Yıl: 2012 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 68 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey

Öz:
Amaç:Bu çalışmada 2011 Van depreminde kas-iskelet yaralanması olan hastaların klinik profili ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: 23.10.2012 ile 28.10.2012 tarihleri arasında deprem sırasında kas-iskelet yaralanması nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran 285 hasta (151 erkek, 134 kadın; ort. 38.6 yıl; dağılım 1-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Yaralanma profili, hasar tipleri ve yerleşim yerleri, uygulanan tedavi yöntemleri ve prognoz bilgilerini içeren tıbbi kayıtlar değerlendirildi.Bulgular: İki yüz seksen beş hastanın 95inde yumuşak doku zedelenmesi, 144ünde ise kırık vardı. Kırıkların 81i cerrahi tedavi gerektirdi. Kırk altı hastada ezilme tarzı yaralanma, 28 hastada kompartman sendromu vardı. Açık, çoklu ve parçalı kırıklar yaygındı. Kırıkların büyük bir kısmı ekstremiteleri kapsamakla birlikte, alt ekstremite kırıklarının görülme sıklığı üst ekstremiteye göre daha fazla idi. Enfeksiyon oranı depremi yaşayan hastalarda düşüktü.Sonuç:Deprem sonrasında kas-iskelet yaralanması olan hastaların tedavisinde ortopedik cerrahinin önemli bir yeri vardır. Hastalara uygun triaj yapılmalı ve sonrasında açık kırık ve kompartman sendromu olan hastalar öncelikli olmak üzere tedavi edilmelidir. Bu tür olgularda, en sık uygulanan cerrahi tedaviler, debridman ile açık redüksiyon ve internal tespittir.
Anahtar Kelime:

Konular: Ortopedi

Türkiye deki 2011 Van depremi ile ilişkili kas iskelet yaralanmalarının klinik profili

Öz:
Objectives:In this study, we aimed to evaluate the clinical profile of the patients with musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake and treatment modalities applied. Patients and methods: Between 23.10.2012 and 28.10.2012, a total of 285 patients (151 males, 134 females; mean age 38.6 years; range 1 to 84 years) with musculoskeletal injuries associated with the earthquake who were admitted to Emergency Department of Van Training and Research Hospital were retrospectively analyzed. Medical records including the profile of injury, injury type, site of injury, treatment modalities applied and prognosis were evaluated. Results:Ninety-five of 285 patients had soft tissue damage, while 144 had fractures. Of these fractures, 81 required surgical treatment. Forty-six patients had crush injury, while 28 had compartment syndrome. Open and multiple fractures and fragmented fractures were common. The majority of the fractures involved limbs, indicating higher incidence of lower limb involvement rather than upper limb involvement. The incidence of infection was lower in the patients who experienced the earthquake. Conclusion:Orthopedic surgery is of utmost importance for the patients with musculoskeletal injuries associated with the earthquake. Appropriate triage should be performed and then the patients with open fractures and compartment syndrome should be given priority for surgery. In such cases, debride ment, open reduction and internal fixation are the most common surgical treatments.
Anahtar Kelime:

