Yıl: 2011 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 216 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkçe ders kitaplarındaki metinleri uzunluk, anlaşılabilirlik, okunabilirlik ve görsellerle / etkinliklerle desteklenme bakımlarından öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından 13 soruluk ‘Türkçe Ders Kitaplarına İlişkin Görüşler Anketi’ geliştirilmiş ve Trabzon ilinde öğrenim gören 297 ilköğretim 2. kademe öğrencisine uygulanmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı (Croanbach alpha) 0,814 olarak bulunmuş, maddelerin geçerliliği alan uzmanlarının görüşleriyle sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16 programında frekans, yüzde ve tek yönlü ANOVA analizleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda; öğrencilerin X: 2,56 (Min:1, Max: 3 aralığında) oranında olumlu görüş bildirdikleri, sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Evaluation of texts in turkish lesson coursebooks in terms of students’ opinions

Öz:
Purpose of this study is to evaluate the texts in Turkish lesson coursebooks in terms of students’ opinions according to length, readability, intelligibility, and to stay up with visuals and activities. Fort his purpose ‘Students’ Opinions to Turkish Lesson Coursebooks Scale’ with 13 items has developed by researcher. Scale performed on 297 students learning in primary education second grade in Trabzon. Scale’s reliability coefficient (Croanbach alpha) has found 0,814 and scale’s validty has provided with specialists’ views. Data analysed in SPSS 16 with frequency, percent, and One Way ANOVA analyses. At the end of the study it has been found that students have positive views (X: 2,56 between Min:1, Max: 3) about texts, and there is not significant difference between class levels.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Durukan E (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. , 209 - 216.
Chicago Durukan Erhan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (2011): 209 - 216.
MLA Durukan Erhan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. , 2011, ss.209 - 216.
AMA Durukan E Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. . 2011; 209 - 216.
Vancouver Durukan E Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. . 2011; 209 - 216.
IEEE Durukan E "Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi." , ss.209 - 216, 2011.
ISNAD Durukan, Erhan. "Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi". (2011), 209-216.
APA Durukan E (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 209 - 216.
Chicago Durukan Erhan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, no.1 (2011): 209 - 216.
MLA Durukan Erhan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, 2011, ss.209 - 216.
AMA Durukan E Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 209 - 216.
Vancouver Durukan E Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 209 - 216.
IEEE Durukan E "Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, ss.209 - 216, 2011.
ISNAD Durukan, Erhan. "Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24/1 (2011), 209-216.