Yıl: 2013 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 103 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

Öz:
Amaç: Çalışmanın amacı Muller tarafından geliştirilen “Prenatal Bağlanma Envanteri”nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Metodolojik türde yapılan çalışmanın verileri İstanbul’da bulunan bir üniversite hastanesinde Ocak - Ekim 2009 tarihleri arasında, 20 hafta ve üzeri gebe olan 210 kadından toplanmıştır. Ölçeğin geçerliliğine yönelik çeviri ve kapsam geçerliliği çalışmaları yapılmış, güvenilirliğine yönelik de iç tutarlılık ve madde toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için etik onay alınmıştır. Bulgular: Ölçek kapsam geçerliliğini değerlendirmek üzere on öğretim üyesinin görüşüne sunulmuş ve gelen öneriler doğrultusunda son şekli verilmiştir. Ölçeğin maddelerinin madde-toplam puan korelasyon güvenilirlik katsayıları r=0.36 ile 0.68 arasında olup aralarında pozitif yönde, güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001). Ölçeğin iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı =0.84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için test- tekrar test analizi yapılmış ve her iki uygulama arasında fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç: “Prenatal Bağlanma Envanteri”nin Türkçe formu ülkemizde gebeler ile yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Turkish version of prenatal attachment inventory: A study of reliability and validity

Öz:
Objective: To investigate whether Turkish version of &#8220;Prenatal Attachment Inventory&#8221; developed by Muller is a reliable and valid instrument. Method: The data of the study designed as a methodological one were obtained from 210 women with pregnancy of 20 weeks and over in a university hospital in Istanbul between January&#8211;October 2009. Studies for validity of the inventory as to translation and content were performed and internal consistency and total item score correlations were investigated as to reliability. Ethical approval was obtained. Results: To assess content validity, the inventory was investigated by ten scholars and arranged as the last version as consistent with suggestions. Reliability coefficients of item-total score correlation of items in inventory were between r=0.36 and 0.68, and a high level of statistically significant, positive and powerful correlation was found (p<0.001). In internal consistency analysis, Cronbach alpha reliability coefficient was found as &#61621;=0.84. Test-retest analysis was performed, and no difference was found to be between each application (p>0.05). Conclusion: Turkish version of &#8220;Prenatal Attachment Inventory&#8221; is a reliable and valid instrument to be used in studies for pregnant women.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgül A, Çevik O. İstatistik Analiz Teknikleri- SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Emek Ofset; 2005.p.435-6.
 • Aksayan S, Gözüm S. Kültürler Arası Ölçek Uyarlaması için Rehber I: Ölçek ve Dil Adaptasyonunda Adımlar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2002;4(1):9-14.
 • Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the Process of Cross-Cultural Adaptation of Self-Report Measures. Spine 2000;25(24):3186-91.
 • Bowlby J. Attachment Behaviour. Attachment and Loss Volume I: Attachment. 2nd ed. New York: Basic Books; 1982. p.177-264.
 • Cannella BL. Maternal-Fetal Attachment: An Integrative Review. J Adv Nurs 2005;50(1):60-8.
 • Condon JT, Corkindale C. The Correlates of Antenatal Attachment in Pregnant Women. Br J Med Psychol 1997;70(4):359-72.
 • Cranley MS. Development of a tool for the Measurement of Maternal Attachment During Pregnancy. Nurs Res 1981;30(5):281-4.
 • Ercan Ġ, Kan Ġ. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;30(3):211-6.
 • Fonagy P. Introduction to attachment theory. Attachment Theory and Psychoanalysis. 1st ed. New York: Other Press; 2001. p.5-18.
 • Fuller JR. Early Patterns of Maternal Attachment. Health Care Women Int 1990;11(4):433-46.
 • Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması için Rehber II: Psikometrik Özellikler ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2002;4(2):9-20.
 • Jurgens MA, Levy-Rueff M, Goffinet F, Golse B, Beauquier-Macotta B. Psychometric Properties of the French Version of The Prenatal Attachment Inventory in 112 Pregnant Women. Encephale 2010;36(3):219-25.
 • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 7. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd;1995. p.116-29.
 • Kavlak O, ġirin A. Maternal Bağlanma Ölçeği’nin Türk Toplumuna Uyarlanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2009;6(1):188-202.
 • Muller ME. Development of the Prenatal Attachment Inventory. Western J Nurs Res 1993;15(2):199-211.
 • Muller ME. Prenatal and Postnatal Attachment: A Modest Correlation. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1996;25(2):161-6.
 • Öner N. Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı. 3. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası;1997. p.10-25.
 • Pierce AG. Measurement Instruments. In: Talbot LA, edt. Principles and Practice of Nursing Research. 1 st ed. St. Louis: Mosby Year Book; 1995a. p. 292-315.
 • Pierce AG. Measurement. In: Talbot LA, edt. Principles and Practice of Nursing Research. 1st ed. St. Louis: Mosby Year Book; 1995b. p. 265-90.
 • Pollock PH, Percy A. Maternal Antenatal Attachment Style and Potential Fetal Abuse. Child Abuse Negl 1999; 23(12):1345-57.
 • Rubin R. Maternal Tasks in Pregnancy. J Adv Nurs 1976;1(5):367-76.
 • Siddiqui A, Hagglof B, Eisemann M. An Exploration of Prenatal Attachment in Swedish Expectant Women. J Reprod Infant Psychol 1999;17(4):369-80.
 • Siddiqui A, Hagglof B. Does Maternal Prenatal Attachment Predict Postnatal Mother-Infant Interaction? Early Hum Dev 2000;59(1):13-25.
 • Vedova AMD, Dabrassi F, Imbasciati A. Assessing Prenatal Attachment in a Sample od Italian Women. J Reprod Infant Psychol 2008;26(2):86-98.
APA YILMAZ S, BEJİ N (2013). Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. , 103 - 109.
Chicago YILMAZ Sema Dereli,BEJİ Nezihe Kızılkaya Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. (2013): 103 - 109.
MLA YILMAZ Sema Dereli,BEJİ Nezihe Kızılkaya Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. , 2013, ss.103 - 109.
AMA YILMAZ S,BEJİ N Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. . 2013; 103 - 109.
Vancouver YILMAZ S,BEJİ N Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. . 2013; 103 - 109.
IEEE YILMAZ S,BEJİ N "Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması." , ss.103 - 109, 2013.
ISNAD YILMAZ, Sema Dereli - BEJİ, Nezihe Kızılkaya. "Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması". (2013), 103-109.
APA YILMAZ S, BEJİ N (2013). Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(2), 103 - 109.
Chicago YILMAZ Sema Dereli,BEJİ Nezihe Kızılkaya Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16, no.2 (2013): 103 - 109.
MLA YILMAZ Sema Dereli,BEJİ Nezihe Kızılkaya Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, 2013, ss.103 - 109.
AMA YILMAZ S,BEJİ N Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 103 - 109.
Vancouver YILMAZ S,BEJİ N Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 103 - 109.
IEEE YILMAZ S,BEJİ N "Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16, ss.103 - 109, 2013.
ISNAD YILMAZ, Sema Dereli - BEJİ, Nezihe Kızılkaya. "Prenatal bağlanma envanterinin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16/2 (2013), 103-109.