Yıl: 2014 Cilt: 25 Sayı: 89 Sayfa Aralığı: 28 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi

Öz:
Bu çalışmada, 2003:Q1-2013:Q2 dönemi verileri kullanılarak, Türkiye’de bankacılık sektörü tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips- Perron (PP) birim kök testi ve ardından Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de bankacılık sektörü toplam kredileri, toplam tüketici kredileri ve tüketici kredilerinin en önemli alt kalemi olan konut kredileri ile cari işlemler açığı arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca tüketici kredilerinin geri kalan alt kalemleri ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve diğer krediler ile cari işlemler arasında nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

Causal relationship between consumer credits and current account deficit ın Turkey

Öz:
In this study, the relationship between consumer credits of banking sector and current account deficit in Turkey is investigated with Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips- Perron (PP) unit root tests and following Granger Causality test, by using quarterly data over the period 2003:Q1-2013:Q2 period. In accordance with empirical analyses results in Turkey, there is a causality relationship between current account deficit and total credits of the banking sector, total consumer credits and residential credits that are most significant sub-items of the consumer credits, on the other hand, the causality relation between current account deficit and necessity credits, vehicle credits and other credits which are sub-items of the consumer credits cannot founded.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexander, S. S. (1952). Effects of a Devaluation on a Trade Balance, International Monetary Fund Staff Papers, 263-78.
 • Aras, O.N., Öztürk M., Erdoğan, E. (2012). Türkiye’nin Cari Açık Sorunu Ve Soruna Çözüm Noktasında Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Değerlendirmesi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(1), 91- 104.
 • Artis, M. ve Bayoumi, T. (1989). Saving, Investment, Financial Integration and Balance of Payments, International Monetary Fund, Working Paper, 1-33.
 • Babaoğlu, B. (2005). Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilirliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 106 sayfa, Ankara.
 • BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (http://www.bddk.org.tr) Çelik, K. (2005). Uluslararası İktisat, Derya Kitabevi, 2. Baskı, Trabzon.
 • Erkılıç, S. (2006). Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Tezi, 137 sayfa, Ankara.
 • Ferretti, G. M. M. ve Razin, A. (1996). Sustainability of Persistent Current Account Deficits, National Bureau of Economic Research, Working Paper, No: 5467.
 • Freund, C.L. (2000). Current Account Adjustment In Industrialized Countries, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, Number 692, December 2000.
 • Gujarati, D.N. (2004), Basic Econometrics, The Mac Graw-Hill Companies.
 • Johnson, H.G. (1972). The Monetary Approach to Balance of Payments Theory, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(2), 1555-1572.
 • Karaca, O. (2003). Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 247-255. Obstfeld, M. ve Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge. OECD Database, (www.oecd.org)
 • Özlale, Ü. (2012). Türkiye’de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri, TBB, 1-34.
 • Saçık, Y., S. ve Alagöz, M. (2010). Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Borçlanma ile İlişkisi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 113-120.
 • Seyidoğlu, H. (1999). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 13.Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
 • Sezer, E.A. (2007). Türkiye Ekonomisinde Cari Açık ve Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Şahin B.E. (2011). Türkiye’nin Cari Açık Sorunu, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 47-56.
 • TCMB, EVDS, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, (www.tcmb.gov.tr).
 • Telatar, E. (2011). Türkiye’de Cari Açık Belirleyicileri ve Cari Açık-Krediler İlişkisi, Bankacılar Dergisi, 78, 22-34.
 • Tiryaki, S. Tolga. (2002). Cari İşlemler Hesabına Çeşitli Yaklaşımlar, Sürdürülebilirlik ve Türkiye Örneği, TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü, Çalışma Tebliğleri, No: 8, 1-22.
 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, (www.tuik.gov.tr)
 • Utkulu, U. (2001). Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme, Dokuz EylülÜniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2), 113-132.
 • Uygur, E. (2012). Türkiye’de Cari Açık Tartışması, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni, No: 25, s. 1-31.
APA SALDALCILAR A, ALTINER A (2014). Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. , 28 - 40.
Chicago SALDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. (2014): 28 - 40.
MLA SALDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. , 2014, ss.28 - 40.
AMA SALDALCILAR A,ALTINER A Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. . 2014; 28 - 40.
Vancouver SALDALCILAR A,ALTINER A Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. . 2014; 28 - 40.
IEEE SALDALCILAR A,ALTINER A "Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi." , ss.28 - 40, 2014.
ISNAD SALDALCILAR, Ali Rıza - ALTINER, ALI. "Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi". (2014), 28-40.
APA SALDALCILAR A, ALTINER A (2014). Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. Bankacılar, 25(89), 28 - 40.
Chicago SALDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. Bankacılar 25, no.89 (2014): 28 - 40.
MLA SALDALCILAR Ali Rıza,ALTINER ALI Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. Bankacılar, vol.25, no.89, 2014, ss.28 - 40.
AMA SALDALCILAR A,ALTINER A Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. Bankacılar. 2014; 25(89): 28 - 40.
Vancouver SALDALCILAR A,ALTINER A Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi. Bankacılar. 2014; 25(89): 28 - 40.
IEEE SALDALCILAR A,ALTINER A "Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi." Bankacılar, 25, ss.28 - 40, 2014.
ISNAD SALDALCILAR, Ali Rıza - ALTINER, ALI. "Türkiye’de tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi". Bankacılar 25/89 (2014), 28-40.