Yıl: 2014 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography

Öz:
Amaç: Pankreasın yağlı tümörleri nadiren bildirilmektedir. Görüntüleme yöntemlerinin yaygınlaşması ile bu tür tümörlerin radyolojikgörüntüleme temelli tanısı giderek artmaktadır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2006-2012 dönemi arasında bilgisayarlı tomografi ile tanı konulan pankreas lipomlu dört hasta, görüntüleme bulguları açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Ortalama yaşı 60.8 yıl (değer aralığı 53-67 yıl) olan 3 erkek ve bir kadın hasta vardı. Bulgular: Hastaların tamamında, ince homojen kapsüllü ve düzenli sınırlı nodüler yağlı tek bir lezyon görüldü. Ortalama densitometrik ölçüm değeri -76 Hounsfield ünitesi (HU) (değer aralığı -83 ile-63 arası) idi. Lezyonların büyüklüğü 7 ile 12 mm arası (ortalama 8,75 mm) değişiyordu. İki hastada kuyrukta olmak üzere, diğerleri gövde ve boyun bölgesi yerleşimli idi. Eşlik eden pankreatobiliyer patoloji yoktu. Asemptomatik hastalarda rastlantısal tanı nedeniyle, histopatolojik inceleme planlanmadı. Sonuç: Pankreas lipomları görüntüleme yöntemleri esnasında rastlantısal olarak görülen sessiz lezyonlardır. Spesifik tanısal bulguları olması nedeniyle ilave girişimlere ihtiyaç yoktur.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Bilgisayarlı tomografi ile tanısı konulan rastlantısal pankreas lipomları

Öz:
Objective: Fatty tumours of the pancreas are rarely reported. Withthe advent of the imaging techniques, diagnosis of such tumoursbased on radiologic imaging is increasing.Materials and Methods: Between June 2006 and June 2012, four patients with pancreatic lipomas that were diagnosed by computed tomography were reviewed retrospectively with regard to their imaging findings. There were 3 male and one female patient with a meanage of 60.8 years (from 53 to 67 years).Results: A single well-bordered nodular fatty lesion with well-delin- eated thin homogeneous capsule was seen in all patients. The mean densitometric measurement of the lesions was -76 Hounsfield units (HU) (from -83 HU to -63 HU). The size of the lesions was from 7 mm to 12 mm with a mean of 8.75mm. They were located in the tail, body and neck of the pancreas in two, one and one patient, respectively. There was no associated pancreatobiliary pathology. Histopathologic evaluation was not planned because of their incidental diagnosis in these asymptomatic patients. Conclusion: Pancreatic lipomas are silent lesions, incidentally foundduring imaging procedures. They have specific computed tomography findings and do not require any additional diagnostic imaging.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Temizoz O, Genchellac H, Unlu E, et al. Incidental pancreatic lipomas: computed tomography imaging findings with emphasis on diag- nostic challenges. Can Assoc Radiol J 2010; 61: 156-61. [CrossRef]
  • 2. Lee SY, Thng CH, Chow PKh. Lipoma of the pancreas, a case report and a review of the literature. World J Radiol 2011; 3: 246-8. [CrossRef]
  • 3. Zhan HX, Zhang TP, Liu BN, et al. A systematic review of pancre- atic lipoma: how come there are so few cases? Pancreas 2010; 39: 257-60. [CrossRef]
  • 4. Karaosmanoglu D, Karcaaltincaba M, Akata D, et al. Pancreatic lipoma computed tomography diagnosis of 17 patients and follow-up. Pancreas 2008; 36: 434-6. [CrossRef]
  • 5. Lee JY, Seo HI, Park EY, et al. Histologic confirmation of huge pancreatic lipoma: a case report and review of literatures. J Korean Surg Soc 2011; 81: 427-30. [CrossRef]
  • 6. Salman Monte Z, Ruiz-Cabello Jiménez M, Pardo Moreno P, et al. Lipoma of the pancreas: diagnosis and management of these rare tumors. Rev Esp Enferm Dig 2006; 98: 884-6. [CrossRef]
  • 7. Barutcu O, Cihangiroglu M, Yildirim T, et al. Fat containing unusual tumor of the pancreas. Eur Radiol 2002; 12: 770-3. [CrossRef]
  • 8. Wang H, Li K, Wang J. A large lipoma of the pancreas. ANZ J Surg 2011; 81: 200. [CrossRef]
  • 9. Isiksalan Ozbulbul N, Yurdakul M, Tola M. Does the visceral fat tissue show better correlation with the fatty replacement of the pancreas than with BMI? Eurasian J Med 2010; 42: 24-7. [CrossRef]
  • 10. Suzuki R, Irisawa A, Hikichi T, et al. Pancreatic lipoma diagnosed using EUS-FNA. A case report. JOP 2009; 10: 200-3.
APA hasbahceci m, EROL C, Basak F, BARMAN A, SEKER M (2014). Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. , 22 - 25.
Chicago hasbahceci mustafa,EROL Cengiz,Basak Fatih,BARMAN Ahmet,SEKER MEHMET Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. (2014): 22 - 25.
MLA hasbahceci mustafa,EROL Cengiz,Basak Fatih,BARMAN Ahmet,SEKER MEHMET Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. , 2014, ss.22 - 25.
AMA hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. . 2014; 22 - 25.
Vancouver hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. . 2014; 22 - 25.
IEEE hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M "Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography." , ss.22 - 25, 2014.
ISNAD hasbahceci, mustafa vd. "Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography". (2014), 22-25.
APA hasbahceci m, EROL C, Basak F, BARMAN A, SEKER M (2014). Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian Journal of Medicine, 46(1), 22 - 25.
Chicago hasbahceci mustafa,EROL Cengiz,Basak Fatih,BARMAN Ahmet,SEKER MEHMET Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian Journal of Medicine 46, no.1 (2014): 22 - 25.
MLA hasbahceci mustafa,EROL Cengiz,Basak Fatih,BARMAN Ahmet,SEKER MEHMET Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian Journal of Medicine, vol.46, no.1, 2014, ss.22 - 25.
AMA hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian Journal of Medicine. 2014; 46(1): 22 - 25.
Vancouver hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography. Eurasian Journal of Medicine. 2014; 46(1): 22 - 25.
IEEE hasbahceci m,EROL C,Basak F,BARMAN A,SEKER M "Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography." Eurasian Journal of Medicine, 46, ss.22 - 25, 2014.
ISNAD hasbahceci, mustafa vd. "Incidental pancreatic lipomas diagnosed by computed tomography". Eurasian Journal of Medicine 46/1 (2014), 22-25.