Yıl: 2013 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 239 - 252 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi

Öz:
Bilim, teknoloji, sanayi ve kırsal kalkınma alanındaki gelişmeler, tarımsal faaliyetlerin oluşum şeklini ve tarımsal ürünlere yönelik beklentileri değiştirmektedir. Toplumlarda çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyiyle birlikte organik tarıma ilgi de artmakta ve dünyadaki organik tarım pazarı, artan oranlarda genişlemektedir. Bu çalışma, Türkiye ekonomisi örneğinde organik tarımın ekonomik boyutunu ele almaktadır. Türkiye organik tarım açısından oldukça elverişli şartlara ve büyük bir üretim potansiyeline sahip olmasına rağmen dünya organik ürün ve gıda pazarında küçük bir paya sahiptir. Türkiye’de organik tarımın ekonomik varlığını artırarak devam ettirebilmesi, yatırımın geri dönüşümünün sağlanması, maliyetlerin azaltılması, ürünlerin iç ve dış pazar talebinin artırılmasına bağlıdır. Özellikle dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve buradan elde edilecek kazanımların organik tarım ürünleri ihracına yansıtılması önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika İşletme Coğrafya Ziraat Mühendisliği İktisat Uluslararası İlişkiler

The economic analysis of organic agriculture in Turkey

Öz:
The developments in science, technology, industry and rural development change the emergence type of agricultural activity and the expectations for agricultural products. With the rise in the awareness level in societies for environment and health, the interest in organic agriculture increases and the organic market becomes wide at increasing rate. This study focuses on the economic dimension of organic agriculture in its example of Turkish economy. Although Turkey has quite sufficient conditions and a large potential of production in terms of organic agriculture, it occupies a little place in the world organic production and food market. İn order for Turkey to continue the economical existence of agriculture depends on providing investment with recycling, reducing the costs and increasing the demand for products in domestic and foreign market. Especially following the technological progress which happens in the world and using the gains obtained from this process in the export of organic agricultural products have importance.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika İşletme Coğrafya Ziraat Mühendisliği İktisat Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ak, i. Kantar, F. (2007). “Türkiye’de Organik Hayvancılık Potansiyeli ve Geleceği”. Organik Tarım Kongresi, 19-20 Ekim 2007.
 • Ayla, D. (2011). Türkiye’de Organik Tarım (Yüksek Lisans Tezi) Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü.
 • CBI. (2004). Organic Food Products, EU Market survey, Center fort he promotion of imports from developing countries (CBI),153 p.
 • Çetin, B. (2008). Tarımsal Finansman. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Er, C. ve Başalma, D. (2008). Organik Tarımdaki Gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • IFOAM, (2007). Turkey Case Studies for Organic Agriculture Development(http://www. ifoam.org/growingorganic/2_policy/case_studies/turkey_cases_studies. php)
 • İlbaş İrfan, A. (2009). Organik Tarım (İlkeler ve Ulusal Mevzuat). Ankara: Eflatun Yayınevi.
 • Jones, P. Hill, C.C. Shears, P. and Hillier, D. (2001). “Retailing Organic Foods Case Study”. British Food Journal, 103(5), 358-365
 • Rehber, E. (2011). Organik Tarım Ekonomisi. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Thompson, G.D. (1998). “Costumer Demand for Organic Foods”. American Journal of Agricultural Economics, 80(5), 1113-1119
 • Vatansever, H. (2007). AB ve Türkiye’de Organik Tarım. Ankara: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
 • Vatansever, H. (2002). Organik Tarım. Ankara: Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Sayı: 5.
 • URL (2013). “Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarımın Önemi”. http://www.ziraatciyiz. biz/dunya-ve-turkiyede-organik-tarim-t4791.html., 10.03.2013.
 • URL(2013). http://www.eto.org.tr/tureko.asp
 • http://www.bugem.gov.tr/document/Organik_Stratejik_plan_2012.pdf, 01.04.2013)
 • http://www.gidacilar.net/dunyada-ve-turkiyede-organik-tarim/dunyada-ve-turkiyede-organik-tarim-35.html, 07.04.2013
 • http://www.datassist.com.tr/yenilikler/surdurulebilir-kalkinma-icin-organik-tarim.html, 31.03.2013
 • http://www.posta.com.tr/ekonomi/HaberDetay/Turkiye-organik-tarimda-ataga-kalkti. htm?ArticleID=145663, 14.04.2013
 • http://www.haberler.com/600-çiftciye-organik-tarım-sertifikası-2-haberi/, 15.04.2013
 • http://www.doganholding.com.tr/yatirimlar/dogan-organik-urunler.aspx, 05.04.2013
 • http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/destekler.html, 29.03.2013
 • http://www.ifoam.org/press/press/2008/statsbook2010.php, 05.04.2013
APA MERDAN K, KAYA V (2013). Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. , 239 - 252.
Chicago MERDAN KURTULUŞ,KAYA Vedat Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. (2013): 239 - 252.
MLA MERDAN KURTULUŞ,KAYA Vedat Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. , 2013, ss.239 - 252.
AMA MERDAN K,KAYA V Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. . 2013; 239 - 252.
Vancouver MERDAN K,KAYA V Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. . 2013; 239 - 252.
IEEE MERDAN K,KAYA V "Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi." , ss.239 - 252, 2013.
ISNAD MERDAN, KURTULUŞ - KAYA, Vedat. "Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi". (2013), 239-252.
APA MERDAN K, KAYA V (2013). Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 239 - 252.
Chicago MERDAN KURTULUŞ,KAYA Vedat Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.3 (2013): 239 - 252.
MLA MERDAN KURTULUŞ,KAYA Vedat Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, 2013, ss.239 - 252.
AMA MERDAN K,KAYA V Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 17(3): 239 - 252.
Vancouver MERDAN K,KAYA V Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 17(3): 239 - 252.
IEEE MERDAN K,KAYA V "Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, ss.239 - 252, 2013.
ISNAD MERDAN, KURTULUŞ - KAYA, Vedat. "Türkiye’deki organik tarımın ekonomik analizi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17/3 (2013), 239-252.