Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 43 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi

Öz:
Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin rekabet gücü; ücretler, döviz kuru, verimlilik gibi birçok değişkenlerle ölçülmüştür. Dünya Ekonomik Forumu bu anlamda yıllık olarak düzenlemiş olduğu Global Rekabetçilik Endeksi ile veri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumun anlayışına göre rekabetçilik, ülkenin verimliliğini etkileyen bir dizi faktörler, politika uygulamaları ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir. Kaynakların daha etkin kullanılması anlamına da gelen ve rimlilik artışı, temel kriterler ve yenilikler ülkelerdeki büyüme rakamlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı ülkelerdeki rekabetçilik endeksinin bileşenlerinin büyüme oranlarına etkisini bulmaktır. Çalışmada 2005 sonu itibariyle kişi başı milli gelir seviyesi Global Rekabetçilik Raporunda 5.500-10.000 USD aralığında bulunan Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan,Cezayir, Çin, Kazakistan, Kolombiya, Makedonya, Malezya, Meksika, Panama, Peru, Romanya,Rusya, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Venezuela alınmıştır. Bu ülkelerinin 2006-2011 yılları arasındaki büyüme rakamları bağımlı değişken; Global Rekabetçilik Endeksi raporunda yer alan Temel gereksinimler, Etkinlik ve Yenilik bileşenleri açıklayıcı değişken olarak modele alınmıştır. Bu üç değişkenin statik panel yöntemi ile büyüme değişkenini açıklama gücü araştırılmıştır. Rassal Etki modeli kullanılarak yapılan tahmin sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. TEMEL ve ETKİNLİK katsayıları sırasıyla 6.75 ve 6.72 değerleri ile büyümeyi olumlu etkilediği YENİLİK değişkeninin -13.16 katsayısı ile bu ülkelerin büyüme rakamlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Reel Konjonktürel Dalgalanmalar teorisine göre teknolojik ilerlemeler bazen mevcut sermayeyi kullanılamaz hale getirir ve konjonktürel dalgalanmaların oluşmasına neden olur. Bu çalışmada ele alınan ülkelerdeki ampirik sonuçlar da bu savı destekler niteliktedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

