Yıl: 2013 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği

Öz:
Amaç: Çalışmada Türkçeye uyarlanan YAB-7 testinin , geçerlik, güvenirlik ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya YAB tanısı konulan 110 hasta 112 sağlıklı gönüllü katıldı. Başlangıç uygulamasının üç hafta sonrasında örneklemin belirli bir bölümüne YAB-7 testi yeniden uygulandı. Yapısal geçerlilik için ana bileşenler analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ayırt edici özelliğin belirlenmesi için ROC analizi yapıldı. Değişik kesme değerlerinde pozitif öngörücü değer, negatif öngörücü değer, pozitif ve negatif olabilirlik oranı hesaplandı. Bulgular: YAB grubunda YAB-7 testi toplam puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. YAB-7 testi tüm maddeleri arasında anlamlı ilişki, iç tutarlık ve aralıklı uygulamada iyi kararlılık gösterdiği görüldü. Yapısal geçerlilik için yapılan faktör analizinde YAB-7 testi faktör yapısının orijinal test ile benzer olduğu ve yapısal geçerliliğinin iyi olduğu saptandı. Doğrulayıcı faktör analizinde tek faktörlü yapıya iyi uyum gözlendi. YAB-7 testi için en kabul edilebilir kesme değeri 8 bulundu. Sonuç: YAB-7 Türkçe formunun klinik örneklemde orijinal forma benzer olarak yüksek geçerliğe, güvenilirliğe ve iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu saptandı. YAB-7 Türkçe formunun yararlı bir tarama testi olarak değerlendirildi. (Nöropsikiyatri Arflivi 2013; 50: 53-58)
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri

Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)scale

Öz:
ABSTRACT Objective: Our objective was to identify the validity, reliability and psychometric features of the Turkish adaptation of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale. Method: Patients who were diagnosed with 110 GAD patients and 112 healthy control subjects were included in this study. Three weeks after the initial administration, a certain group of the sample was administered the GAD-7 scale again. The principal components analysis for structural validity and confirmatory factor analysis were performed. Receiver operating characteristics (ROC) curve analysis was performed to identify the distinguishing feature. Positive predictive value, negative predictive value, positive and negative likelihood ratios were calculated at different cut-off levels. Results: The total scores for the GAD-7 scale-Turkish version in the GAD group were found to be statistically significantly higher than those in the control group. A significant correlation was observed between all items of the GAD-7 scaleTurkish version that was found to have good internal consistency and intermittent administration. In the factor analysis performed for assessing the construct validity, the factor structure of the GAD-7 scale-Turkish version was found tosimilar to the original form and the construct validity was found to be good. Good compliance to single factor structure was observed in the confirmatory factor analysis. The most acceptable cut-off point of the GAD-7 scale-Turkish version was found to be 8. Conclusion: The GAD-7 scale-Turkish version, similar to the original form, was found to have a high validity, reliability and good psychometric features in a clinical sample. The Turkish version of the GAD-7 scale was regarded as a useful screening tool. (Arc hives of Neuropsychiatry 2013; 50: 53-58) - be
Anahtar Kelime:

