Yıl: 2013 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 73 - 81 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebeği yatan ebeveynlerin rahatlık düzeyini belirlemektir. Yöntem: Çalışma 2009 yılı Mart-Mayıs aylarında, Ankara ilinde 5 hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu hastanelerde çalışmanın yapıldığı tarihlerde bebekleri yatan ebeveynler oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, . ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 176 ebeveyn (136 anne, 40 baba) örneklemi oluşturmuştur. Veriler ülkemizde geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmış olan Genel Konfor Ölçeği’nden uyarlanarak oluşturulmuş, dört alt boyut ve üç tipten oluşan Aile için Holistik Rahatlık Ölçeği ve Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verileristatistiksel olarak Independent-Samples T Test, One-Way ANOVA ve chi-square testleri ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bulgular: Holistik Rahatlık Ölçeği puan ortalamalarının 148 olduğu bulunmuş ve ebeveynlerin bebeklerini ziyaretleri sırasında doyumlu bir rahatlık düzeyinde oldukları, bebeklerin doğum ve genel tıbbi özellikleri ile ebeveynlerin rahatlık düzeyi arasında anlamlı ilişki olduğu, bebeğin hastanede yatış süresinin ve hastanenin fiziksel koşullarının ebeveynlerin rahatlık puan ortalamalarını etkilemediği, ebeveynlerin bazı sosyodemeografik özellikleri ile rahatlık puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ebeveynlerin rahatlığını sağlamaya ve desteklemeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları

Comfort level of parents who have newborns in neonatal intensive care units

Öz:
Aim: This study aimed to determine the comfort level of parents who have infants in neonatal intensive care units. Method: The study was conducted at the neonatal intensive care units of 5 hospitals in Ankara, between March and May 2009. The study group was composed of parents who had newborns hospitalized at the mentioned time period. The method of creating study group was not sampling. The study group comprised of 176 parents (mother:136, father:40) who were contacted and agreed to participate in the study. Data were generated by adapting the General Comfort Rating Scale that has the validity and reliability studies in our country. The Parent-Newborn Information form and the Holistic Comfort Questionnaire for Family having four subscales and three types were used in data collection. The data obtained were analyzed and evaluated by using Independent- Samples T test, One-Way ANOVA and chi-square test. Results: The influence of parents' general comfort conditions and their satisfaction in process of visiting their babies, some medical characteristics of the infant, and the parents’ socio-demographic characteristics on the dimensions and types of comfort were assessed in the study. The mean Holistic Comfort Questionnaire score of parents was 148 point and parents were assessed that had satisfactory levels of comfort during visiting their babies. A significant relationship was found between delivery and medical characteristics of infants and the comfort level of parents. The comfort level of parents was found to be related to the delivery and general medical conditions of their babies. Length of hospitalization of infant and physical conditions of hospital found to not influence on parents' comfort score averages. Another significant relationship was found between parents’ socio-demographic characteristics and the comfort level of parents. Conclusion: Recommendations to provide and support of parents’ comfort was made according to findings of the study.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Araştırmaları Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akşit S, Cimete G. Çocuğun Yoğun Bakım Ünitesine Kabulünde, Annelere Uygulanan Hemşirelik Bakımının Annelerin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Cumhuriyet Hem. Der 2001;5(2):25-36.
 • Bialoskurski MM, Cox CL, Wiggins R.D. The Relationship Between Maternal Needs and Priorities in a Neonatal Intensive Care Environment. J Adv Nurs 2002; 37(1):62-9.
 • Connie W, Cobiella P, Mabe A, Forehand RL. A Comparison of Two Stres-Reduction Treatments for Mothers of Neonates Hospitalized in a Neonatal Intensive Care Unit. Child Health Care 1990;19(2):93-100.
 • Çalışır H, ġeker S, Güler F, Taşçıoğlu G, Türkmen M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Gereksinimleri ve Kaygı Düzeyleri. Cumhuriyet Hem. Der 2008;12(1):31-44.
 • Davis LL. Instrument Review: Getting the Most from a Panel of Experts. Appl Nurs Res 1992; 5(4):194-7.
 • Erdeve Ö, Atasay B, Arsan S, Türmen T. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Deneyiminin Aile ve Prematüre Bebek Üzerine Etkileri. Çocuk Sağ Hast Derg 2008; 51(2):104-9.