Relationship between competitiveness level and growth: Panel analysis

Öz:
In international economic theory, nations competitiveness power is measured using different variables including wages, exchange rate and productivity. To that extend World Economic Forum contributes gathering data by constructing annual Global Competitiveness Index. According to World Economic Forum, competitiveness includes different factors that effect the productivity of the country, political environment and institutional arrangements. Increase in productivity, basic requirements and innovation are important factors which effect countries growth figures. The aim of this study is to find out the exact impact of individual Global Competitiveness Index variables on growth. We use data from countries which have GDP per capita within the interval 5.500-10.000 USD as of 2005: Algeria, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, China, Colombia, Kazakhstan, Macedonia, Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Romania, Russia, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, Venezuela. The growth numbers of these countries between 2006 and 2011 are taken as dependent variable while the factors those constitute the Global Competitiveness Index (basic requirements, efficiency enchancers and innovation) are included as independent variables into the model. Using static panel analysis the explanatory power of those three variables on growth is analyzed and signi ficant results are obtained. TEMEL (basic requirements) and ETKİNLİK (efficiency) variables have positive impact on growth (the coefficients are 6.75 and 6.72 respectively), while the impact of YE NİLİK (innovation) on growth is negative (the coefficient is -13.16). According to the Real Business Cycles theory the technological innovations sometimes create cycles by making the current capital unusable. The empirical results of this study support this notion
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbott, F.Alden (2010) Competition Policy and Its Convergence as Key Drivers of Economic Development, Associate Director ,Bureau of Competition, US Federal Trade Commission, ss.1-11
 • Aghion Philippe, Haris Christopher ve Vickers John (1997) “Competition and Growth with step by step innovation: An example” European Economic Review 41,ss.771-782
 • Aghion Philippe, Haris Chritopher., Howitt, Peter ve Vickers John (2001) “Competition, Imitation and Growth with step by step innovation, Review of Economic Studies 68, ss.467-492
 • Aghion Philippe, Griffith Rachel (2005) “Competition and Growth : Reconciling Theory and Evidence” MIT Pres, Cambridge, Massachussets Ahn Sanghoon (2002) “Competition, innovation and productivity growth:a review of theory and evidence”,Working Paper 317, OECD,Economics Department
 • Arrow, Kenneth. (1962)., “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.” In The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, A Report of the National Bureau of Economic Research, ss.609-25.
 • Blundell, Richard and Griffith, Rachel and Van Reenen, John (1995) “Dynamic count data models of technological innovation”, Economic journal, 105 (429),ss 333-334
 • Buccirossi, Paolo ve Ciari, Lorenzo, Duso, Tomaso ve Spagnolo, Giancarlo ve Vitale, Cristiana (2009) “Competition Policy and Productivity Growth:an empirical assessment”,Discussion paper SP II-12
 • Clougherty, Joseph.A. (2009) “Competition Policy Trends and Economic Growth: Cross National Empirical Evidence”,Center for Economic Policy Research, Discussion Paper No:7515, ss.1-21
 • Cyert, M.Richard ve George, D.Kenneth (1969) “Competition, Growth and Efficiency”,The Economic Journal, 23-41
 • Downie Jack (1958) The Competitive Process, London: Gerald Duckworth&Co., No313-Vol.LXXIX
 • Dutz, A..Mark ve Hayri, Aydın (1999) “Does More Intense Competition Lead to Higher Growth”,Discussion Paper No: 2249,CEPR,London ,ss.1-32
 • Dutz, A..Mark ve Vagliasindi, Maria (2000) “Competition Policy Implementation in Transition Economies:An empirical assessment”, European Economic Review 44,ss.762-772
 • Global Competitiveness Report, 2005-2009, https:// members.weforum.org
 • Gürsel, Seyfettin ve Polat, Sezgin (2006) “Makroekonomik Şokların Rekabet Gücüne Etkisi”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, ss. 12-37
 • Grossman, G. ve Helpman, E. (1991), “Quality Ladders and Product Cycles”, Quarterly Journal of Economics, 106, ss.557-586.
 • Harris, C. ve Vickers, J. (1987). “R acing with Uncertainty”, Review of Economic Studies, 54,ss. 1-21.
 • Kibritçioğlu, Aykut (1996) Uuslararası Rkabet Gcüne Kavramsal Bir Yaklaşım, Uluslararası (Makro) İktisat, http://kibritcioglu.com/iktisat/publications.html
 • Mcarthur, W.John ve Sachs, D.Jeffrey (2000) “The Growth Competitiveness Index:Measuring Technological Advancement and Stages of Development”,Center for International Development at Harvard University
 • Metcalfe, J.Stanley (1998) “Evolutionary Economics and Creative Destruction”, Routledge,ss.1-116
 • Minniti, Antonio (2010) “Product Market Competition, R&D composition and growth”, Economic Modelling 27, ss.417-421
 • Nickell, S., Nicolitsas, D. and Dryden, N. (1997), “What Makes Firms Perform Well?”, European Economic Review, 41,ss. 783-796.
 • Khemani, R.Shiyam (2007) “Competition Policy and Promotion of Investment, Economic growth and Poverty Alleviation in Least Developed Countries”, Occasional Paper 19,FIAS,ss.1-53
 • Levine, R., and D. Renelt (1992) “A sensitivity analysis of cross-country growth Regressions”, The American Economic Review, 82(4), ss.942-63
 • Nurseven, V.Nursen (2004) “Yeni Dış Ticaret Teorileri”, Mevzuat Dergisi,Yıl:7, Sayı :81, ss.1-13
 • Porter, Michael E. (1990) The Competitive Advantage of Nations”, The MacMillian Press Ltd., London
 • Schumpeter, A.Joseph (1975) Creative Destruction, Capitlism, Socialism and Democracy (Orj. 1942 ), ss 82-85
 • Smulders, S. and van de Klundert (1995) “Imperfect competition, concentration and growth with firm-specific R&D”, European Economic Review 39, ss.139-60
 • Tang, Paul ve Walde, Klaus (2001) “International competition, Growth and Welfare”, European Economic Review 45, ss.1439-1459
 • Taymaz, Erol (2000), “Teknolojik Gelişme ve Piyasa Yapısı, İmalat Sanayii Üzerine Bir İnceleme”, (der.), Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları içinde, TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü, ss. 109-145
 • Teo,Chadwick (2003) “Competition Policy and Economic Growth”, Asean Conference on Fair Competition Law and Policy, ss.1-10
 • Voigt, Stefan (2006) “The Economics Effect of Competition Policy-Cross Country Evidence Using Four New Indicators”, ICER Working Papers, ss.1-50
 • Yılmaz, Hilal (2003) Yenilik (İnnovasyon), Yeni Ekonomi ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, ss.1-62
 • Yenişen, Derya (2003) Şebeke Dışsallıkları ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, ss.1-72.
APA GÜNEŞ S (2012). Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. , 43 - 54.
Chicago GÜNEŞ SEVCAN Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. (2012): 43 - 54.
MLA GÜNEŞ SEVCAN Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. , 2012, ss.43 - 54.
AMA GÜNEŞ S Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. . 2012; 43 - 54.
Vancouver GÜNEŞ S Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. . 2012; 43 - 54.
IEEE GÜNEŞ S "Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi." , ss.43 - 54, 2012.
ISNAD GÜNEŞ, SEVCAN. "Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi". (2012), 43-54.
APA GÜNEŞ S (2012). Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(7), 43 - 54.
Chicago GÜNEŞ SEVCAN Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3, no.7 (2012): 43 - 54.
MLA GÜNEŞ SEVCAN Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.3, no.7, 2012, ss.43 - 54.
AMA GÜNEŞ S Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2012; 3(7): 43 - 54.
Vancouver GÜNEŞ S Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2012; 3(7): 43 - 54.
IEEE GÜNEŞ S "Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi." Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3, ss.43 - 54, 2012.
ISNAD GÜNEŞ, SEVCAN. "Rekabet düzeyi ile büyüme arasındaki ilişki : Panel analizi". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3/7 (2012), 43-54.