Yıl: 2013 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 110 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma, gebelerin doğum eylemindeki anksiyete düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel türde olan bu araştırma 25 Haziran 2011-15 Ağustos 2011 tarihleri arasında hastaneye doğum için başvuran 130 gebe ile yürütülmüştür. Veriler anket formu ve Spielberger’in “Durumluk Kaygı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, gebelerin %38.5’inin 20-24 yaş grubunda olduğu, %63.1’inin ilköğretim mezunu, %58.5’inin il merkezinde yaşadığı, %48.5’inin ilk gebeliği olduğu bulunmuştur. Gebelerin, Durumluluk Kaygı Ölçeği toplam puan ortalaması 40.88±6.25 olarak bulunmuştur. Gebelerin; eğitim durumu, yaşadığı yer ve gebelik sayısına göre Durumluluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Gebelerin, Durumluluk Kaygı Ölçeği puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, eğitim düzeyi düşük olan, köyde yaşayan ve birden fazla doğum yapmış gebelerin durumluluk kaygı puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

Investigation of anxiety levels of pregnant women in labor

Öz:
Aim: This study was conducted with the aim of determining the factors affecting their anxiety levels of the pregnants in the act of birth. Method: This study which has sectional quality was carried on 130 pregnant women selected from those who apply to the hospital for labor between the dates 25th June 2011 and 15th August 2011. The data were collected by using Situational Anxiety Scale of Spielberg and a survey in the evaluation of the data, percentage, variance analysis and t-test were used. Findings: In the study, it was found out that 38.5% of the pregnants was in 20-24 age group, that 63.1% were primary school graduate and that 58.5% of the pregnants lived in city- center and that 48.5% of the pregnants became the first time pregnant. In addition, total score average of Situational Anxiety Scale of the pregnants was 40.88±6.25. there was a significant relationship between living place, educational situation and the number of pregnancies of the pregnants (p <0.05). In conclusion: It can be said that score averages of the pregnants obtained from Situational Anxiety Scale became moderate level, but those of living in villages and having low-educational level became high level.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜST Z, PASİNLİOĞLU T, ÖZKAN H (2013). Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. , 110 - 115.
Chicago ÜST Zehra Demet,PASİNLİOĞLU Türkan,ÖZKAN Hava Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. (2013): 110 - 115.
MLA ÜST Zehra Demet,PASİNLİOĞLU Türkan,ÖZKAN Hava Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. , 2013, ss.110 - 115.
AMA ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. . 2013; 110 - 115.
Vancouver ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. . 2013; 110 - 115.
IEEE ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H "Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi." , ss.110 - 115, 2013.
ISNAD ÜST, Zehra Demet vd. "Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi". (2013), 110-115.
APA ÜST Z, PASİNLİOĞLU T, ÖZKAN H (2013). Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(2), 110 - 115.
Chicago ÜST Zehra Demet,PASİNLİOĞLU Türkan,ÖZKAN Hava Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16, no.2 (2013): 110 - 115.
MLA ÜST Zehra Demet,PASİNLİOĞLU Türkan,ÖZKAN Hava Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, 2013, ss.110 - 115.
AMA ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 110 - 115.
Vancouver ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 16(2): 110 - 115.
IEEE ÜST Z,PASİNLİOĞLU T,ÖZKAN H "Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16, ss.110 - 115, 2013.
ISNAD ÜST, Zehra Demet vd. "Doğum eyleminde gebelerin anksiyete düzeylerinin incelenmesi". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16/2 (2013), 110-115.