Yıl: 2013 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 94 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Öz:
ÖZET Amaç: Serebral palsili (SP) çocukların annelerinde depresyon varlığının araştırılması ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, çocuğu sağlıklı annelerden oluşan kontrollerle karşılaştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 49 SPli çocuk ve annesi ile sağlıklı çocuğu olan 30 anne alındı. SP tipi belirlenen çocukların; Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi (KMFSS) ile fonksiyonel düzeyi belirlendi. Annelerin depresyon durumu Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile, yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Bulgular: SPli çocukların yaş ortalaması 66.20 ± 43.73 aydı. Çocukların 28 i diplejik, 1i hemiplejik, 20si kuadriplejik tipteydi. KMFSSe göre; çocukların çoğu, düzey 2 (n=20) ve düzey 3 (n=17) tü. SP grubunun annelerinin yaş ortalaması 35.75 ± 7.44, kontrol grubunun ise 33.80 ± 7.21 bulundu. SPli çocuğu olan anne grubunda akraba evliliği, annenin ev hanımı olma oranı, gelir düzeyi düşüklüğü, NSP ve BDÖ puanları anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). KMFSS düzeyi ve SP tipi ile annelerin BDÖ ve NSP puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0.05). Sonuç: SPli çocukların annelerinde yaşam kalitesinde bozulmanın ve depresyona eğilimin daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu süreç çocuğun fonksiyonel durumundan ve serebral palsi tipinden etkilenmemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri

Assessment of depression and quality of life in mothers of children with cerebral palsy

Öz:
ABSTRACT Objective: The assessment of depression and quality of life (QoL) in mothers of children with cerebral palsy ( CP) and a comparison to mothers of healthy children. Patients and Methods: Forty-nine children with CP and their mothers and 30 mothers with healthy children were included. The type of CP in children and their functional levels were identified with the Gross Motor Functional Classification System (GMFCS). The depression status of mothers was evaluated with the Beck Depression Inventory (BDI) and quality of life (QoL) was evaluated with the Nottingham Health Profile (NHP). Results: The mean age of children with CP was 66.20 ±43.73 months. 28 children were diplegic, 1 was hemiplegic and 20 were quadriplegic. Most of the children were level 2 (20) and 3 (17) according to the GMFCS. The mean age of the mothers of the patient group were found as 35.75 ±7.44, and the mean age of the control group mothers was 33.80 ±7.21. BDI and NHP scores and intermarriage rate and decrease in the level of income were found significantly higher in patient group (p<0.05). There were no significant correlation between GMFCS, type of CP and BDI, NHP scores in mothers. Conclusion: Impaired QoL and depression levels were found higher in mothers of children with CP. This process is not influenced by the child s functional level and the type of CP.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report; the definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol Suppl 2007;109: 8-14.
 • Serdaroğlu A, Cansu A, Ozkan S, Tezcan S. Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 413- 6.
 • Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil 2006: 28: 183 -91. doi:10.1080/09638280500158422.
 • Armento M. Disabled Children. In: DeLisa JA, Gans BM, Walsh NE, editors. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. Philadelphia: Lippincott Williams-Wilkins, 2007:1493-518.
 • Erdoğanoğlu Y. Serebral paralizili çocuklar ve ailelerinde sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 2006: 21-37.
 • Ones K, Yılmaz E, Çetinkaya B, Çağlar N. Assessment of the Quality of Life of mothers of children with cerebral palsy (Primary Caregivers). Neurorehabil Neural Repair 2005 19: 232-7 doi: 10.1177/1545968305278857.
 • El O, Baydar M, Berk H, Peker O, Koşay C, Demiral Y. Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function classification system. Disabil Rehabil 2012;34:1030-3. doi: 10.3109/09638288.2011.632466.
 • Hisli N. Beck depresyon envanterinin universite öğrencileri icin geçerliliği ve güvenirligi. J Psychol 1989;7:3-13.
 • Küçükdeveci AA, McKenna SP, Kutlay S, Gursel Y, Whalley D, Arasil T.The development and psychometric assessment of the Turkish version of the Nottingham Health Profile. Int J Rehabil Res 2000; 23: 31-8.