Konular: Nörolojik Bilimler Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı. 4. Baskı. Yeniden Gözden geçirilmiş Tam Metin (DSM IV-TR),
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000, Köroğlu E, çev. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2007.
 • Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, Eaton WW. DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:355-364.
 • Halbreich U. Anxiety disorders in women: a developmental and lifecycle perspective. Depress Anxiety 2003; 17:107-110.
 • Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Monahan PO, Löwe B. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann Intern Med 2007; 146:317-325.
 • Wittchen HU, Kessler RC, Beesdo K, Krause P, Höfler M, Hoyer J. Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition and management. J Clin Psych 2002; 63:24–34.
 • Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:617-627.
 • Ruscio AM, Chiu WT, Roy-Byrne P, Stang PE, Stein DJ, Wittchen HU, Kessler RC. Broadening the definition of generalized anxiety disorder: effects on prevalence and associations with other disorders in the National Comorbidity Survey Replication. J Anxiety Disord 2007; 21:662-676.
 • Kavan MG, Elsasser G, Barone EJ. Generalized anxiety disorder: practical assessment and management. Am Fam Physician 2009; 79:785-791.
 • Kessler RC, Keller MB, Wittchen HU. The epidemiology of generalized anxiety disorder. Psychiatr Clin North Am 2001; 24:19-39.
 • Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006; 166:1092- 1097.
 • Löwe B, Decker O, Müller S, Brähler E, Schellberg D, Herzog W, Herzberg PY. Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 2008; 46:266-274.
 • Dear BF, Titov N, Sunderland M, McMillan D, Anderson T, Lorian C, Robinson E. Psychometric Comparison of the Generalized Anxiety Disorder Scale-7 and the Penn State Worry Questionnaire for Measuring Response during Treatment of Generalised Anxiety Disorder. Cogn Behav Ther 2011; 40:216-227.
 • Çorapçıoğlu A, Aydemir Ö, Yıldız M, Esen A, Köroğlu E. DSM-IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Klinik Versiyon. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1999.
 • First MB, Spitzer RL, Gibbon M Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSMIV Clinical Version (SCID-I/CV). Washington DC: American Psychiatric Press; 1997.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An Inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 7:561-571.
 • Hisli N. Beck depresyon envanterinin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988; 6:118-126.
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres; 1970.
 • Öner N, Le Compte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1983 s. 1-26.
 • Metz CE. Basic principles of ROC analysis. Semin Nucl Med 1978; 8:283-298.
 • Swets JA. Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics:collected papers, Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates; 1996.
 • Byrne BM, Campbell TL. Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. J Cross-Cult Psycholy 1999; 30:555-574.
 • Browne MW, Cudeck. Alternativeways of assessing model fit. Bollen KA, Long JS, editörler. Testing structural equation models içinde. Newbury Park. CA: Sage; 1993 s. 136-162.
 • Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychol Bull 1980; 88:588-606.
 • Marsh HW, Hau KT, Artelt C, Baumert J, Peschar JL. OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. Int J Testing 2006; 6:311-360.
APA KONKAN R, ŞENORMANCI Ö, güçlü o, AYDIN E, SUNGUR M (2013). Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. , 53 - 58.
Chicago KONKAN RAMAZAN,ŞENORMANCI ÖMER,güçlü oya,AYDIN ERKAN,SUNGUR Mehmet Z. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. (2013): 53 - 58.
MLA KONKAN RAMAZAN,ŞENORMANCI ÖMER,güçlü oya,AYDIN ERKAN,SUNGUR Mehmet Z. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. , 2013, ss.53 - 58.
AMA KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. . 2013; 53 - 58.
Vancouver KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. . 2013; 53 - 58.
IEEE KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M "Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği." , ss.53 - 58, 2013.
ISNAD KONKAN, RAMAZAN vd. "Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği". (2013), 53-58.
APA KONKAN R, ŞENORMANCI Ö, güçlü o, AYDIN E, SUNGUR M (2013). Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 50(1), 53 - 58.
Chicago KONKAN RAMAZAN,ŞENORMANCI ÖMER,güçlü oya,AYDIN ERKAN,SUNGUR Mehmet Z. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi 50, no.1 (2013): 53 - 58.
MLA KONKAN RAMAZAN,ŞENORMANCI ÖMER,güçlü oya,AYDIN ERKAN,SUNGUR Mehmet Z. Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, vol.50, no.1, 2013, ss.53 - 58.
AMA KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2013; 50(1): 53 - 58.
Vancouver KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi. 2013; 50(1): 53 - 58.
IEEE KONKAN R,ŞENORMANCI Ö,güçlü o,AYDIN E,SUNGUR M "Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği." Nöropsikiyatri Arşivi, 50, ss.53 - 58, 2013.
ISNAD KONKAN, RAMAZAN vd. "Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği". Nöropsikiyatri Arşivi 50/1 (2013), 53-58.