Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma

Öz:
Amaç Üroloji kliniğimizde son bir yıl içinde, nozokomial idrar yolları enfeksiyonu (İYE) nedeniyle takip ettiğimiz hastaları, etken patojenler ve enfeksiyona neden olan etyolojiler içinde, üriner kateterizasyonun yerini retrospektif olarak değerlendirdik. Yöntem: Son bir yılda mikrobiyoloji laboratuarında idrar kültürlerinde üreme saptanan, üroloji kliniğinde tedavi gören hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalar geçirdikleri operasyonlar, kateterizasyonlar ve üreyen mikroorganizmalar yönünden değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaşları 18-83 (ortalama yaş 51.9) olan, 35 kadın (%26.7), 96 erkek (%73.3) toplam 131 hastanın idrar kültürlerinde üropatojen üremesi saptadık. Bu hastaların 121i (%92.4) operasyon geçirmiş, 10u (%7.6) herhangi bir ürolojik girişim geçirmemişti. Cerrahi işlem geçiren hastaların 80i (%66.1) endoskopik cerrahi, 41i (33.9) açık cerrahi geçirmişlerdi. Hastaların 105ine (%80.2) kataterizasyon uygulanmış, 26 (%19.8) hastaya ise herhangi bir kataterizasyon uygulanmamıştı. Hastaların idrar kültürlerinde üreme saptanan üropatojenler ise sırasıyla; E. Coli 51 hastada (%38.9), Pseudomonas Aeruginosa 26 hastada (%19.8), Klebsiella. spp. 24 hastada (%18.3), Enterococcus Faecalis 11 hastada (%8.4), Acinetobacter baubanni 5 hastada (%3.8), Stafilococcus Aureus 4 hastada (%3.1), Serratia marcences 4 hastada (%3.1), Stafilococcus Epidermidis 2 hastada (%1.5), Morganella spp. 2 hastada (%1.5), Stenotrophomonas Maltophilia 2 hastada (%1.5) tespit edilmiştir. Sonuç: Son bir yılda üroloji kliniğinde karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonlarının en sık sebebi üriner kateterizasyondur. Opere olan veya olmayan hastalarda en sık karşılaştığımız etken üropatojen ise %38.9 oranında E.Colidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Mikrobiyoloji Üroloji ve Nefroloji

The Relationship between Catheterisation ad Nosocomial urinary tract infections in our clinic and Bacterial Prevalance: A Retrospective study