Konular: Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Dursun R, Görmeli CA, Görmeli G. The evalution of patients in Van Training and Research Hospital following the 2011 Van earthquake in Turkey. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2012;18:260-4.
 • 2.Baker SP, O’Neill B. The injury severity score: an update. J Trauma 1976;16:882-5.
 • 3.Baker SP, O’Neill B, Haddon W Jr, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974;14:187-96.
 • 4.Alexander D. Death and injury in earthquakes. Disasters 2007;9:57-60.
 • 5.Reis ND, Better OS. Mechanical muscle-crush injury and acute muscle-crush compartment syndrome: with special reference to earthquake casualties. J Bone Joint Surg [Br] 2005;87:450-3.
 • 6.Finestone AS, Bar-Dayan Y, Wolf Y, Stein M, Tearosh J, Zaide Y, et al. Diagnostic medical auxiliary equipment in a field hospital: experience from the Israeli delegation to the site of the Turkish earthquake at Adapazari. Mil Med 2001;166:637-40.
 • 7.Bar-Dayan Y, Beard P, Mankuta D, Finestone A, Wolf Y, Gruzman C, et al. An earthquake disaster in Turkey: an overview of the experience of the Israeli Defence Forces Field Hospital in Adapazari. Disasters 2000;24:262-70.
 • 8.Stein H, Hoerer D, Weisz I, Langer R, Revach M, Stahl S, et al. Musculoskeletal injuries in earthquake victims: an update on orthopedic management. Orthopedics 2000;23:1085-7.
 • 9.Jain V, Noponen R, Smith BM. Pediatric surgical emergencies in the setting of a natural disaster: Experiences from the 2001 earthquake in Gujarat, India. J Pediatr Surg 2003; 38 : 663-7.
 • 10.Ramirez M, Peek-Asa C. Epidemiology of traumatic injuries from earthquakes. Epidemiol Rev 2005;27:47-55.
 • 11.Tahmasebi MN, Kiani K, Mazlouman SJ, Taheri A, Kamrani RS, Panjavi B, et al. Musculoskeletal injuries associated with earthquake. A report of injuries of Iran’s December 26, 2003 Bam earthquake casualties managed in tertiary referral centers. Injury 2005;36:27-32.
 • 12.Mulvey JM, Awan SU, Qadri AA, Maqsood MA. Profile of injuries arising from the 2005 Kashmir earthquake: the first 72 h. Injury 2008;39:554-60.
 • 13.Sechriest VF 2nd, Lhowe DW. Orthopaedic care aboard the USNS Mercy during Operation Unified Assistance after the 2004 Asian tsunami. A case series. J Bone Joint Surg [Am] 2008;90:849-61.
 • 14.Hee-Nee P, Wilfred L, Wei-Chong C, Benjamin S. Management of musculoskeletal injuries after the 2009 western Sumatra earthquake. Journal of Orthopaedic Surgery 2011;19:3-7.
 • 15.Bulut M, Fedakar R, Akkose S, Akgoz S, Ozguc H, Tokyay R. Medical experience of a university hospital in Turkey after the 1999 Marmara earthquake. Emerg Med J 2005;22:494-8.
 • 16.Michaelson M. Crush injury and crush syndrome. World J Surg 1992; 16: 899-903
 • 17.Better OS. The crush sydrome revisited (1940-1990). Nephron 1990; 55:97-103
 • 18.Chiang AS, Tejwani CA. Acute compartment syndrome of the thigh: Diagnosis and management. Eklem Hastalik Cerrahisi 2007;18:72-77
 • 19.Büyükbebeci O, Barlas SK, Karakurum G, Güleç A, Demir S. Yılan sokmalarındaki klinik deneyimlerimiz. Eklem Hastalik Cerrahisi 2001;12:47-49
 • 20.Ademoğlu Y, Kayalar M, Kaplan İ, Bal E. Bacakta egzersiz sonrası gelişmiş akut kompartman sendromu. Eklem Hastalik Cerrahisi 2000;11:184-7.
 • 21.Sheng ZY. Medical support in the Thangshan earthquake: a review of the management of mass casualities and certain major injuries. J Trauma 1987;27:1130-5.
 • 22.Duman H, Kulahci Y, Sengezer M. Fasciotomy in crush injury resulting from prolonged pressure in an earthquake in Turkey. Emerg Med J 2003;20:251-2.
APA GÖRMELİ G, GÖRMELİ C, Güner S, CEYLAN M, Dursun R (2012). The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. , 68 - 71.
Chicago GÖRMELİ Gökay,GÖRMELİ Cemile Ayşe,Güner Savaş,CEYLAN Mehmet Fethi,Dursun Recep The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. (2012): 68 - 71.
MLA GÖRMELİ Gökay,GÖRMELİ Cemile Ayşe,Güner Savaş,CEYLAN Mehmet Fethi,Dursun Recep The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. , 2012, ss.68 - 71.
AMA GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. . 2012; 68 - 71.
Vancouver GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. . 2012; 68 - 71.
IEEE GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R "The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey." , ss.68 - 71, 2012.
ISNAD GÖRMELİ, Gökay vd. "The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey". (2012), 68-71.
APA GÖRMELİ G, GÖRMELİ C, Güner S, CEYLAN M, Dursun R (2012). The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 23(2), 68 - 71.
Chicago GÖRMELİ Gökay,GÖRMELİ Cemile Ayşe,Güner Savaş,CEYLAN Mehmet Fethi,Dursun Recep The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.) 23, no.2 (2012): 68 - 71.
MLA GÖRMELİ Gökay,GÖRMELİ Cemile Ayşe,Güner Savaş,CEYLAN Mehmet Fethi,Dursun Recep The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), vol.23, no.2, 2012, ss.68 - 71.
AMA GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.). 2012; 23(2): 68 - 71.
Vancouver GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.). 2012; 23(2): 68 - 71.
IEEE GÖRMELİ G,GÖRMELİ C,Güner S,CEYLAN M,Dursun R "The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey." Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 23, ss.68 - 71, 2012.
ISNAD GÖRMELİ, Gökay vd. "The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey". Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.) 23/2 (2012), 68-71.