 • Prudente COM, Barbosa MA, Porto CC. Relation between Quality of Life of mothers of children with cerebral palsy and the children’s motor functioning, after ten months of rehabilitation. Rev Latino-Amm Enfermagem 2010;18:149-55. doi:10.1590/S0104- 11692010000200002.
 • Akmeşe PP, Mutlu A, Günel MK, Serebral paralizili çocukların annelerinin kaygı düzeyinin araştırılması. Turk J Pediatr 2007; 50: 236-40.
 • Eker L, Tüzün EH. An evaluation of quality of life of mothers of children with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2004; 26:1354-9.
 • Tuna H, Ünalan H, Tuna F, Kokino S. Quality of life of primary caregivers of children with cerebral palsy: a controlled study with Short Form-36 questionnaire. Dev Med Child Neurol 2004; 46:646-8. doi: 10.1111/j.1469-8749.2004.tb01031.
 • Pellegrino L, Dormans JP. Definitions, etiology, and epidemiology of cerebral palsy. In: Dormans JP, Pellegrino L, editors. Caring for Children with Cerebral Palsy, 1st ed. Baltimore: Brookes Publishing Co,1998:1- 30.
 • Bartlett DJ, Palisano RJ. Physical therapists’ perception of factors influencing the acqusition of motor abilities of children with cerebral palsy: implications for clinical reasoning. Phys Ther 2002;82: 237- 49.
 • Özel S. Serebral palsi. Beyazova M, Gökçe Kutsal Y, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2011:2681- 724.
 • Mukherjii S, Gaebler- Spira DJ. Cerebral palsy. In: Braddom RI, ed. Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia: Elsevier Inc, 2007:1243-67.
 • Al-Rajeh S, Bademosi O, Awada A, İsmail H, Al-Shammasi S, Dawodu A. Cerebral palsy in Saudi Arabia: a case control study of risk factors. Dev Med Child Neurol 1991:33: 1048-52.
 • Tunçbilek E. Clinical outcomes of consanguineous marriages in Turkey. Turk J Pediatr 2001: 43: 277-9.
APA Dilek B, BATMAZ I, karakoç m, Sarıyıldız M, ÇAVAŞ H, ÇEVİK R, AYDIN A (2013). Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. , 94 - 98.
Chicago Dilek Banu,BATMAZ Ibrahim,karakoç mehmet,Sarıyıldız Mustafa Akif,ÇAVAŞ Hüsamettin,ÇEVİK REMZİ,AYDIN ABDULKADİR Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. (2013): 94 - 98.
MLA Dilek Banu,BATMAZ Ibrahim,karakoç mehmet,Sarıyıldız Mustafa Akif,ÇAVAŞ Hüsamettin,ÇEVİK REMZİ,AYDIN ABDULKADİR Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. , 2013, ss.94 - 98.
AMA Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. . 2013; 94 - 98.
Vancouver Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. . 2013; 94 - 98.
IEEE Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A "Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi." , ss.94 - 98, 2013.
ISNAD Dilek, Banu vd. "Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi". (2013), 94-98.
APA Dilek B, BATMAZ I, karakoç m, Sarıyıldız M, ÇAVAŞ H, ÇEVİK R, AYDIN A (2013). Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal, 26(2), 94 - 98.
Chicago Dilek Banu,BATMAZ Ibrahim,karakoç mehmet,Sarıyıldız Mustafa Akif,ÇAVAŞ Hüsamettin,ÇEVİK REMZİ,AYDIN ABDULKADİR Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal 26, no.2 (2013): 94 - 98.
MLA Dilek Banu,BATMAZ Ibrahim,karakoç mehmet,Sarıyıldız Mustafa Akif,ÇAVAŞ Hüsamettin,ÇEVİK REMZİ,AYDIN ABDULKADİR Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal, vol.26, no.2, 2013, ss.94 - 98.
AMA Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal. 2013; 26(2): 94 - 98.
Vancouver Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Marmara Medical Journal. 2013; 26(2): 94 - 98.
IEEE Dilek B,BATMAZ I,karakoç m,Sarıyıldız M,ÇAVAŞ H,ÇEVİK R,AYDIN A "Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi." Marmara Medical Journal, 26, ss.94 - 98, 2013.
ISNAD Dilek, Banu vd. "Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi". Marmara Medical Journal 26/2 (2013), 94-98.