 • Franck LS, Cox S, Allen A, Winter I. Measuring Neonatal Intensive Care Unit-Related Parental Stres. J Adv Nurs 2005;49(6):608–15.
 • Fowlie WP, Mchaffie H. Supporting Parents in the Neonatal Unit. BMJ 2004; 329(7478):1336-8.
 • Huckabay LMD. The Effect on Bonding Behaviour of Giving a Mother her Premature Baby’s Picture: Scholarly Inquiry for Nursing Practice. Sch Inq Nurs Pract 1987;1(2):115-29.
 • Kolcaba K. Holistic Comfort: Operationalizing the Construct as a Nurse-Sensitive Outcome. ANS Adv Nurs Sci 1992;15(1):1-10.
 • Pınar G, Doğan N, Algıer L, Kaya N, Çakmak F. Annelerin Doğum Sonu Konforunu Etkileyen Faktörler. Dicle Tıp Derg 2009;36(3):184-90.
 • Kolcaba K. A Vision for Holistic Healt Care and Research. In: Chasek R, Hurkin J, eds. Comfort Theory and Practice. 1 st ed. New York: Springer Publishing Company; 2003.p.6-43.
 • Kolcaba K, Dımarco M A. Comfort Theory and Its Application to Pediatric Nursing. Pediatr Nurs 2005;31(3):187-94.
 • Kuğuoğlu S, Karabacak Ü. Genel Konfor Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. İ. Ü. F. N. Hem. Derg 2008;61(16):16-23.
 • Lan SF, Mu PF, Hsıeh KS. Maternal Experiences Making a Decision About Heart Surgery for Their Young Children with Congenital Heart Disease. J Clin Nurs 2007;16(12):2323–30.
 • Mok E, Leung SF. Nurses as Providers of Support for Mothers of Premature Infants. J Clin Nurs 2006;15(6):726-34.
 • Molınowoski A, Stamler LL. Comfort Exploration of the Concept in Nursing. J Adv Nurs 2002;39(6):599-606.
 • Oflaz F. Hasta Çocuk ve Ebeveynlerinin Pediatrik yoğun bakım deneyimi ve travmatik stres. Cumhuriyet Hem. Der 2008;12(1):53-9.
 • Ortenstrand A, Winbladh B, Nordstrom G, Waldenstrom U. Early Discharge of Preterm Infants Followed by Domiciliary Nursing Care: Parents’ Anxiety, Assessment of Infant Health and Breastfeeding. Acta Paediatr 2001;90(10):1190-5.
 • Rehm RS, Bradley JF. The Search for Social Safety and Comfort in Families Raising Children with Complex Chronic Conditions. J Fam Nurs 2005;11(1):59-78.
 • Turan T, Bolışık B. Prematüre Bebeği Olan Ailelere Serviste Uygulanan Planlı Eğitimin Anne ve Bebek Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Hem. Der 2003;7(1):39-46.
 • Veneziano L, Hooper J. A Method for Quantifying Content Validity of Health-related Questionnaires. Am J Health Behav 1997; 21(1):67-70.
APA Çırlak A, ERDEMİR F (2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. , 73 - 81.
Chicago Çırlak Ahu,ERDEMİR Firdevs Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. (2013): 73 - 81.
MLA Çırlak Ahu,ERDEMİR Firdevs Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. , 2013, ss.73 - 81.
AMA Çırlak A,ERDEMİR F Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. . 2013; 73 - 81.
Vancouver Çırlak A,ERDEMİR F Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. . 2013; 73 - 81.
IEEE Çırlak A,ERDEMİR F "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi." , ss.73 - 81, 2013.
ISNAD Çırlak, Ahu - ERDEMİR, Firdevs. "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi". (2013), 73-81.
APA Çırlak A, ERDEMİR F (2013). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(2), 73 - 81.
Chicago Çırlak Ahu,ERDEMİR Firdevs Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16, no.2 (2013): 73 - 81.
MLA Çırlak Ahu,ERDEMİR Firdevs Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, 2013, ss.73 - 81.
AMA Çırlak A,ERDEMİR F Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 73 - 81.
Vancouver Çırlak A,ERDEMİR F Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 73 - 81.
IEEE Çırlak A,ERDEMİR F "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16, ss.73 - 81, 2013.
ISNAD Çırlak, Ahu - ERDEMİR, Firdevs. "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin ebeveynlerinin rahatlık düzeyi". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16/2 (2013), 73-81.