320 - 326.
Chicago CİNEL Güzin,Kiper Nural,PEKCAN SEVGI,KOYUN Mustafa,kose mehmet,ÇOBANOGLU NAZAN,Aslan Ayse Tana,YALÇIN Ebru,DOĞRU Deniz,Özçelik Uğur,GÖÇMEN Ayhan Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. Tüberküloz ve Toraks 61, no.4 (2013): 320 - 326.
MLA CİNEL Güzin,Kiper Nural,PEKCAN SEVGI,KOYUN Mustafa,kose mehmet,ÇOBANOGLU NAZAN,Aslan Ayse Tana,YALÇIN Ebru,DOĞRU Deniz,Özçelik Uğur,GÖÇMEN Ayhan Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. Tüberküloz ve Toraks, vol.61, no.4, 2013, ss.320 - 326.
AMA CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. Tüberküloz ve Toraks. 2013; 61(4): 320 - 326.
Vancouver CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?. Tüberküloz ve Toraks. 2013; 61(4): 320 - 326.
IEEE CİNEL G,Kiper N,PEKCAN S,KOYUN M,kose m,ÇOBANOGLU N,Aslan A,YALÇIN E,DOĞRU D,Özçelik U,GÖÇMEN A "Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?." Tüberküloz ve Toraks, 61, ss.320 - 326, 2013.
ISNAD CİNEL, Güzin vd. "Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration?". Tüberküloz ve Toraks 61/4 (2013), 320-326.