Yıl: 2009 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 741 - 758 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler

Öz:
Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersinde kullandıkları yöntem-teknikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlerin yöntem-teknikleri hangi düzeyde kullandıklarını tespit etmek amacı ile 29 maddeden oluşan geçerliği ve güvenirliği (Cronbach α = 0,90) sağlanmış olan “Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler” anketi kullanılmıştır. Araştırma 2008-2009 eğitim öğretim yılında Kırşehir il merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 20 sosyal bilgiler öğretmeni, 410 öğrenci ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi 20 gözlemci katılmıştır. Bu üç farklı gruptan gelen veriler karşılaştırılarak öğretmenlerin kullandığı yöntem ve teknik tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlara göre öğretmenlerin en çok kullandığını belirttiği yöntem ile öğrenci ve gözlemcilerin belirttiği görüşler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretim, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Aydan Web Tesisleri.
 • Binbaşıoğlu, C. (1988). Özel Öğretim Yöntemleri 6.Basım, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Can, G.,Yaşar, Ş., & Sözer, E. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi (5.Sınıf Örneği), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2006).Ögretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. (10. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğan, C. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Derslere İlişkin Görüşleri ve Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri İstanbul Örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2(2), 193-203.
 • Erden, M. (1997). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Kan, Ç. (2006). Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 12(2), 537-544.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara,:Nobel Yay.
 • Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (11.Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nas, R. (2000). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara:Ezgi Kitapevi Yayınları.
 • MEB-EARGED. (2007). Earged Öbbs (İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarının Belirlenmesi) 2005 Sosyal Bilgiler Raporu, Ankara.
 • MEB TTKB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. Sınıflar). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Polat, F. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar”(Afyonkarahisar Örneği) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sakallı, M., Hürsen, Ç. & Özçınar, Z. (2006) “Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Sıklıkları”. 6th International Educational Technology Conference: KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Sönmez, V. (1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi (Genişletilmiş 2.Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Şahin, Ç. (2004). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Öğretim Stratejileri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (8) Dönem: Güz.
 • Taşkaya, S.M., & Muşta, M. C. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Yaz. 7 (25), 240-251.
 • Taşkaya, M., & Bal, T. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 173 -185.
 • Tay, B., & Öcal A. (2008). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
APA ÇELİKKAYA T, KUŞ Z (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. , 741 - 758.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin,KUŞ Zafer Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. (2009): 741 - 758.
MLA ÇELİKKAYA Tekin,KUŞ Zafer Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. , 2009, ss.741 - 758.
AMA ÇELİKKAYA T,KUŞ Z Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. . 2009; 741 - 758.
Vancouver ÇELİKKAYA T,KUŞ Z Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. . 2009; 741 - 758.
IEEE ÇELİKKAYA T,KUŞ Z "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler." , ss.741 - 758, 2009.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin - KUŞ, Zafer. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler". (2009), 741-758.
APA ÇELİKKAYA T, KUŞ Z (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741 - 758.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin,KUŞ Zafer Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, no.2 (2009): 741 - 758.
MLA ÇELİKKAYA Tekin,KUŞ Zafer Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, 2009, ss.741 - 758.
AMA ÇELİKKAYA T,KUŞ Z Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 741 - 758.
Vancouver ÇELİKKAYA T,KUŞ Z Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 741 - 758.
IEEE ÇELİKKAYA T,KUŞ Z "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss.741 - 758, 2009.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin - KUŞ, Zafer. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22/2 (2009), 741-758.