Öz:
Aim: We retrospectively evaluated the role of urinarycatheterization as an etiologic factor in patients withurinary tract infection (UTI), detected in the pastyear in our urology clinic.Matherial and Method: Patients treated in urologyclinic in one year with positive urine cultures, wereincluded in the study and were evaluated in terms ofprevious surgery, catheterisationand isolated microorganisms.Results: A total of 131 patients, 35 women (26.7%) and 96 men (73.3%), were aged between 18-83 years (mean: 51.9 years). 121 of them (%92.4) had previous urological surgery while 10 had not (%7.6). Surgicalprocedures were endoscopic in 80 (66.1%) and opensurgery in 41 (33.9%). Urinary catheterisation wereperformed in 105 of the patients (%80.2) while in 26(%19.8) were not. Microorganisms isolated in urinecultures were Escherichia coli in 51 (%38.9),Pseudomonas aeroginosa in 26 (%19.8), Klebsiellaspp. in 24 (%18.3), Enterococcus faecalis in 11 (%8.4), Acinetobacter baubanni in 5 (%3.8), Stafilococcus aureus in 4 (%3.1), Serratia marcences in 4 (%3.1), Stafilococcus epidermidis in 2 (%1.5), Morganella spp. in 2 (%1.5) and Stenotrophomonasmaltophilia in 2 (%1.5), respectively. Conclusion: The most common cause of UTIs diagnosed in our urology clinic in the past year is urinarycatheterisation.Themostisolated microorganism in urine cultures of patients; with or without previous surgery; is Escherichia Coli (38.9%).
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Mikrobiyoloji Üroloji ve Nefroloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Klevens RM, Edwards JR, Richards CL Jr, Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA,et al. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S.hospitals, 2002. Public Health Rep 2007;122(2):160-166.
 • Kung HC, Hoyert DL, Xu J, Murphy SL. Deaths: final data for 2005. Natl Vital Stat Rep 2008;56(10):1-120.
 • Haley RW, Hooton TM, Culver DH, Stanley RC, Emori TG, Hardison CD, et al: Nosocomial infections in U.S. hospitals, 1975-1976: estimated frequency by selected characteristics of patients. Am J Med 1981; 70(4):947-959.
 • Haley RW, Culver DH, White JW. The nationwide nosocomial infection rate. A new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985; 121(2):159-167.
 • Bronsema DA, Adams JR, Pallares R, Wenzel RP.: Secular trends in rates and etiology of nosocomial urinary tract infections at a university hospital. J Urol 1993; 150(2pt1):414-416.
 • Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP: Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21(8):510-515.
 • Tambyah PA: Catheter-associated urinary tract infections: Diagnosis and prophylaxis. Int J Antimicrob Agents 2004; 24(1):44-48.
 • Korten V. Hastane İnfeksiyonları. Eds: Wilke TA, Söyleten G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1996, 281-287.
 • Neal DE Jr. Complicated urinary tract infections. Urol Clin North Am. 2008 ;35(1):13-22.
 • Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanoin MH et al. The prevaşance of nosocomial infection in intensive care units in Europe: Results of the European prevalance of infection in intensive care (EPIC) study. JAMA 1995; 274(8): 639- 644
 • Warren JW: Catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 1997; 11(3):609-622.
 • Classen DC, Larsen RA, Burke JP, Stevens LE : Prevention of catheter- associated bacteriuria: Clinical trial of methods to block three known pathways of infection. Am J Infect Control 1991; 19(3):136-142.
 • Bryan C, Reynolds K. Hospital acquired bacteremic urinary tract infection; epidemiology and outcome. J Urol;1984; 132(3): 494-498.
 • Bergqvist D, Brönnestam R, Hedelin H, Ståhl A. The relevance of urinary sampling methods in patients with indwelling Foley catheters. Br J Urol 1980; 52(2):92-95.
 • Platt R, Polk BF, Murdock B,Rosner B. Risk factors for nosocomial urinary tract infection. Am J Epidemiol, 1986; 124(6): 977-985.
 • Beaujean DJ, Blok HE, Vandenbroucke-Grauls CM, Weersink AJ, Raymakers JA, Verhoef J. Surveillance of nosocomial infections in geriatric patients. J Hosp Infect, 1997; 36(4): 275-284.
 • Maki DG, Tambyah PA: Engineering out the risk for infection with urinary catheters. Emerg Infect Dis 2001; 7(2):342- 447.
 • Saint S, Chenoweth CE: Biofilms and catheter- associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 2003; 17(2):411-432.
 • Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31(4):319-326.
 • Gardam MA, Amihod B, Orenstein P, Consolacion N, Miller MA Overutilization of indwelling urinary catheters and the development of nosocomial urinary tract infections. Clin Perform Qual Health Care, 1998; 6(3): 99-102.
 • Platt R, Polk BF, Murdock B, Rosner B : Mortality associated with nosocomial urinary tract infection. N Engl J Med 1982; 307(11):637-642
 • Marchese A, Gualco L, Debbia EA, Schito GC, Schito AM : In vitro activity of fosfomycin against gram- negative urinary pathogens and the biological cost of fosfomycin resistance. International Journal of Antimicrobial Agents 2003; 22(2) : 53-59.
 • Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE..: Guidelines from the infectious diseases society of America . Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and
APA CEYLAN C, Dogan S, ŞEN S, ODABAŞ Ö (2012). Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. , 21 - 26.
Chicago CEYLAN Cavit,Dogan Serkan,ŞEN Süha,ODABAŞ ÖNER Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. (2012): 21 - 26.
MLA CEYLAN Cavit,Dogan Serkan,ŞEN Süha,ODABAŞ ÖNER Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. , 2012, ss.21 - 26.
AMA CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. . 2012; 21 - 26.
Vancouver CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. . 2012; 21 - 26.
IEEE CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö "Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma." , ss.21 - 26, 2012.
ISNAD CEYLAN, Cavit vd. "Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma". (2012), 21-26.
APA CEYLAN C, Dogan S, ŞEN S, ODABAŞ Ö (2012). Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi, 19(1), 21 - 26.
Chicago CEYLAN Cavit,Dogan Serkan,ŞEN Süha,ODABAŞ ÖNER Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi 19, no.1 (2012): 21 - 26.
MLA CEYLAN Cavit,Dogan Serkan,ŞEN Süha,ODABAŞ ÖNER Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi, vol.19, no.1, 2012, ss.21 - 26.
AMA CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi. 2012; 19(1): 21 - 26.
Vancouver CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi. 2012; 19(1): 21 - 26.
IEEE CEYLAN C,Dogan S,ŞEN S,ODABAŞ Ö "Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma." Van Tıp Dergisi, 19, ss.21 - 26, 2012.
ISNAD CEYLAN, Cavit vd. "Kliniğimizdeki Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonların Kateterizasyonla olan ilişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif bir çalışma". Van Tıp Dergisi 19/1 (2012), 21-26.